logotype

Chia sẻ hoa hồng IB

Một công cụ tiện lợi được thiết kế cho FXCL nhằm giới thiệu cho các Nhà môi giới để có được khoản thanh toán lớn hơn,
thưởng và thiết lòng trung thành của khách hàng

Lợi ích

Tăng uy tín cho doanh nghiệp của bạn thông qua việc thưởng cho khách hàng
Củng cố lòng trung thành của khách hàng và khuyến khích họ giao dịch
Dễ dàng quản lý hoa hồng và gửi phần thưởng trong Tủ FXCL của bạn

Hãy chia sẻ với bất kỳ số tiền nào

Chọn tỷ lệ phần trăm của khoản thanh toán được chuyển tới người giới thiệu của bạn - từ 1% đến 99% hoa hồng IB

 
 
 

Xuất chi tự động. Không mất phí

Khoản thanh toán được chọn sẽ tự động ghi nợ từ hoa hồng IB của bạn và được chuyển đến tài khoản của khách hàng.

 
 

Quyết định thưởng cho ai

Hãy chọn một người mà bạn muốn thưởng hoặc chia sẻ phần thưởng ngang nhau cho những người giới thiệu

image
 
Trở thành IB FXCL để truy cập công cụ
 

Các điều khoản:

  • Số tiền hoa hồng được tích lũy khi bạn là người giới thiệu không được trả lại vào tài khoản giao dịch IB.
  • Chương trình chỉ được áp dụng cho IB và khách hàng bán lẻ trực tiếp của mình.
  • Việc lạm dụng các quy tắc của Chia sẻ hoa hồng IB hoặc bất kỳ nỗ lực nào để lừa gạt hệ thống có thể dẫn đến việc không đủ tiêu chuẩn và rời khỏi chương trình IB.
  • Các điều khoản của thỏa thuận IB áp dụng cho tất cả những người tham gia chương trình IB bao gồm IB, Master-IB, Sub-IB và các nhà giao dịch được giới thiệu.
  • Công ty có quyền điều tra và giải quyết bất kỳ vấn đề nào không được đề cập trong chương trình này theo quyết định riêng của mình.