logotype

Điều khoản cuộc thi

 1. Người tham gia cuộc thi là tất cả những khách hàng đã đọc và đồng ý với Điều khoản của cuộc thi.
 2. Để tham gia cuộc thi, Khách hàng nên đăng ký tài khoản cuộc thi trong Tủ giao dịch của mình.
 3. Giao dịch trên tài khoản chỉ được phép trong thời gian diễn ra cuộc thi.
 4. Đăng ký cho mỗi cuộc thi chỉ có sẵn trong một khoảng thời gian được chỉ định trong các điều khoản cụ thể.
 5. Mỗi người tham gia chỉ có thể mở một tài khoản dự thi. Chỉ có thể được đăng ký từ một địa chỉ IP.
 6. Người tham gia cuộc thi không được phép sử dụng máy chủ proxy ẩn danh. Nếu Công ty phát hiện các kết nối từ vài địa chỉ IP từ các khu vực khác nhau đến cùng một tài khoản, thì tài khoản này có thể bị loại.
 7. Phần thưởng được gửi vào một trong các tài khoản trực tiếp của khách hàng mà họ lựa chọn, không bao gồm tài khoản ECN Pro.
 8. Nếu tài khoản trực tiếp được liên kết với một cuộc thi nằm trong kho lưu trữ tại thời điểm thanh toán giải thưởng thì giải thưởng sẽ không được thêm vào.
 9. Người tham gia phải thừa nhận rằng tất cả các hoạt động trong cuộc thi được thực hiện độc quyền với tiền ảo. Khách hàng không thể thực hiện bất kỳ yêu cầu tài chính nào đối với Công ty.
 10. Để tham gia, khách hàng phải tuân theo các điều khoản chung này. Việc bỏ qua các điều khoản này có thể làm khách hàng bị loại khỏi cuộc thi.
 11. Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi được hiển thị trong thiết bị đầu cuối giao dịch và trên trang web của Công ty.
 12. Công ty có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào về những người tham gia cuộc thi, xuất bản lịch sử giao dịch của họ, cung cấp quyền truy cập công khai vào tài khoản của họ bằng mật khẩu của nhà đầu tư và xuất bản trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích quảng cáo.
 13. Không thể rút tiền thưởng tín dụng nhận được cho các cuộc thi từ tài khoản giao dịch. Lợi nhuận nhận được từ giao dịch với các quỹ tín dụng này có sẵn để tiếp tục giao dịch, rút ​​tiền và / hoặc chuyển tiền nội bộ, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản cụ thể.
 14. Tiền thưởng có sẵn trong tài khoản trong 30 ngày kể từ khi chúng được gửi đến, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản cụ thể.
 15. Phần thưởng chỉ được thêm vào tài khoản trực tiếp của người tham gia sau khi xác minh được thông tin của nhà giao dịch. Nếu không, công ty có quyền từ chối trao thưởng.
 16. Để tích lũy tiền thưởng, người chiến thắng cuộc thi phải gửi yêu cầu đến Công ty qua bất kỳ phương thức liên hệ nào có sẵn và cho biết tiêu đề cuộc thi, thời gian cuộc thi và số tài khoản thực.
 17. Công ty có thể và bất cứ lúc nào, từ chối cung cấp tiền thưởng, cũng như thu hồi các phần thưởng hiện có, nếu người tham gia cuộc thi vi phạm bất kỳ quy tắc nào của Công ty và / hoặc có hành vi gian lận nhằm mục đích giành chiến thắng trong cuộc thi.
 18. Bất kỳ người tham gia cuộc thi nào cũng phải hoàn thành ít nhất một giao dịch với khối lượng yêu cầu tối thiểu, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản cuộc thi cụ thể. Chỉ có các lô tiêu chuẩn đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro mới được tính.
 19. Sau khi kết thúc cuộc thi, tất cả các vị trí trên Tài khoản dự thi sẽ tự động bị đóng và các Tài khoản sẽ được chuyển sang chế độ Không giao dịch.
 20. Kết quả cuối cùng được tổng hợp trong vòng 3 - 5 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc thi và được công bố trên trang web của Công ty. Trong một số trường hợp, tổng kết có thể vượt quá thời gian quy định và sẽ được thông báo bổ sung.
