logotype

ขั้นตอนการฝากเงินผ่านธนาคารไทย H2P

 

* การฝากเงินอาจล่าช้าได้สูงสุด 48 ชั่วโมงอันเนื่องมาจากระบบฝากเงินหรือระบบธนาคารขัดข้อง ท่านจะต้องแน่ใจว่าเงินในบัญชีเทรดมีเหลือเพียงพอที่จะรองรับหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ท่านสามารถสำรองเงินไว้ที่บัญชีเทรดอื่นในประเภทเดียวกัน หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีได้

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

 

1. เข้าไปที่เมนูฝากเงินในเว็บคาบิเนต และเลือกหมายเลขบัญชีเทรดที่ต้องการฝากเงิน

ฝากเงินธนาคารไทย H2P

 

2. เลือกธนาคารและกรอกจำนวนเงินลงไป ขั้นต่ำ 500 บาท

 

3. กรอกรหัสผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งธนาคารกสิกรไทย บัญชี K-Cyber
* บัญชี K-Cyber จะเป็นคนละบัญชีกับโมบายแบงค์กิ้งบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หากท่านยังไม่มีบัญชี K-Cyber กรุณาเปิดบัญชีที่ธนาคาร

 

4. จะมีข้อความ Processing... แสดงขึ้นมา ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพัก กรุณารอสักครู่อย่าเพิ่งกดปุ่มใดๆ

 

5. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน
* หากท่านทำการฝากครั้งแรก จะมีขั้นตอนใส่รหัส OTP เพื่อทำการเพิ่มบัญชีก่อน

 

 

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางข้อความ SMS ในโทรศัพท์มือถือ เป็นอันสำเร็จ

 

7. หากมีข้อความ error เกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบวงเงินในบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งว่าเพียงพอต่อจำนวนเงินที่โอนหรือไม่

 

8. หากขึ้นข้อความดังรูปด้านล่าง ให้ท่านเปิดใช้งานระบบ SMS-OTP ในบัญชี K-Cyber ก่อน

 

 

9. ตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินได้ที่เมนูประวัติการฝากเงิน
สถานะ Done คือการฝากเงินสำเร็จ
สถานะ Processing คือกำลังดำเนินการ กรุณารอประมาณ 1-10 นาที
สถานะ Undone คือการฝากเงินไม่สำเร็จ

 

10. หากเงินถูกหักจากบัญชีธนาคารไปแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชี MT4 ไม่เพิ่ม กรุณาแนบภาพหน้าจอรายการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล thai@fxclearing.com เพื่อตรวจสอบ

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

1. เข้าไปที่เมนูฝากเงินในเว็บคาบิเนต และเลือกหมายเลขบัญชีเทรดที่ต้องการฝากเงิน

ฝากเงินธนาคารไทย H2P

 

2. เลือกธนาคารและกรอกจำนวนเงินลงไป ขั้นต่ำ 500 บาท

 

3. กรอกรหัสผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี SCB Easy Net
* บัญชี SCB Easy Net จะเป็นคนละบัญชีกับโมบายแบงค์กิ้งบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หากท่านยังไม่มีบัญชี SCB Easy Net กรุณาเปิดบัญชีที่ธนาคาร

 

4. จะมีข้อความ Processing... แสดงขึ้นมา ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพัก กรุณารอสักครู่อย่าเพิ่งกดปุ่มใดๆ

 

5. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน

 

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางข้อความ SMS ในโทรศัพท์มือถือ เป็นอันสำเร็จ

 

7. หากมีข้อความ error เกิดขึ้นว่า "The system has encountered an error. Please try again later". กรุณาตรวจสอบวงเงินในบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งว่าเพียงพอต่อจำนวนเงินที่โอนหรือไม่

 

8. ตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินได้ที่เมนูประวัติการฝากเงิน
สถานะ Done คือการฝากเงินสำเร็จ
สถานะ Processing คือกำลังดำเนินการ กรุณารอประมาณ 1-10 นาที
สถานะ Undone คือการฝากเงินไม่สำเร็จ

 

9. หากเงินถูกหักจากบัญชีธนาคารไปแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชี MT4 ไม่เพิ่ม กรุณาแนบภาพหน้าจอรายการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล thai@fxclearing.com เพื่อตรวจสอบ

 

ธนาคารกรุงเทพ

* ระบบของทางธนาคารกรุงเทพไม่ค่อยมีความเสถียรเท่าที่ควร กรุณาสำรองช่องทางธนาคารอื่นไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
** ทางธนาคารกรุงเทพจะมีเงื่อนไขว่า ภายใน 5 วันแรกหลังจากทำรายการฝากครั้งแรกสำเร็จ จะมีลิมิตการโอนต่อครั้งสูงสุด 50,000 บาท และลิมิตต่อวันสูงสุด 100,000 บาท หากผ่าน 5 วันไปแล้วจะมีลิมิตการโอนต่อวันสูงสุดที่ 500,000 บาท หรือตามที่ท่านตั้งค่าไว้ในบัญชี Bualuang iBanking

1. เข้าไปที่เมนูฝากเงินในเว็บคาบิเนต และเลือกหมายเลขบัญชีเทรดที่ต้องการฝากเงิน

ฝากเงินธนาคารไทย H2P

 

2. เลือกธนาคารและกรอกจำนวนเงินลงไป ขั้นต่ำ 500 บาท

 

3. กรอกรหัสผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งธนาคารกรุงเทพ บัญชี Bualuang iBanking
* บัญชี Bualuang iBanking จะเป็นคนละบัญชีกับโมบายแบงค์กิ้งบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หากท่านยังไม่มีบัญชี Bualuang iBanking กรุณาเปิดบัญชีที่ธนาคาร

 

4. จะมีข้อความ Processing... แสดงขึ้นมา ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพัก กรุณารอสักครู่อย่าเพิ่งกดปุ่มใดๆ

 

หากมีข้อความ error ขึ้นมาว่า "Please login to your iBanking to enter OTP for iBanking activation" จะหมายความว่าท่านยังไม่ได้เปิดใช้งาน OTP ของธนาคาร

วิธีแก้ไขให้ท่านล็อกอินเข้าที่หน้า iBanking ของธนาคาร และเข้าไปที่เมนู "My Setting" และคลิกที่ "Activate SMS OTP Service"

 

5. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงินและกดปุ่ม Confirm เป็นอันสำเร็จ
* สำหรับการฝากครั้งแรกจะมีขั้นตอนให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านข้อความ SMS ในโทรศัพท์มือถือก่อน

 

 

6. หากมีข้อความ error เกิดขึ้นว่า "The system has encountered an error. Please try again later". กรุณาตรวจสอบวงเงินจ่ายบิลในบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งว่าเพียงพอต่อจำนวนเงินที่โอนหรือไม่

7. ตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินได้ที่เมนูประวัติการฝากเงิน
สถานะ Done คือการฝากเงินสำเร็จ
สถานะ Processing คือกำลังดำเนินการ กรุณารอประมาณ 1-10 นาที
สถานะ Undone คือการฝากเงินไม่สำเร็จ

 

8. หากเงินถูกหักจากบัญชีธนาคารไปแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชี MT4 ไม่เพิ่ม กรุณาแนบภาพหน้าจอรายการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล thai@fxclearing.com เพื่อตรวจสอบ