logotype

เงื่อนไขโบนัสทั่วไป

การนับเงื่อนไขของการถอนโบนัสจะนับเฉพาะออเดอร์ที่ไม่เป็น Non-qualified และไม่เป็นการ Hedging การไม่เป็น Non-qualified คือออเดอร์นั้นๆต้องปิดที่จำนวน pip มากกว่า 3 เท่าของสเปรด (เทียบกับค่าสเปรดของบัญชีที่มีค่าสเปรดคงที่ เช่น บัญชี Standard) และถือออเดอร์มากกว่า 3 นาทีขึ้นไป ส่วนการ Hedging คือการที่มีออเดอร์ทั้ง buy และ sell ที่คู่เดียวกันในเวลาคาบเกี่ยวกัน

 
 1. แต่ละโบนัสสามารถขอได้ 1 ครั้งเท่านั้นยกเว้นโบนัสที่มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ ในกรณีที่สามารถขอได้หลายครั้งให้ท่านเทรดให้ครบเงื่อนไขการถอนของโบนัสที่ได้รับครั้งแรกก่อนจึงจะขอโบนัสครั้งต่อไปได้
  ในการขอโบนัสให้ท่านกดที่ปุ่ม "ขอโบนัส" ในหน้าเว็บไซต์ของโบนัสนั้นๆ หรือส่งอีเมลมาที่ rebate@fxclearing.com หัวข้ออีเมลเขียนว่า Bonus request และเขียนเนื้อหาตามด้านล่างนี้ ท่านจะได้รับการอนุมัติภายใน 5 วันทำการ
  1. Name: (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ)
  2. Account number: (หมายเลขบัญชีเทรด)
  3. Bonus type: (ชื่อโบนัสเป็นภาษาอังกฤษ)
   
 2. การขอโบนัสสามารถทำได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการฝาก โดยในขณะที่ขอโบนัส ยอด Equity ในบัญชีเทรดของท่านจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 50% ของยอดโบนัสที่ขอ
   
 3. กรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการถอนเงินเพิ่มเติมไว้ในโบนัสนั้นๆ โบนัสจะสามารถถอนหรือนำมาใช้เทรดได้เมื่อเทรดครบ 1/10 standard lot ของยอดโบนัสที่ได้รับในหน่วย USD นับเฉพาะออเดอร์ที่ไม่เป็น non-qualified และ hedging
  ตัวอย่าง หากท่านได้รับโบนัส $60 ท่านสามารถถอนโบนัสหรือนำโบนัสมาใช้เทรดได้เมื่อเทรดครบ ($60 / 10 = 6 standard lot) นับเฉพาะออเดอร์ที่ไม่เป็น non-qualified และ hedging
   
 4. เมื่อท่านเทรดครบเงื่อนไขการถอนโบนัสแล้ว ระบบจะย้ายโบนัส (Credit) เข้าไปที่ยอด Balance ให้อัตโนมัติ และท่านสามารถถอนเงินออกมาได้ทันที
   
 5. FXCL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสหรือการรีเบตสำหรับลูกค้าที่มีการละเมิดเงื่อนไขโบนัส ได้แก่ การทำ arbitrage การทำ hedging ระหว่างบัญชี การเทรดแทนบุคคลอื่น การสร้างปริมาณการเทรดโดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังต่อค่าคอมมิชชัน หรือการรับโบนัสในหลายบัญชีคาบิเนตโดยลูกค้าท่านเดียว โปรดทราบว่าการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งการถูกตัดสิทธิ์ในการขอโบนัสทุกโปรแกรมในอนาคตโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงการหักโบนัสที่ได้รับทุกรายการและผลการเทรดนั้นจะถือเป็นโมฆะ

 6. ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างสองคาบิเนตหรือมากกว่า (มีฐาน IP address หรืออุปกรณ์เดียวกัน) การใช้เครื่องมือที่มีการปกปิดตัวตน (เช่นการใช้ proxy server, VPN-network, เครือข่ายแบบ decentralized/hybrid, Tor หรือซอฟท์แวร์ที่มีลักษณะเฉพาะ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกลูกค้าจากการเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสใด ๆ ก็ตามและนำโบนัสที่ได้รับก่อนหน้าออก

 7. กรณีที่ท่านทำการถอนเงินหรือโอนเงินออกจากบัญชีเทรดก่อนที่จะทำการขอโบนัส ท่านจะไม่สามารถขอโบนัสได้ และกรณีที่ท่านทำการถอนเงินหรือโอนเงินออกจากบัญชีเทรดก่อนที่จะเทรดครบเงื่อนไขในการถอนโบนัส โบนัสนั้นๆจะถูกยกเลิก

