logotype

Xếp hạng nhà cung cấp tín hiệu

Sử dụng thông tin từ bảng xếp hạng của chúng tôi để tìm Nhà cung cấp tín hiệu phù hợp nhất
To subscribe to signals, follow the steps below

Download and install the FXCL Trading Copier program.

 

Open and fund ECN Copy Pro account in your Trader’s Cabinet.

 

Login as a Follower in the FXCL Trading Copier software.

 

Follow the preferable Signal Provider right in the program.

 

The trades will be automatically copied to your account right away.

Địa điểm Số tài khoản* Hệ số lợi nhuận,% Giao dịch cuối cùng Tiền gửi được đề xuất Loại bồi thường Lịch sử giao dịch Đồ thị
1 48.65%
4 ngày
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hàng tuần FX Blue
Sao chép
2 8.56%
1 ngày
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hàng tuần Myfxbook
Sao chép
3 3.51%
2 ngày
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hằng ngày MQL5
Sao chép
4 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Được chia sẻ - 20% từ lợi nhuận - Hằng ngày Myfxbook
Sao chép
5 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Được chia sẻ - 20% từ lợi nhuận - Hàng tuần MQL5
Sao chép

*Sử dụng số tài khoản này để tìm Nhà cung cấp trong chương trình FXCL Trading Copier.

Điều khoản và điều kiện của chương trình