logotype
May 26, 2021

Perubahan alamat server Demo FXCL

Pedagang yang dihormati,

Disebabkan peningkatan kapasiti server, perpindahan data ke pusat data baru telah dijadualkan pada 30 Mei 2021 ini.

Alamat server lama tidak akan boleh disambung lagi.

Selamat sejahtera,
Pasukan FXCL