facebook banner
Perkuatkan kewangan anda. Jana lebih keuntungan bersama FXCL ketika COVID-19.×

Menjadi IB

Penerimaan Perjanjian

  • Dengan mendaftar saya mengakui telah membaca dan memahami Perjanjian IB, Amaran Risiko, Dasar Privasi, Polisi AML, Terma Perdagangan dan Perjanjian Perdagangan.


  • Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan oleh dalam borang permohonan IB ini adalah benar dan betul. Saya juga menyatakan bahawa saya akan memberitahu FXCL Markets tentang sebarang perubahan penting secara bertulis.


  • Saya mengakui bahawa kontrak ini diikat secara sah Perjanjian. Saya telah membacanya dengan berhati-hati, dan dengan menandatanganinya, saya setuju untuk terikat dengan setiap terma dan syarat. Tiada pengubahsuaian ini Perjanjian adalah sah melainkan diterima oleh FXCL Markets secara bertulis.


  • Dalam peristiwa terdapat perubahan atau pemadaman untuk ini Perjanjian atau sebarang dokumen berkaitan, perubahan atau pemadaman ini tidak terikat dengan FXCL Markets dan borang asal yang disebut akan mengawal hubungan IB dengan FXCL Markets.