facebook banner
logotype

Dasar Polisi

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Syarikat akan meminta maklumat yang diperlukan dari Pelanggan untuk membuka akaun peribadi. Pemberian maklumat adalah syarat yang perlu bagi membolehkan Syarikat melindungi kepentingan Pelanggan, dan melaksanakan urus niaga yang berlainan menggunakan akaun peribadi Pelanggan dan tidak mengambil berat tentang keselamatan aset Pelanggan. Syarikat berhak mengumpul maklumat yang boleh menyumbang kepada peningkatan bagi menghargai keperluan dan keutamaan Pelanggan.

Semua maklumat yang diperlukan bagi pelaksanaan komunikasi antara Pelanggan dan Syarikat dikumpul secara langsung daripada pelanggan.

Penggunaan Maklumat Peribadi

Penggunaan oleh Syarikat mengenai maklumat peribadi Pelanggan mempunyai objek bagi menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan yang selamat dan kualitatif.

Maklumat peribadi dan kenalan yang telah diterima daripada Pelanggan, hendaklah digunakan semasa menyemak butiran kenalan dan menentukan identiti. Syarikat juga akan menggunakan maklumat peribadi Pelanggan semasa mewujudkan akaun, pembukaan dan pelarasan akaun perdagangan, isu kod pengaktifan dan kata laluan akses. Maklumat Pelanggan dapat membantu Syarikat meningkatkan perkhidmatan dan segera memberitahu Pelanggan mengenai produk-produk tambahan, peluang dan promosi Syarikat. Dengan memberikan maklumat perhubungan pelanggan bersetuju untuk menerima surat dan tawaran dari Syarikat yang dihantar melalui emel, telefon, dan/atau penghantar mesej.

Cawangan dan Rakan kongsi

Pada permintaan Pelanggan, Syarikat boleh menyediakan maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh cawangan dan rakan kongsi Syarikat. Bagi tujuan menyediakan lebih banyak perkhidmatan yang berkualiti tinggi ,Syarikat boleh menjalankan Kerjasama atau membuat perjanjian pemasaran dengan syarikat-syarikat lain. Dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang memenuhi keperluan Pelanggan iaitu perkhidmatan yang tepat pada masanya dan kualitatif Syarikat boleh bertukar-tukar di antara rakan-rakan dan cawangannya. Dalam kes ini, Penggunaan maklumat peribadi Pelanggan akan terhad .

Pendedahan Maklumat Pelanggan kepada Pihak Ketiga

Syarikat tidak berhak mendedahkan maklumat peribadi Pelanggan kecuali kes-kes yang dinyatakan di bawah.

Syarikat berhak mendedahkan maklumat peribadi Pelanggan kepada pihak ketiga jika ianya dikehendaki oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan yang lain. Syarikat berhak mendedahkan maklumat Pelanggan yang diperlukan bagi peruntukan cukai atau kredit pihak berkuasa atau dalam kes-kes apabila ianya adalah perlu bagi tujuan melindungi hak dan harta Syarikat.

Jika pihak ketiga menerima maklumat peribadi Pelanggan sekali gus mereka hendaklah mengambil tanggungjawab untuk melindungi maklumat yang diberikan dalam usaha sama seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian.

Syarikat boleh menggunakan maklumat peribadi Pelanggan hanya dengan tujuan peningkatan kualiti perkhidmatan.

Pelanggan / IB mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat layak untuk mengumpul data peribadi, pemprosesan, pemindahan kepada rakan-rakan Eksklusif, yang layak untuk menghubungi Pelanggan / IB dan menyediakan mereka dengan sokongan dan/atau mengemaskini mereka dengan tawaran semasa dari Syarikat.

Sekatan Liabiliti

Jika Pelanggan Syarikat telah membuat keputusan untuk menggunakan perkhidmatan syarikat lain dan membenarkan syarikat itu menggunakan maklumat peribadi, Pelanggan perlu memahami keselamatan data menjadi tanggungjawab syarikat tersebut. Sebelum membenarkan syarikat lain menggunakan maklumat peribadi, Pelanggan perlu mengetahui dasar privasi syarikat tersebut terlebih dahulu. Laman web syarikat tersebut perlu wujud dalam internet dan ini bermaksud ianya mungkin mempunyai hubungan dengan laman web yang lain. Pelanggan perlu berhati-hati dan mengingati bahawa syarikat tidak akan bertanggungjawab dengan polisi privasi laman web tersebut.

