logotype

Keluarnya British daripada EU merupakan peluang unik untuk membuat keuntungan pada pasaran matawang. Buat deposit, dapatkan 120% Bonus Brexit dan tunaikannya dua kali lebih cepat berbanding sebelum ini. Selepas melengkapkan separuh daripada terma pengeluaran, anda bebas memindahkan bonus ke baki pada bila-bila masa.

CONTOH

  • Anda telah mendeposit akaun dengan $100 dan menerima Bonus $120
  • Berdagang 10% daripada saiz bonus ($120x10%= 12 lots) untuk mengeluarkannya dengan penuh secara automatik
  • Atau lengkapkan sekurang-kurangnya 6 lot dan dapatkan $60 dipindahkan ke baki mengikut kehendak anda
  • Jika anda melengkapkan 4 lot, $40 boleh dipindahkan ke baki mengikut kehendak anda
  • Ingatlah: lebih banyak anda berdagang, lebih besar bahagian kredit yang boleh dikeluarkan!

TERMA