logotype

ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ເທຣດຢ່າງປອດໄພ

ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການເທຣດຢູ່ເຮືອນ

ເລີ່ມເຮັດການຊື້ຂາຍ
 

ເທຣດໄດ້ເຖີງວ່າຈະມີສະຖານະການໂຄໂຣນາໄວຣັດ

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກສຳລັບທຸກຄົນ ບາງຄົນຂາດລາຍໄດ້ບາງຄົນວິຕົກກັງວົນ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມຈີງທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວວກັບໄວຣັດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນແສງສະຫວ່າງທີ່ປາຍທາງ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ 90% ບໍ່ທັນໄດ້ສັງເກດວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ຈະບໍ່ສະແດງອາການ ຫຼື ມີອາການໜ້ອຍຫຼາຍ
8% ອາດມີໂອກາດກາຍເປັນໄຂ້ຫວັດ ແຕ່ສາມາດຮັກສາຕົວຢູ່ເຮືອນຈະເລີ່ມສະແດງອາການ 1-2 ອາທິດ. ແລະມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 65 ປີ ທີ່ຈະມີອາການຮຸນແຮງ.

 

ແຕ່ມາດຕະການທີ່ງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການ ແລະ ປອດໄພຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້:

1. ພະຍາຍາມຢູ່ແຕ່ເຮືອນ ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເວລານີ້.
2. ເມື່ອຕ້ອງການອອກໄປນອກ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຕະຫຼອດເວລາ
 • ບໍ່ສພັດໜ້າ ແລະ ໜ້າກາກອານາໄມຕອນຢູ່ທາງນອກ
 • ລ້າງມືດ້ວຍສະບູທຸກເທື່ອທີ່ມີການສຳພັດຜີວຕ່າງໆ ຢູ່ບ່ອນສາທາລະນະ
 • ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ 1.5-2 ແມັດ
 • ຫຼີກລ່ຽງການທັກທາຍດ້ວຍການຈັບມື ເຖີງຈະເປັນຄົນຮູ້ຈັກກໍ່ຕາມ
 • ໃສ່ເກີບຮັດສົ້ນ ຫຼີກລ່ຽງເກີບແຕະ
 • ເມື່ອຮອດເຮືອນ ຖີ່ມໜ້າກາກອານາໄມ ຖອດເກີບ ລ້າງມືດ້ວຍສະບູຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວິນາທີ, ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ, ກະເປົາ ແລະ ລວມໄປເຖີງໂທລະສັບມືຖື
 • ບໍ່ຊື້ອາຫານຂ້າງທາງ
 • ບໍ່ກີນອາຫານໃນຮ້ານ ກີນຢູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ
 • ລ້າງຜັກ ແລະ ແຊ່ຜັກດ້ວຍນໍ້າຢາ
 • ບໍ່ພາຫຼານອອກໄປນອກ
 

ດ້ວຍມາດຕະການງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຈະປອດໄພ 100% ແລະ ບໍ່ນຳເຊື້ອໄປຕິດຄົນອື່ນ

ແລະເມື່ອທ່ານຢູ່ເຮືອນ ທ່ານກໍ່ສາມາດໃສ່ໃຈກັບການພັດທະນາທັກສະໃນການເທຣດ ແລະ ຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບຈາກຄວາມຜັນຜວນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ ແລ້ວສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລ້ວທ່ານຈະຜ່ານສະຖານະການທີ່ຍາກລຳບາກນີ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ມີລະບຽບຂຶ້ນ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ ແລະ ຊຳນານຂື້ນ

ໃຫ້ຈື່ໃວ້ວ່າ - ພວກເຮົາຢູ່ໃນເຮືອລຳດຽວກັນ ພວກເຮົາໃສ່ໃຈໃນການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ສາມາດຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂຄລານາໄວຣັດໄດ້ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ໜ້າເວັບໄຊນ໌

 
ເລີ່ມເຮັດການຊື້ຂາຍ