logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

February 06, 2019

ຕາຕະລາງຊື້ຂາຍຄຳແລະແຮ່ເງິນ ໃນວັນຈັນທີ່18 ກຸມພາ

ເນື່ອງໃນວັນພັກ Presidents' Day ຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ ຄຳ XAUUSD,XAUEUR ແລະ ແຮ່ເງິນ XAGUSD ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ່ຈັນ ທີ່18 ກຸມພາ.

February 06, 2019

End of support for MetaTrader 4 versions below 1118

ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 1 ມີນາ 2019, MetaTrader 4 ເວີຊັນ desktop builds 1118 ແລະ ຕ່ຳກ່ວາ ແລະ MetaTrader 4 ສຳຫຼັບ Android ຕ່ຳກ່ວາເວີຊັນ 1104 ຈະໄດ້ມີການຫຍຸດພັດທະນາ

January 14, 2019

Metal Market schedule on Monday, 21st of January

ເນື່ອງຈາກຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງເພື່ອລະລຶກເຖິງ ທ່ານ ມາຕິນ ລູເທີ ໃນອາເມລິກາ ໃນ ວັນຈັນ ທີ 21 ມັງກອນ ເວລາ 19:45 (ເວລາເຊີເວີ) ເຮັດໃຫ້ບາງຄູ່ສະກຸນເງິນອາດບໍ່ສາມາດເທຣດໄດ້ເຊັ່ນ XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD

January 13, 2019

ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit

ເນື່ອງຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit ຈື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຜັນຜວນຢ່າງແຮງຂອງຕະຫຼາດສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ GBP, EUR, ໂລຫະ ເງິນ (XAUUAG) ແລະ ແຮ່ທອງ (XAUUSD)

December 18, 2018

ເວລາປິດທຳການ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນ Christmas ແລະ ວັນປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຈະມາເຖີງ ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດຈະມີການດຳເນີນຕາມຊ່ວງຕະຫຼາດດັ່ງນີ້

December 13, 2018

ການຝາກຖອນຜ່ານ Bitcoin ປິດໃຫ້ບໍລິການ

ເນື່ອງຈາກລາຄາ Bitcoin ໄດ້ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ີຄວາມສ່ຽງສຳລັບສະກຸນເງິນນີ້ ເຮົາຈື່ງໄດ້ປິດການໃຫ້ບໍລິານ ຝາກ ຖອນ ຜ່ານ Bitcoin ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ.

December 12, 2018

ໂປຣແກຣມ MT4 ມີການອັບເດດເວີຊັນໃໝ່

On December 14th, 2018, the updated version of the MetaTrader 4 platform will be released.

November 29, 2018

Get warm with our 130% bonus

ມື້ພັກຜ່ອນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ແຕ່ທ່ານນຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກເຖີງຄວາມມ່ວນຊື່ ຫຼື ບໍ່ ? ໂບນັດ Holiday Fever ຂອງເຮົາຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັບທ່ານໃນຊ່ວງລະດູໜາວນີ້

November 18, 2018

ປ່ຽນແປງຕາລາງການຊື້ຂາຍກາສານ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD

ເນື່ອງຈາກມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າຂອງອາເມລິກາ ເຮັດໃຫ້ຈະມີການປ່ຽນແປງເວລາການຊື້ຂາຍສຳຫຼັບສອງກາສານຄື, XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD (Gold and Silver)

October 22, 2018

ເວລາຂອງ Server ມີການປ່ຽນແປງ

ວັນທີ່ 28 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການປັບປ່ຽນເວລາຈາກປົກກະຕິ GMT+3 ເປັນ GMT+2 ເນື່ອງຈາກເວລາໃນໂຊນສາຫະພາບຢູ່ໂຣບມີການປ່ຽນແປງ