facebook banner
logotype

Syarat Umum Peraduan

 1. Peserta peraduan adalah semua individu pelanggan yang telah membaca dan bersetuju dengan Syarat Umum Peraduan.
 2. Untuk menyertai pertandingan ini, Pelanggan harus mendaftar Akaun Peraduan di Kabinet Pedagang mereka.
 3. Berdagang di Akaun Peraduan hanya dibenarkan dalam tempoh peraduan sahaja.
 4. Pendaftaran untuk setiap peraduan hanya boleh dilakukan dalam tempoh yang ditentukan dalam syarat peraduan tertentu sahaja.
 5. Setiap peserta hanya boleh membuka satu Akaun Peraduan. Hanya seorang peserta boleh didaftarkan dari satu alamat IP.
 6. Peserta peraduan tidak dibenarkan menggunakan anonymous proxy servers. Sekiranya Syarikat mengesan sambungan dari beberapa alamat IP dari kawasan yang berlainan ke Akaun Peraduan yang sama, Akaun mungkin tidak termasuk dalam program ini dan penyertaan terbatal.
 7. Hadiah akan dikreditkan ke salah satu akaun langsung Pelanggan mengikut pilihan peserta, tidak termasuk akaun ECN Pro.
 8. Jika akaun langsung yang berkaitan dengan pertandingan berada dalam arkib pada masa pembayaran hadiah, hadiah tidak akan ditambahkan.
 9. Peserta peraduan bersetuju bahawa semua operasi pertandingan tanpa deposit dijalankan secara eksklusif dengan dana maya. Pelanggan tidak boleh membuat sebarang tuntutan kewangan terhadap Syarikat.
 10. Untuk menyertai peraduan ini, Pelanggan harus mengikuti Syarat Umum ini. Ketidaktahuan terhadap Syarat ini bukanlah hujah untuk tuntutan.
 11. Waktu permulaan dan tamat peraduan dinyatakan dalam Waktu Server yang dipaparkan di terminal perdagangan dan di laman web Syarikat.
 12. Syarikat berhak untuk menggunakan maklumat mengenai peserta pertandingan, menerbitkan sejarah perdagangan mereka, memberikan akses kepada orang ramai ke akaun mereka menggunakan kata laluan pelabur, dan menerbitkannya di media mana pun untuk tujuan pengiklanan.
 13. Dana maya yang diterima untuk peraduan tidak boleh dikeluarkan dari akaun perdagangan. Keuntungan yang diterima dari perdagangan dengan menggunakan hadiah boleh digunakan untuk perdagangan, pengeluaran dan / atau pemindahan dalaman, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam syarat peraduan tertentu.
 14. Dana maya akan berada di akaun selama 30 hari dari masa ia dikreditkan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam syarat peraduan tertentu.
 15. Dana maya hanya akan dimasukkan ke akaun langsung peserta hanya setelah pengesahan Kabinet Pedagang dilakukan. Jika tidak, syarikat berhak untuk menolak untuk memberikan dana maya tersebut.
 16. Untuk memperoleh dana maya, pemenang peraduan harus menghantar permintaan kepada Syarikat melalui kaedah perhubungan yang disediakan dan memberikan tajuk peraduan, tempoh peraduan, dan nombor akaun langsung yang akan dikreditkan.
 17. Syarikat boleh, pada bila-bila masa, menolak untuk memberikan dana maya, serta menarik balik dana maya yang ada, jika peserta peraduan melanggar peraturan Syarikat dan / atau melakukan penipuan yang bertujuan memenangi pertandingan.
 18. Mana-mana peserta peraduan harus menyelesaikan sekurang-kurangnya satu perdagangan dengan jumlah minimum yang diperlukan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam syarat peraduan tertentu. Lot yang layak dikira hanyalah pada daganga yang tidak "hedging" sahaja.
 19. Setelah tamat peraduan, semua kedudukan di Akaun Peraduan akan ditutup secara automatik dan Akaun akan dipindahkan ke mode Tanpa Dagangan.
 20. Hasil akhir akan diumumkan dalam 3 - 5 hari bekerja setelah tamatnya peraduan dan diterbitkan di laman web Syarikat. Dalam beberapa situasi, keputusan mungkin melebihi jangka masa yang ditentukan yang akan diumumkan sebagai tambahan.
