logotype

Peraturan Am Copy Trading

 1. Akaun
  1. Mana-mana pelanggan FXCL boleh memohon untuk Program Copy Trading dan membuka akaun ECN Copy Pro sebagai Pengikut (selepas ini, Akaun Pengikut). Untuk membuka akaun ECN Copy Pro sebagai Pembekal Isyarat (selepas ini, Akaun Penyedia), pelanggan harus mengesahkan Kabinet Pedagang terlebih dahulu dan memberikan pautan kepada keputusan dagangannya sebelum ini dari sumber Myfxbook, MQL5 atau FX Blue atau memuat naik Penyata MT4 daripada akaun dagangannya sebelum ini (sebarang jenis akaun daripada mana-mana broker dibenarkan). Sebarang pembetulan manual pada penyata dagangan MT4 yang dimuat naik akan membawa kepada penyekatan akaun ECN Copy Pro Penyedia.
  2. Semua akaun dagangan salinan adalah daripada jenis ECN Pro.
  3. Pelanggan mungkin membuka sebarang bilangan Akaun ECN Copy Pro.
  4. Setiap Akaun Pengikut boleh mengikuti hanya 1 Akaun Penyedia pada satu masa. Untuk mengikuti Pembekal Isyarat lain, pelanggan harus membuka dan membiayai Akaun Pengikut lain atau menyahikut Pembekal Isyarat semasa dahulu.
  5. Pengikut bebas boleh mengurus dan menutup dagangan yang disalin daripada Akaun Pembekal serta membuka dan mengurus dagangan peribadi mereka.
  6. Pemindahan dalaman dibenarkan antara akaun ECN Copy Pro sahaja. Pemindahan ke dan dari jenis akaun lain adalah dilarang.
  7. Pelanggan boleh memantau dan mengurus akaun dagangan salinan mereka dalam program FXCL Trading Copier.
  8. Untuk menjadi Pengikut, pelanggan harus membuka akaun ECN Copy Pro dan log masuk ke program FXCL Trading Copier sebagai Pengikut.
  9. Untuk menjadi Penyedia Isyarat, pelanggan harus membuka akaun ECN Copy Pro dan mendaftar sebagai Penyedia Isyarat dalam program FXCL Trading Copier.
  10. Tiada keperluan deposit minimum Akaun Pengikut, namun, semasa pendaftaran akaun, Pembekal Isyarat menunjukkan deposit yang disyorkan yang dinyatakan dalam jadual penarafan di tapak web FXCL.
 2. Komisen
  1. Penyedia Isyarat boleh memilih antara 3 jenis komisen:
   • Jumlah tetap setiap lot untuk setiap dagangan;
   • Amaun tetap setiap lot untuk dagangan yang menguntungkan dan jumlah tetap setiap lot untuk kerugian dagangan;
   • Komisen dikongsi iaitu peratusan keuntungan yang diperoleh daripada dagangan yang disalin.
  2. Jenis dan saiz komisen ditetapkan oleh Pembekal Isyarat semasa membuka Akaun Pembekal. Terma ini boleh diubah kemudian oleh Pembekal Isyarat daripada Kabinet Pedagangnya.