 21. Tài khoản cuộc thi có thể được sử dụng lại cho các cuộc thi tiếp theo. Trước khi bắt đầu một cuộc thi mới, số dư Tài khoản sẽ được điều chỉnh theo các điều kiện để bắt đầu cuộc thi này.
 22. Một khách hàng có thể tham gia nhiều cuộc thi cùng một lúc. Đối với mỗi cuộc thi, anh ấy / cô ấy phải trải qua một quy trình đăng ký riêng biệt.
 23. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm điều khoản Cuộc thi, gian lận và / hoặc phát hiện giả mạo tài liệu do người tham gia cuộc thi cung cấp, Công ty có quyền loại khách hàng khỏi chương trình, từ chối tích lũy phần thưởng, xóa phần thưởng đã được tích lũy, cũng như từ chối tham gia thêm vào các cuộc thi và cung cấp các dịch vụ khác.
 24. Công ty có quyền kiểm tra lịch sử giao dịch của người thắng cuộc đối với các giao dịch tương tự và ngược lại trong lịch sử giao dịch của những người tham gia cuộc thi khác. Trong trường hợp có sự trùng hợp hoàn toàn hoặc một phần các giao dịch theo cùng một hướng hoặc ngược chiều đối với một số người tham gia cuộc thi, Công ty có quyền loại những người tham gia này do nghi ngờ gian lận và / hoặc quản lý tài khoản của một người.
 25. Công ty có quyền hủy bỏ kết quả của người tham gia cuộc thi đã sử dụng báo giá phi thị trường trong cuộc thi. Các báo giá không nhất quán là do Bộ phận kỹ thuật của Công ty đưa ra.
 26. Người tham gia cuộc thi có thể yêu cầu lịch sử giao dịch của những người tham gia khác trong cùng cuộc thi. Để thực hiện việc này, anh ấy / cô ấy phải gửi yêu cầu thông qua bất kỳ phương thức liên hệ nào có sẵn cho biết tiêu đề cuộc thi, thời gian cuộc thi và số tài khoản cuộc thi của người tham gia khác.
 27. Khối lượng giao dịch hàng ngày tối thiểu chỉ được tính từ các vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày theo giờ của máy chủ. Khối lượng hoàn thành có thể là một vị thế giao dịch duy nhất với khối lượng hàng ngày được yêu cầu tối thiểu hoặc một tập hợp các vị thế trong đó tổng khối lượng của chúng bằng với yêu cầu tối thiểu.
 28. Người tham gia cuộc thi được phép sử dụng cố vấn chuyên gia khi giao dịch trên tài khoản cuộc thi. Tổng số yêu cầu hàng ngày đến máy chủ từ một tài khoản cuộc thi không được vượt quá 2500.
  27.1. Không áp dụng cố vấn chuyên môn với tài khoản Cuộc thi trực tiếp. Chi tiết loại tài khoản có sẵn trong bảng Loại tài khoản.
 29. Thời gian nhận phần thưởng là 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm công bố người chiến thắng cuộc thi dưới bất kỳ hình thức nào.
 30. Khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, những người trong top phải có phân tầng giao dịch tích cực (P / L đóng> 0) tại thời điểm cuộc thi kết thúc.
 31. Mỗi người chiến thắng 'Cuộc thi số lượng lớn' có thể nhận được tới 1.000 đô la
 32. Trong thời gian đăng ký Cuộc thi Trực tiếp, người tham gia cuộc thi có thể gửi tiền vào tài khoản Cuộc thi của họ nhiều lần. Tài khoản Cuộc thi Trực tiếp sẽ không được phép gửi tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi.
 33. Người tham gia có thể yêu cầu rút tiền và/hoặc chuyển tiền nội bộ từ tài khoản Cuộc thi Trực tiếp sang tài khoản Trực tiếp trong thời gian đăng ký và diễn ra cuộc thi. Tuy nhiên, những hành động này trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi Cuộc thi.
 34. Công ty có quyền từ chối đăng ký cho những người tham gia các cuộc thi trước đó tại thời điểm đăng ký Cuộc thi mới theo quyết định riêng của mình.