logotype

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân

Công ty sẽ yêu cầu thông tin từ khách hàng, điều này cần thiết cho khách hàng để mở tài khoản cá nhân. Cung cấp các thông tin như vậy là điều kiện cần thiết cho phép công ty để bảo vệ lợi ích của khách hàng, và khách hàng thực hiện các giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân và không được quan tâm về sự an toàn của các tài sản của anh ấy/cô ấy/ của nó. Công ty có quyền thu thập các thông tin mà có thể đóng góp vào các hoạt động đánh giá nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Tất cả các thông tin mà cần thiết để thực hiện các giao tiếp giữa khách hàng và công ty được thu thập trực tiếp từ khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Sử dụng bởi các công ty về các thông tin cá nhân của khách hàng về một đối tượng để cung cấp cho khách hàng dịch vụ sự an toàn và chất lượng.

Thông tin cá nhân và liên lạc mà đã được nhận được từ khách hàng, sẽ được sử dụng trong quá trình kiểm tra chi tiết liên hệ và sự xác minh nhận dạng. Công ty cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong việc tạo ra một tài khoản, mở  và điều chỉnh tài khoản giao dịch, các vấn đề của mã số kích hoạt và mật khẩu truy cập. Các thông tin liên lạc của khách hàng sẽ giúp công ty cải thiện dịch vụ của mình và kịp thời thông báo cho khách hàng về sản phẩm mới, cơ hội và chương trình khuyến mãi của công ty. Khách hàng cung cấp thông tin liên lạc để nhận thư và đề nghị từ Công ty được gửi qua email, điện thoại và / hoặc tin nhắn.

Chi nhánh và đối tác

Theo yêu cầu của khách hàng công ty có thể cung cấp thông tin về các dịch vụ được cung cấp bởi các chi nhánh của công ty và các đối tác. Với mục đích cung cấp dịch vụ chất lượng cao, các công ty có thể thực hiện các  quan hệ liên kết hoặc thỏa thuận quảng bá với các công ty khác. Để cung cấp cho khách hàng dịch vụ đầy đủ, đúng thời gian và chất lượng, công ty có thể trao đổi với đối tác và chi nhánh của nó. Việc sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được giới hạn trong trường hợp này..

Bảo mật thông tin khách hàng với bên thứ ba.

Công ty không được quyền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được mô tả bên dưới.

Công ty sẽ có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu nó được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan nhà nước khác. Công ty được quyền tiết lộ thông tin của khách hàng đó là cần thiết cho các điều khoản thuế hoặc quyền tín dụng hoặc trong những trường hợp khi nó là cần thiết cho các mục đích bảo vệ quyền và tài sản của công ty.

Nếu bên thứ ba sẽ nhận được các thông tin cá nhân của khách hàng, do đó nó sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ  thông tin được cho trong đơn hàng tương tự như mô tả trong hợp đồng.

Công ty có thể sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng chỉ với mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ.

Khách hàng / IB thừa nhận và đồng ý rằng các công ty đủ điều kiện cho dữ liệu cá nhân thu thập, xử lý, chuyển giao cho đối tác độc quyền, những người có đủ điều kiện để liên lạc với các khách hàng / IB và cung cấp cho họ với sự hỗ trợ và/hoặc giúp họ cập nhật về việc cung cấp hiện tại  của công ty.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nếu khách hàng của công ty đã quyết định sử dụng dịch vụ của các công ty khác và cung cấp cho công ty này với những thông tin cá nhân của anh ấy,cô ấy/cúa chính công ty mình , khách hàng phải hiểu rằng sự an toàn của dữ liệu cá nhân cũng sẽ trở thành trách nhiệm của công ty này. Trước khi cung cấp cho các công ty khác với thông tin cá nhân khách hàng phải tìm hiểu chính sách bảo mật của công ty này. Trang web của công ty sẽ ở trên Internet và điều đó có nghĩa rằng nó có thể được kết nối với các trang web khác-đó là lý do tại sao khách hàng cần phải cẩn thận và lưu ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web khác.

