logotype

Xếp hạng nhà cung cấp tín hiệu

Sử dụng thông tin từ bảng xếp hạng của chúng tôi để tìm Nhà cung cấp tín hiệu phù hợp nhất
Để đăng ký nhận tín hiệu, hãy làm theo các bước bên dưới

Tải xuống và cài đặt chương trình FXCL Trading Copier.

 

Mở và nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro trong Tủ giao dịch của bạn.

 

Đăng nhập với tư cách là Người theo dõi trong phần mềm FXCL Trading Copier.

 

Theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu thích hợp ngay trong chương trình.

 

Các giao dịch sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Địa điểm Tên tài khoản Số tài khoản* Hệ số lợi nhuận,% Giao dịch cuối cùng Khoản tiền gửi được đề xuất (tùy chọn)** Hoa hồng của nhà cung cấp Đồ thị
1 LM777 2.49%
Hôn may
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hằng ngày
Sao chép
2 AhmedBenak 2.11%
Hôn may
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hàng tuần
Sao chép
3 SunLi 1.57%
1 tháng
15 ngày
Được chia sẻ - 30% từ lợi nhuận - Hàng tuần
Sao chép
4 sergeistepantsev 1.27%
Hôn may
Được chia sẻ - 29% từ lợi nhuận - Hàng tuần
Sao chép
5 LuigiMarconi 1.12%
Hôn may
Được chia sẻ - 25% từ lợi nhuận - Hằng ngày
Sao chép
6 PDA_FX 0.80%
2 tháng
28 ngày
Được chia sẻ - 30% từ lợi nhuận - Hằng ngày
Sao chép
7 Maxx 0.74%
1 tháng
26 ngày
Được chia sẻ - 15% từ lợi nhuận - Hàng tuần
Sao chép
8 Andrew22 0.68%
Hôn may
Đã sửa - $8
Sao chép
9 cryziks 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Được chia sẻ - 20% từ lợi nhuận - Hàng tuần
Sao chép

*Sử dụng số tài khoản này để tìm Nhà cung cấp trong chương trình FXCL Trading Copier.

** Khoản tiền gửi được đề xuất cho biết số tiền tối thiểu có thể tối đa hóa hiệu quả các tín hiệu của Nhà cung cấp. Bạn có thể gửi bất kỳ số tiền nào đủ để mở các vị thế trong tài khoản của mình.

Điều khoản và điều kiện của chương trình