 8. FXCL Markets Ltd. ไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณตามเงื่อนไขต่างๆของนักลงทุนหรือความเข้าใจผิดใดๆที่เกิดจากนักลงทุน

 9. โบนัสจะถูกยกเลิกถ้าทางเราตรวจสอบพบว่ามีการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการได้โบนัสมา

 10. FXCL Markets Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโบนัสใดๆ

 11. เมื่อยอด Equity มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยอด Credit (โบนัส) ทางระบบจะทำการยกเลิกยอด Credit อัตโนมัติ ขอให้ท่านระมัดระวังในการเปิดออเดอร์เพราะอาจจะเกิด Margin Call หรือ Stop Out ได้เมื่อยอด Credit ถูกยกเลิก
   
 12. สามารถขอรับโบนัสได้ในกรณีที่จำนวนเงินฝากรวมของทุกบัญชีมากกว่าจำนวนเงินถอนรวมของทุกบัญชี ยกเว้นกรณีที่ระบุเพิ่มเติมไว้สำหรับโบนัสนั้นๆ

 13. โบนัสไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้

 14. บัญชีหนึ่งบัญชีสามารถมีโบนัสที่ active อยู่ได้หนึ่งโบนัสเท่านั้น ถ้าต้องการขอโบนัสเพิ่มเติมให้ท่านเทรดให้ครบเงื่อนไขการถอนโบนัสก่อน หรือทำการเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา

 15. โบนัสจะถูกยกเลิกเมื่อบัญชีไม่ได้มีการล็อกอินนานเกิน 90 วันจนบัญชีถูกล็อกไป
   
 16. ถ้าเทรดไม่ครบเงื่อนไขการถอนโบนัสภายใน 120 วัน โบนัสจะถูกยกเลิก (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุไว้ในโบนัสนั้นๆ)
   
 17. โบนัสทุกประเภทที่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทรดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจนกว่าจะเทรดครบตามเงื่อนไข ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส อันเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัทโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลจากการยกเลิกดังกล่าว ทั้งการขาดทุน, ความเสียหาย, margin call, หรือกรณีถูกปิดออเดอร์โดย stop out บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสโดยปราศจากการชี้แจงเหตุผล
   
 18. วิธีการนับจำนวน lot ของโบนัส

  ตัวอย่าง ท่านได้รับโบนัสมาเป็นจำนวน $150 และเงื่อนไขคือเทรดให้ครบ (150/10) = 15 standard lot

  จำนวน lot คือ จำนวนที่เราใส่ในช่อง Volume ตอนเปิดออเดอร์ ดังรูป
  นับล็อต Forex

  ให้ท่านนับจำนวน lot รวมกันของทุกออเดอร์ (นับเฉพาะออเดอร์ที่ไม่เป็น non-qualified และ hedging) ดังรูป ถ้าครบตามเงื่อนไขเมื่อไหร่ท่านก็จะสามารถถอนโบนัสนี้ได้
  วิธีการนับ lot โบนัส

  (1) สำหรับบัญชีที่มีหน่วยเป็นเซนต์ให้ท่านนำจำนวนมาคูณ 100 เช่น ถ้าเงื่อนไขคือ 15 standard lot และท่านเทรดที่บัญชีเซนต์ ให้ท่านนับรวมให้ครบ 1,500 lot ก็จะครบเงื่อนไข
  (2) การเทรดไม่ให้เป็น non-qualified ออเดอร์นั้นๆจะต้องปิดให้มากกว่า 3 เท่าของ spread ของคู่สกุลเงินนั้นๆ (ขั้นต่ำ 3 pip) และถือออเดอร์ให้นานตั้งแต่ 3 นาทีขึ้นไป ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งหมด 2 อย่างนี้ก็จะไม่เป็น non-qualified
  (3) Hedging คือการคานออเดอร์ คือมีทั้งออเดอร์ buy และ sell ที่คู่เดียวกันเปิดที่เวลาคาบเกี่ยวกัน
  (4) การนับจำนวน lot จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่โบนัสเข้าบัญชีเทรด

 19. กรณีที่บัญชีลูกค้ามีโบนัสค้างอยู่ในบัญชี ท่านจะไม่สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีเทรดได้ทันที ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ภายใน 1 วันทำการ

 20. ลูกค้าจะต้องทำการเทรดด้วยตัวเองเท่านั้น หากการเทรดกระทำหรือตัดสินใจโดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกโบนัสหรือรีเบตทั้งหมด

 21. เงินคืนอัตโนมัติที่บัญชี Standard จะยกเว้นสำหรับการเทรดคู่ที่สเปรดเป็นศูนย์
   
 22. บัญชี ECN Pro ไม่สามารถขอรับโบนัสได้