Penggunaan Cookies

Bagi memastikan kerja yang lebih efektif dari laman web syarikat dan aktiviti perdagangan Pelanggan, Syarikat akan menggunakan Cookies. Cookies mewakili fail teks kecil yang dihantar dari laman web server Syarikat ke komputer Pelanggan. Cookies yang digunakan oleh Syarikat haruslah tidak mempunyai apa-apa data peribadi, nombor akaun atau kata laluan Pelanggan.

Syarikat boleh melibatkan organisasi lain dalam membantu pentadbiran laman web, pengumpulan dan analisis data statistik. Organisasi tersebut boleh menubuhkan dan menggunakan Cookies mereka sendiri atas nama Syarikat dan Cookies tidak mempunyai apa-apa maklumat peribadi Pelanggan.

Komunikasi

Semasa pendaftaran, Pelanggan akan menerima surat melalui e-mel yang mengesahkan pendaftaran mereka . Syarikat boleh menghantar maklumat tentang perubahan baru dan promosi kepada pelanggan melalui e-mel atau menerima e-mel pelanggan dengan soalan-soalan dan pertanyaan, maklumat tersebut tidak akan dirahsiakan.

Dengan menerima Perjanjian ini, Pelanggan membenarkan Syarikat menggunakan maklumat yang diterima dari Pelanggan melalui e-mel, termasuk pelbagai idea, kaedah, produk pemasaran dan pengetahuan tanpa sebarang kewajipan yang berbangkit dari Syarikat. Pengecualian hanyalah data pengenalan Pelanggan.

Syarikat berhak membatalkan, menyimpan atau memadam surat-menyurat dengan Pelanggan pada budi bicara mutlaknya.

Syarikat berhak mengambil tindakan susulan pesanan dalaman pelanggan dengan tujuan untuk menghargai kualiti perkhidmatan yang ditawarkan.

Hak Cipta

Sebarang maklumat dari laman web Syarikat, termasuk kandungan dan imej, tidak boleh disalin dan/atau diubahsuai untuk kegunaan selanjutnya tanpa mendapat izin bertulis dari Syarikat FXCL Markets. Data ini dilindungi oleh undang-undang harta intelektual dan hak cipta.

Maklumat dari halaman web hanya boleh digunakan apabila laman web Syarikat dan pautan yang diperlukan disebut sebagai sumber dalam tajuk teks. Untuk mendapatkan kebenaran penerbitan, sila tulis kepada support@fxclearing.com.

Perubahan dalam Perjanjian Privasi

Kadang-kadang syarikat boleh menaik taraf Perjanjian. Dalam kes perubahan ketara dalam Perjanjian, Perjanjian baru privasi akan ditempatkan di web-page syarikat tanpa kelewatan dan semua pelanggan akan dimaklumkan mengenai perubahan. Syarikat ini mengesyorkan pelanggan membaca Perjanjian dari semasa ke semasa untuk mengetahui cara penggunaan maklumat pelanggan.

Pengemaskinian atau Penghapusan Maklumat Peribadi

Syarikat menyediakan semua pilihan bagi pelanggan mengkaji semula, mengubah, memadam, dan mengubah-suai maklumat peribadi yang disediakan sebelum ini. Untuk mengemas kini profil organisasi anda, profil pengguna, atau menghentikan perkhidmatan, sila hantar permintaan anda kepada Wakil Sokongan Syarikat. Anda akan menerima maklum balas terhadap mana-mana permintaan pengemaskinian tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari.

Polisi Opt-Out

Jika, atau pada bila-bila masa selepas mendaftar maklumat atau pesanan perkhidmatan Syarikat, anda telah menukar fikiran mengenai penerimaan maklumat dari kami atau mengenai penggunaan maklumat secara sukarela, sila hantar permintaan dengan menyatakan pilihan anda yang baru. Untuk memilih tidak ingin menerima sebarang e-mel promosi, sila hantarkan permintaan menggunakan borang perhubungan Syarikat.

We use Omnisend as our email and marketing automation platform and your data will be transferred to the platform for processing in accordance with their Dasar Privasi mereka.