logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Russian Federation
$20.00
$20.00
-$980.00
-
Tunisia
$14.34
$14.34
-$985.66
-
Bangladesh
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$10.25
$12.53
-$987.47
-
Indonesia
$73.90
$73.90
-$926.10
-
Indonesia
$1.40
$1.40
-$998.60
-
Indonesia
$577.12
$577.12
-$422.88
-
Indonesia
$0.20
$0.20
-$999.80
-
Indonesia
$5.40
$5.40
-$994.60
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$32.73
$32.73
-$967.27
-
Indonesia
$1095.50
$1095.50
$95.50
-
Indonesia
$477.09
$1549.59
$549.59
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Nigeria
$57.00
$57.00
-$943.00
-
Algeria
$1.77
$1.77
-$998.23
-
Vietnam
$66.90
$66.90
-$933.10
-
South Africa
$80.00
$80.00
-$920.00
-
Indonesia
$542.10
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00