facebook banner
logotype

Perkongsian Komisen IB

Alatan mudah direka untuk IB FXCL bagi mendapatkan pembayaran yang lebih besar,
memberi ganjaran kepada pelanggan dan membina kesetiaan

Manfaat

Tingkatkan perniagaan anda dengan memberi ganjaran kepada pelanggan
Dapatkan kesetiaan pelanggan dan galakkan mereka untuk berdagang
Mudah menguruskan komisen dan menghantar ganjaran dalam Kabinet FXCL anda

Kongsi sebarang amaun

Pilih peratusan pembayaran yang dihantar ke pelanggan anda - dari 1% sehingga 99% komisen IB

 
 
 

Pembayaran automatik. Tanpa caj

Pembayaran yang dipilih didebitkan secara automatik daripada komisen IB anda dan dihantar ke akaun pelanggan

 
 

Putuskan siapa mendapat ganjaran

Pilih pelanggan anda secara manual untuk ganjaran atau kongsikan sama rata diantara beberapa pelanggan

image
 
Jadilah IB FXCL untuk mengakses alatan
 

Terma

  • Rebat, terakru kepada pelanggan, tidak boleh dipulangkan ke dalam akaun perdagangan IB.
  • Program ini digunakan hanya untuk IB dan pelanggan terus dibawahnya.
  • Penyalahgunaan peraturan Perkongsian Komisen IB atau sebarang percubaan menipu sistem boleh membawa kepada kehilangan kelayakan daripada Program IB.
  • Terma Perjanjian IB termaktub untuk semua peserta program IB, termasuk IB, Master-IBs, Sub-IBs, dan peniaga yang dirujuk.
  • Syarikat berhak menyiasat dan menyelesaikan sebarang masalah yang tidak disebut dalam program ini, mengikut budi bicara mutlaknya.