logotype

Terma dan syarat am rebat dan bonus

Hanya perdagangan bukan-hedging yang layak akan dipertimbangkan. Perdagangan yang layak ditakrifkan sebagai perdagangan yang mengambil keuntungan atau kerugian lebih daripada tiga x spread (sekurang-kurangnya 3 pip), dan dibiarkan terbuka melebihi 3 minit.

 1. Setiap Bonus atau Rebat boleh diterima oleh setiap pelanggan hanya sekali sahaja, melainkan dinyatakan sebaliknya. Dalam sesetengah kes pengecualian, bonus tidak boleh ditambah ke beberapa akaun secara serentak. Permintaan hendaklah dihantar ke rebate@fxclearing.com.
 2. Bonus Deposit boleh diminta dalam masa satu minggu selepas deposit dibuat. Ketika menghantarkan permintaan, baki akaun (ekuiti) mestilah tidak kurang daripada 50% jumlah kredit yang diminta.
 3. Bonus sedia dikeluarkan selepas melengkapkan jumlah perdagangan (dalam lot) bersamaan dengan 1/5 daripada saiz bonus dalam USD, melainkan dinyatakan sebaliknya.

  Contoh: Jika anda menerima $60 dalam kredit akaun anda hanya perlu membuat 12 lot standard yang layak dan bukan-hedging ($60/5 = 12) untuk memindahkan dana ke baki anda.

 4. Bonus atau rebat akan dipindahkan secara automatik ke dalam baki akaun anda dan sedia untuk dikeluarkan selepas melengkapkan syarat-syarat pengeluaran.
 5. FXCL berhak membatalkan kelayakan pelanggan daripada mana-mana bonus atau rebat disebabkan oleh penyalahgunaan syarat bonus, seperti arbitraj, hedging pada beberapa akaun; perdagangan bagi seorang pelanggan dari beberapa profil; menjana jumlah dagangan tanpa sebarang tujuan termasuk menerima komisen dari rakan kongsi; menerima bonus bagi seorang pelanggan pada beberapa kabinet. Perhatian bahawa pelanggaran tersebut akan menyebabkan pengecualian pelanggan dari kesemua program promosi pada masa akan datang tanpa budi bicara termasuk potongan kesemua bonus yang diterima dan pembatalan keputusan dagangan.
 6. Dalam keadaan apabila sebarang sambungan yang ditemui di antara dua atau lebih kabinet (berdasarkan alamat IP yang sama, peranti), menggunakan alat tanpa nama (seperti pelayan proksi, rangkaian VPN, rangkaian terdesentralisasi / hibrid, Tor, perisian khusus) syarikat berhak untuk membatalkan penyertaan pelanggan dalam mana-mana program bonus dan menghapuskan bonus yang diterima sebelum ini.
 7. Peraturan pengeluaran mestilah dipatuhi bagi mengekalkan bonus atau rebat anda. Sebarang pengeluaran/pemindahan dalaman yang diproses selepas deposit dibuat membatalkan hak akaun menerima bonus untuk deposit tersebut. Sebarang pengeluaran/pemindahan keluar yang diproses sebelum syarat-syarat dipenuhi akan membatalkan bonus atau rebat.
 8. FXCL tidak bertanggungjawab terhadap kelewatan, kehilangan, kesalahan, tidak boleh dibaca, salah arah, kerosakan atau pengiraan rebat/bonus yang tidak lengkap.
 9. Sesiapa yang menggunakan cara penipuan untuk menyertai dan/atau memenangi rebat dan bonus, akan dibatalkan.
 10. FXCL berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan, mengubah suai atau menyimpulkan promosi dengan awal tanpa sebarang sebab.
 11. Apabila ekuiti kurang atau sama dengan saiz kredit - Rebat/Bonus akan dibatalkan secara automatik, melainkan dinyatakan sebaliknya. Perhatian, ia boleh membawa kepada Margin Call dan akhirnya kepada Stop Out.
 12. Bonus atau rebat boleh dikreditkan dalam kes semua profil transaksi yang diterima melebihi jumlah transaksi keluar kecuali dinyatakan sebaliknya.
 13. Bonus dan rebat tidak boleh dipindahkan di antara akaun.
 14. Pelanggan boleh memilih mana-mana promosi yang dibenarkan, tetapi beberapa bonus yang aktif tidak boleh digabungkan pada akaun serta masa yang sama.
 15. Bonus dan rebat akan dibatalkan secara automatik jika akaun tidak aktif dalam masa 90 hari.
 16. Mana-mana kredit adalah aktif sehingga 120 hari, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 17. Sebarang jenis Bonus yang dimasukkan ke Akaun Perdagangan dimiliki sepenuhnya oleh Syarikat sehingga syarat-syarat dilengkapkan. Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlak, tanpa sebarang notis, membatalkan sebarang bonus yang melanggar terma atau polisi Syarikat, dan tidak bertanggungjawab atas sebarang keadaan, disebabkan pembatalan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kerugian atau ganti rugi, panggilan margin, atau penutupan posisi oleh stop out. Syarikat berhak menghadkan peserta dalam program bonus tanpa sebarang sebab.
 18. Pelanggan, yang menggunakan keputusan perdagangan pihak ketiga akan dibatalkan daripada menerima semua bonus dan/atau rebat, atas budi bicara syarikat.
 19. Cashback automatik tidak disediakan untuk instrumen zero spread pada akaun Standard.
 20. Bonus tidak ditawarkan di akaun jenis ECN Pro
 21. Jumlah maksimum bonus yang dibenarkan untuk jenis Start Account adalah $500 bagi setiap pedagang.
 22. Baki negatif pada akaun dengan Tradable Bonus tidak dibatalkan dan jumlah tersebut mungkin ditolak dari dana pelanggan semasa pengeluaran keuntungan.
 23. Tiada bonus dibenarkan untuk Akaun Peraduan Langsung.