facebook banner
logotype

Polisi pembayaran balik

Dasar Pengembalian Wang ini dibangunkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan dana Pelanggan dan pengurangan risiko kewangan dan undang-undang Syarikat.

Syarikat tidak menerima sebarang urus niaga pihak ketiga dan sentiasa memeriksa kepatuhan data pembayaran yang diterima dengan maklumat peribadi Pelanggan. Sekiranya maklumat peribadi pengirim akaun tidak selari dengan maklumat Pelanggan, Syarikat berhak untuk mengembalikan / menaik semula jumlah bersih menggunakan kaedah yang sama seperti yang diterima. Syarikat tidak akan menerima urus niaga pihak ketiga, melainkan jika pembayaran Pelanggan tersebut telah diluluskan secara khusus oleh Jabatan Kewangan Syarikat.

Syarikat tidak akan membatalkan sebarang transaksi perdagangan atas permintaan Pelanggan. Oleh itu, sebarang permintaan pengembalian / penarikan semula hanya akan dipertimbangkan sekiranya pembayaran dibuat tidak lebih dari satu bulan sebelum permintaan rasmi dan sekiranya tidak ada kegiatan lain apa pun di akaun perdagangan dalam tempoh waktu ini.

Sekiranya terdapat pengembalian dana / chargeback, Pelanggan harus memberikan dokumen yang diminta kepada Syarikat, dalam mana-mana, dan meliputi semua bayaran dan pembayaran semula yang disebabkan oleh transaksi ini. Pelanggan akan bertanggungjawab atas segala kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan maklumat peribadi dan / atau perincian pembayaran.

Syarikat berhak untuk mengikuti Dasar Pengembalian Wang ini mengikut budi bicara mutlaknya jika mendapati tindakan Pelanggan tidak sesuai, melakukan penipuan dan / atau mencurigakan.