 21. Akaun Peraduan boleh digunakan semula untuk peraduan seterusnya. Sebelum permulaan pertandingan baru, baki Akaun akan diubah dengan syarat permulaan peraduan ini.
 22. Pelanggan boleh mengambil bahagian dalam beberapa pertandingan pada masa yang sama. Untuk setiap pertandingan, dia harus melalui proses pendaftaran yang berasingan.
 23. Sekiranya terdapat kecurigaan pelanggaran syarat, penipuan, dan / atau pengesanan pemalsuan dokumen yang diberikan oleh peserta peraduan, Syarikat berhak untuk membatalkan penyertaan dari program, menolak untuk memperoleh ganjaran, membatalkan keuntungan/ganjaran yang sudah terkumpul, dan juga menolak pelanggan dari mengambil bahagian dalam peraduan dan memberikan perkhidmatan lain.
 24. Syarikat berhak untuk memeriksa sejarah perdagangan pemenang untuk urus niaga yang serupa dan/atau berlawanan dalam rekod perdagangan peserta lain. Sekiranya berlaku kebetulan atau sebahagian daripada urus niaga dalam arah yang sama dan/atau sebaliknya untuk beberapa peserta peraduan, Syarikat berhak membatalkan penyertaan peserta kerana disyaki penipuan dan/atau pengurusan akaun oleh satu orang.
 25. Syarikat berhak untuk membatalkan keputusan peserta peraduan yang menggunakan non-market quotes semasa pertandingan. Ketidakkonsistenan harga dikeluarkan oleh Bahagian Teknikal Syarikat.
 26. Peserta peraduan boleh meminta rekod perdagangan peserta lain dalam peraduan yang sama. Untuk melakukan ini, dia harus membuat permintaan melalui kaedah perhubungan yang disediakan yang menunjukkan tajuk pertandingan, tempoh peraduan, dan nombor Akaun Peraduan peserta lain.
 27. Jumlah dagangan harian yang diperlukan hanyalah dikira pada posisi yang dibuka dan ditutup dalam satu hari kalendar, mengikut waktu pelayan (server). Jumlah tersebut boleh dilaksanakan dengan satu posisi dagangan dengan jumlah dagangan harian minimum yang diperlukan, ataupun satu set posisi di mana jumlah volum tersebut adalah sama dengan jumlah keperluan minimum.
 28. Peserta peraduan dibenarkan menggunakan Expert Advisors semasa berdagang di Akaun Peraduan. Jumlah permintaan posisi harian ke pelayan dari satu Akaun Peraduan tidak boleh melebihi 2500.
  27.1. Penggunaan Expert Advisor pada akaun Peraduan Langsung adalah tidak dibenarkan. Butiran jenis akaun disediakan dalam jadual Jenis Akaun.
 29. Tempoh tuntutan ganjaran dalam pelbagai bentuk adalah dalam masa 30 hari kalendar, bermula dari saat mengumumkan pemenang peraduan.
 30. Peserta dari mana-mana peraduan, yangmenjadi pemenang harus mempunyai stratistik dagangan yang positif (P/L Tertutup > 0) pada saat peraduan tamat.
 31. Setiap pemenang 'Volume Contest' boleh menerima sehingga $1,000
 32. Semasa tempoh pendaftaran Peraduan Langsung, peserta peraduan boleh membuat deposit ke akaun Peraduan Langsung mereka beberapa kali. Deposit ke akaun Peraduan Langsung tidak akan dibenarkan semasa tempoh peraduan.
 33. Para peserta boleh meminta pengeluaran dan/atau pemindahan dalaman daripada akaun Peraduan Langsung ke akaun langsung semasa tempoh pendaftaran dan peraduan. Walau bagaimanapun, tindakan ini semasa tempoh peraduan akan menyebabkan kehilangan kelayakan daripada Peraduan.
 34. Syarikat mempunyai hak untuk menolak pendaftaran peserta peraduan terdahulu pada masa pendaftaran Peraduan baharu mengikut budi bicara mutlaknya.