logotype

SYARAT UMUM JUMLAH GANJARAN TUNAI

 1. Peserta ganjaran tunai ialah semua pelanggan yang telah membaca dan bersetuju dengan Syarat Umum Jumlah Ganjaran Tunai.
 2. Untuk menyertai program ini, pelanggan harus mendaftar Akaun Jumlah Tunai dalam Kabinet Pedagang.
 3. Berdagang pada Akaun Jumlah Tunai dibenarkan hanya semasa tempoh program berlangsung.
 4. Pendaftaran untuk setiap acara hanya tersedia dalam tempoh yang dinyatakan dalam syarat Program Jumlah Ganjaran Tunai.
 5. Setiap peserta hanya boleh membuka satu Akaun Jumlah Tunai. Hanya seorang peserta boleh didaftarkan daripada satu alamat IP.
 6. Peserta Program Jumlah Ganjaran Tunai tidak dibenarkan menggunakan pelayan proksi tanpa nama. Jika Syarikat mengesan sambungan daripada beberapa alamat IP dari kawasan yang berbeza ke Akaun Jumlah Tunai yang sama,akaun ini akan mungkin akan dikecualikan dari program ini.
 7. Setiap peserta yang kekal dalam jadual penilaian(peserta yang layak)akan menerima ganjaran.
 8. Ganjaran akan diagihkan kepada semua peserta yang layak bergantung kepada saiz volum dagangan mereka di bawah formula berikut:
  SOE($) (Pn) = (Prize Fund ($) / SumNHQLots)*NHQLots (Pn)

  di mana:
  SOE (Saham pendapatan) ialah ganjaran peserta;
  Dana hadiah ialah jumlah yang diagihkan kepada semua peserta Layak;
  SumNHQLots ialah jumlah bilangan lot layak bukan lindung nilai yang didagangkan;
  NHQLots ialah jumlah lot layak bukan lindung nilai yang didagangkan oleh peserta tertentu;
  Pn adalah seorang peserta.