  3. Komisen Tetap ditetapkan dalam dolar AS dan tidak mempunyai had. Komisen Dikongsi boleh ditetapkan sehingga 35%.
  4. Komisen Dikongsi hendaklah dikira mengikut formula berikut:
   Komisen Dikongsi = ((ekuiti - baki awal - deposit + pengeluaran (+ Komisen Dikongsi sudah dibayar)) * Peratus Pembekal Isyarat / 100) - Komisen Saham sudah dibayar
   Di mana:
   • Komisen Dikongsi - komisen yang dibayar oleh Pengikut untuk isyarat dagangan
   • Ekuiti - Ekuiti pada Akaun Pengikut pada masa penyelesaian (mengikut tera air tinggi)
   • Baki awal - Baki pada Akaun Pengikut pada masa Pengikut melanggan
   • Deposit Penyedia Isyarat - Semua deposit dan pemindahan dalaman dibuat ke Akaun Pengikut selepas
   • Pengeluaran Deposit Permulaan - Semua pengeluaran, pemindahan dalaman dan Komisen Dikongsi sebelumnya ditolak daripada peratusan
   • Penyedia Isyarat Akaun Pengikut - Peratusan keuntungan Pengikut yang dihantar kepada Penyedia Isyarat
  5. Hanya dagangan yang dibuka melalui isyarat yang dihantar oleh Pembekal akan digunakan untuk pengiraan Suruhanjaya Kongsi.
  6. Jika Pengikut berhenti mengikuti Pembekal Isyarat dan kemudian mengikutinya semula, maka hanya tempoh langganan semasa akan digunakan semasa pengiraan Komisen Dikongsi.
  7. Pembekal Isyarat menerima Komisen Dikongsi hanya jika keputusan dagangan untuk tempoh pengebilan adalah positif (melebihi tera air yang tinggi).
  8. Jika keputusan untuk tempoh pengebilan adalah negatif (di bawah tera air tinggi), Penyedia Isyarat tidak akan menerima Komisen Dikongsi sehingga keuntungan pada Akaun Pengikut menampung kerugian sepenuhnya.
  9. Komisen Tetap akan diakru pada 00:00 Waktu Pelayan setiap hari dagangan.
  10. Komisen Dikongsi hendaklah diakru sekali setiap tempoh pengebilan. Penyedia Isyarat mungkin memilih antara tempoh harian, mingguan atau bulanan. Setiap Akaun Pembekal mungkin mempunyai tempoh pengebilannya sendiri.
  11. Komisen Dikongsi akan diakru seperti berikut:
   • untuk tempoh harian - pada 00:00 Waktu Pelayan setiap hari dagangan;
   • untuk tempoh mingguan - pada 00:00 Waktu Pelayan setiap Jumaat;
   • untuk tempoh bulanan - pada 00:00 Waktu Pelayan pada hari kalendar pertama bulan untuk bulan sebelumnya.
 3. Deposit dan Pengeluaran
  1. Pengikut dan Penyedia boleh membuat deposit, pemindahan dalaman dan pengeluaran ke dan dari Akaun ECN Copy Pro mereka pada bila-bila masa. Permintaan transaksi akan dilaksanakan mengikut sistem pembayaran yang dipilih.
  2. Sekiranya berlaku pengeluaran daripada Akaun Pengikut, permintaan akan dilakukan selepas potongan Komisen Penyedia.
 4. Pelbagai
  1. Pengikut boleh berhenti mengikuti Pembekal Isyarat pada bila-bila masa dalam Program FXCL Trading Copier.
  2. IB akan menerima komisen IB untuk dagangan yang dilakukan pada Akaun ECN Copy Pro rujukan mereka.
  3. Akaun Pengurus dan Pelabur tidak boleh menyertai sebarang program bonus.
  4. Semua isyarat dagangan disediakan oleh Pembekal Isyarat. Syarikat hanya menyediakan perisian yang mengikut arahan Pembekal dan memindahkannya ke Akaun Pengikut.
  5. Syarikat berhak untuk mengecualikan mana-mana pelanggan daripada program Copy Trading di bawah budi bicara mutlaknya.
  6. Komisen tidak dibayar kepada Penyedia Isyarat jika dana tidak mencukupi pada Akaun Pengikut.
  7. Disebabkan oleh spesifikasi tetapan dan pengendalian jenis akaun ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro), pelanggan akan melihat harga yang berbeza pada carta instrumen dan dalam bahagian Market Watch. Oleh itu, semasa berdagang, anda perlu memberi tumpuan kepada harga yang diterbitkan dalam Market Watch (Ctrl+M). Ciri khusus ini digunakan untuk semua instrumen pada jenis akaun ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro)