facebook banner
logotype

Kaedah Allocation

Apabila menggunakan Perisian MAM* kami, anda boleh memilih antara empat kaedah peruntukan yang berbeza:

  1. Equity
  2. Even
  3. Balance
  4. Lot
 

Semasa pelancaran pertama, kaedah peruntukan anda akan ditetapkan kepada Ekuiti secara lazim. Untuk menukarnya kepada jenis lain, hantar permintaan kepada Pasukan Sokongan kami. Pastikan anda tidak mempunyai sebarang posisi terbuka pada Akaun Pengurus anda semasa menghantar permintaan.

Di bawah anda akan menemui penerangan ringkas tentang keempat-empat kaedah.

Equity

Apabila menggunakan kaedah ini, dagangan akan diagihkan antara Pelabur anda berdasarkan bahagian peratusan mereka daripada jumlah ekuiti pada Akaun Pengurus.  

Example

 
Ekuiti Pelabur 1 $10,000 Ekuiti Pelabur 2 $7,000 Ekuiti Pelabur 3 $2,000
Jumlah Ekuiti $19,000 Jumlah Ekuiti $19,000 Jumlah Ekuiti $19,000
Pegangan % 0.5263 Pegangan % 0.3684 Pegangan % 0.1052
Saiz lot MM 10.00 Saiz lot MM 10.00 Saiz lot MM 10.00
Lot pelabur 5.26 Lot pelabur 3.68 Lot pelabur 1.05

Jumlah baki 0.01 lot daripada contoh ini akan diperuntukkan lagi secara sama rata antara semua Akaun Pelabur Didayakan, bermula dengan Akaun dengan ekuiti terbesar. Memandangkan volume minimum untuk peruntukan ialah 0.01 lot, baki volume akan diperuntukkan pada Akaun Pelabur 1 sepenuhnya.

Even

Gunakan kaedah ini jika anda ingin memperuntukkan dagangan anda secara sama rata antara semua Pelabur anda, walaupun saiz ekuiti atau baki mereka. Sebarang baki volume akan diagihkan secara sama rata antara semua Pelabur anda, bermula dengan Akaun Pelabur pertama dalam senarai dan bekerja.

Balance

Kaedah peruntukan ini hampir dengan Ekuiti, namun volume diagihkan berdasarkan bahagian peratusan jumlah baki.  

Example

 
Baki pelabur 1 $1,000 Baki pelabur 2 $5,000 Baki pelabur 3 $10,000
Jumlah Ekuiti $16,000 Jumlah Ekuiti $16,000 Jumlah Ekuiti $16,000
Pegangan % 0.0625 Pegangan % 0.3125 Pegangan % 0.625
Saiz lot MM 5.00 Saiz lot MM 5.00 Saiz lot MM 5.00
Lot pelabur 0.31 Lot pelabur 1.56 Lot pelabur 3.12

Jumlah volume yang diperuntukkan di sini ialah 4.99 lot. Sama seperti kaedah Ekuiti, baki 0.01 lot akan dibuka pada Akaun Pelabur dengan baki tertinggi - pelabur 3.

Lot

Untuk kaedah ini, anda memilih faktor lot secara manual dan menetapkannya untuk setiap Pelabur secara individu. Dagangan akan diperuntukkan mengikut faktor lot ini, walaupun saiz ekuiti dan baki Pelabur.  

Example

 
Pelabur 1 Pelabur 2 Pelabur 3
Lot Factor 1 Lot Factor 2 Lot Factor 4
Jumlah Lot Factor 7 Jumlah Lot Factor 7 Jumlah Lot Factor 7
Saiz Lot MM 5 Saiz Lot MM 5 Saiz Lot MM 5
Pegangan, lots 0.71 Pegangan, lots 1.42 Pegangan, lots 2.85

Jumlah sisa volume 0.02 lot akan diperuntukkan sama rata antara Pelabur dalam lot minimum 0.01, bermula dengan Pelabur dengan faktor lot tertinggi dan beralih kepada Pelabur dengan faktor tertinggi seterusnya, dsb. Dalam contoh kami, 0.01 pertama akan pergi kepada Pelabur 3 dan kemudian kepada Pelabur 2.

* Perisian MAM - Perisian Pengurus-Berbilang-Akaun (Multi-Account-Management)