  Sebagai contoh:
  Bilangan peserta yang layak - 5
  Dana hadiah - $1500
  Jumlah lot yang didagangkan - 150
    Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5
  Lot didagangkan 20 30 15 25 60
  Kiraan ($1500/150)*20 ($1500/150)*30 ($1500/150)*15 ($1500/150)*25 ($1500/150)*60
  SOE($) (Pn) $200 $300 $150 $250 $600
 9. Dana hadiah mungkin terdiri daripada tiga jenis:
  1. Baki dana dimasukkan ke akaun langsung;
  2. Kreditkan dana ke akaun langsung;
  3. Kreditkan dana ke akaun Pulangan Tunai.
 10. Bonus hadiah akan dikreditkan ke salah satu akaun langsung pilhan pelanggan, kecuali akaun ECN Pro, MAM dan ECN Copy. Akaun untuk hadiah dipilih semasa pendaftaran dalam Acara dan tidak boleh diubah.
 11. Bonus akan ditambah dalam beberapa hari selepas tamat Acara. Tiada permintaan tambahan diperlukan.
 12. Ganjaran bonus akan ditambah pada akaun langsung peserta hanya selepas pengesahan Kabinet.Jika tidak, syarikat berhak untuk menolak tuntutan imbuhan.
 13. Dana bonus kredit yang diterima untuk Program ini tidak boleh dikeluarkan daripada akaun dagangan. Keuntungan yang diterima daripada berdagang dengan dana kredit ini boleh digunakan untuk dagangan selanjutnya, pengeluaran dan/atau pemindahan dalaman, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam syarat Acara tertentu.
 14. Dana bonus kredit tersedia pada akaun dagangan langsung dan akaun Pulangan Tunai selama 30 hari bermula dari hari dikreditkan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam syarat Acara tertentu.
 15. Peserta Program Jumlah Ganjaran Tunai mengakui bahawa semua operasi dalam acara tanpa deposit dijalankan secara eksklusif dengan dana maya. Pelanggan tidak boleh membuat sebarang tuntutan kewangan kepada Syarikat.
 16. Untuk mengambil bahagian dalam Program ini, Pelanggan harus mematuhi Syarat Am ini.Mengabaikan Terma ini bukanlah hujah untuk tuntutan.
 17. Waktu mula dan berakhirnya Acara Jumlah Ganjaran Tunai ini dinyatakan dalam Masa Pelayan yang dipaparkan di terminal dagangan dan di laman web Syarikat.
 18. Syarikat berhak untuk menggunakan sebarang maklumat tentang peserta Program, menerbitkan sejarah dagangan mereka, menyediakan akses awam kepada akaun mereka menggunakan kata laluan pelabur, dan menerbitkannya dalam mana-mana media untuk tujuan pengiklanan.
 19. Syarikat boleh, pada bila-bila masa, enggan memberikan ganjaran bonus, serta menarik balik ganjaran sedia ada, jika peserta melanggar mana-mana peraturan Syarikat dan/atau melakukan penipuan yang bertujuan untuk memenangi dana hadiah.
 20. Hanya lot yang layak bukan lindung nilai (non-hedging)dikira untuk Program Jumlah Ganjaran Tunai. Dua kedudukan bertentangan kedudukan pada instrumen dagangan yang sama yang bersilang dalam masa dianggap dilindung nilai(hedging) tanpa mengira jumlahnya.
 21. Selepas tamat Acara, semua kedudukan pada Akaun Jumlah Tunai akan ditutup secara automatik dan Akaun akan dipindahkan ke mod Tiada Dagangan.
 22. Keputusan akhir akan dimuktamadkan dalam masa 3 - 5 hari bekerja selepas tamat Acara dan diterbitkan di laman web Syarikat. Dalam sesetengah kes, penjumlahan mungkin melebihi tempoh yang ditetapkan yang akan diumumkan tambahan.
 23. Akaun Jumlah Tunai boleh digunakan semula untuk Acara seterusnya. Sebelum permulaan Acara baharu, baki Akaun Jumlah Tunai akan diselaraskan kepada syarat untuk permulaan Acara ini.
 24. Seorang klien boleh mengambil bahagian dalam beberapa Acara pada masa yang sama. Bagi setiap Acara, dia harus melalui proses pendaftaran yang berasingan.
 25. Jika terdapat sebarang syak wasangka pelanggaran terma Program Jumlah Ganjaran Tunai, penipuan dan/atau pengesanan pemalsuan dokumen yang diberikan oleh peserta, Syarikat berhak untuk membatalkan kelayakan Pelanggan daripada Program, menolak untuk tuntuan ganjaran, memadamkan yang telah dituntut ganjaran, serta enggan mengambil bahagian dalam Acara dan menyediakan perkhidmatan lain.
 26. Syarikat berhak menyemak sejarah dagangan peserta untuk transaksi yang serupa dan bertentangan dalam sejarah dagangan peserta Program lain. Sekiranya berlaku kebetulan sepenuhnya atau sebahagian daripada urus niaga dalam arah yang sama atau bertentangan untuk beberapa peserta, Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan peserta ini kerana disyaki penipuan dan/atau pengurusan akaun oleh orang yang sama.
 27. Syarikat berhak untuk membatalkan keputusan peserta yang menggunakan sebut harga bukan pasaran semasa Acara. Ketidakkonsistenan sebut harga dikeluarkan oleh Jabatan Teknikal Syarikat.
 28. Mana-mana peserta boleh meminta sejarah dagangan peserta lain bagi Acara yang sama. Untuk melakukan ini, dia harus menghantar permintaan melalui mana-mana kaedah hubungan yang tersedia yang menunjukkan tajuk Acara, tempoh dan nombor Akaun Jumlah Tunai peserta lain.
 29. Perkataan "selesaikan perdagangan" bermaksud membuka dan menutup kedudukan dagangan.
 30. Peserta Program Jumlah Ganjaran Tunai tidak dibenarkan menggunakan Penasihat Pakar(EA) apabila berdagang di Akaun Jumlah Tunai. Butiran jenis akaun tersedia dalam jadual Jenis Akaun.
 31. Tempoh menuntut apa jua bentuk ganjaran ialah 30 hari kalendar, bermula dari saat pengumuman pemenang Acara.
 32. Syarikat berhak untuk menolak pendaftaran untuk peserta acara Ganjaran Tunai Jilid sebelumnya pada masa pendaftaran untuk Acara baharu mengikut budi bicara mutlaknya.
 33. Jika akaun langsung yang berkaitan dengan satu peristiwa VCR berada dalam arkib pada masa pembayaran ganjaran, ganjaran tidak akan ditambahkan.