Việc sử dụng quản trị mạng

Để đảm bảo hiệu quả làm việc của trang web của công ty và các hoạt động giao dịch của khách hàng, công ty phải sử dụng quản trị mạng. Quản trị mạng sẽ đại diện cho các tập tin văn bản nhỏ được gửi từ máy chủ trang web của công ty đến máy tính của khách hàng. Quản trị mạng mà được sử dụng bởi các công ty sẽ  không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, số tài khoản hoặc mật khẩu của khách hàng.

Công ty có thể liên quan đến các tổ chức khác trong sự hỗ trợ của quản trị của trang web, bộ sưu tập và phân tích dữ liệu thống kê. Các tổ chức như vậy có thể thiết lập và sử dụng quản trị mạng riêng của mình trong tên của công ty và những quản trij mạng này sẽ không có các thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin liên lạc

Trong quá trình đăng ký khách hàng sẽ nhận được một thư qua e-mail mà xác nhận đăng ký củ họ. Công ty có thể gửi thông tin về những thay đổi và chương trình khuyến mãi mới cho khách hàng của mình thông qua thư điện tử hoặc nhận được sự phản hồi từ các khách hàng qua e-mail với các câu hỏi và yêu cầu, thông tin như vậy sẽ không được bảo mật.

Bằng cách chấp nhận thỏa thuận này, khách hàng sẽ cho phép công ty sử dụng thông tin nhận được từ khách hàng qua thư điện tử, bao gồm cả những ý kiến khác nhau, phương pháp, sản phẩm quảng bá và các bí quyết mà không do bất cứ sự bắt buộc từ Công ty. Một ngoại lệ sẽ là dữ liệu nhận dạng của khách hàng.

Công ty được quyền đảo ngược, lưu hoặc xoá các phản hồi với các khách như sự hoàn toàn tự do định đoạt.

Công ty sẽ được quyền để theo dõi các tin nhắn nội bộ của khách hàng với mục đích đánh giá cao về chất lượng dịch vụ được cung cấp.

Bản quyền tác giả

Bất kỳ thông tin nào từ trang web của công ty, bao gồm cả nội dung và hình ảnh, không thể được sao chép và/hoặc sửa đổi cho việc sử dụng thêm mà không có sự cho phép của công ty thị trường FXCL. Dữ liệu này được bảo vệ bởi luật bản quyền và trí tuệ.

Thông tin từ các trang web có thể được sử dụng chỉ khi trang web của công ty và links được yêu cầu được đề cập đến như là một nguồn trong tiêu đề của văn bản. Để nhận được sự cho phép để xuất bản, xin vui lòng gửi thư đến support@fxclearing.com.

Những thay đổi trong thỏa thuận bảo mật

Đôi khi các công ty có thể nâng cấp các thỏa thuận. Trong trường hợp có các sự thay đổi đáng kể trong hợp đồng, thỏa thuận bảo mật mới sẽ được đặt trên trang web của công ty mà không có sự chậm trễ và tất cả các khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi. Công ty khuyến cáo khách hàng của mình thỉnh thoảng đọc hợp đồng để được nhận thức về cách sử dụng thông tin của khách hàng.

Cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân

Công ty cung cấp cho tất cả du khách lựa chọn để xem xét, thay đổi, xoá và sửa đổi thông tin cá nhân mà được cung cấp lúc trước. Để cập nhật hồ sơ của tổ chức, hồ sơ người dùng, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, xin vui lòng gửi yêu cầu đến đội ngũ hỗ trợ. Bạn có thể mong đợi để nhận được sự phản hồi với bất kỳ yêu cầu nào đó  trong vòng bảy (7) ngày.

Chính sách ngừng sử dụng dịch vụ

Nếu tại bất kỳ thời gian sau khi đăng ký thông tin hoặc đặt hàng trên dịch vụ của công ty, bạn thay đổi suy nghĩ của bạn về tiếp nhận thông tin từ chúng tôi hay về việc bạn tự nguyên sử dụng các thông tin, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một yêu cầu rõ ràng về sự lựa chọn mới của bạn. Để chọn không tham gia email quảng cáo, xin vui lòng gửi một yêu cầu bằng cách hoàn thành một biểu mẩu ngắn về thông tin liên hệ Tại đây.

Chúng tôi sử dụng Omnisend làm nền tảng tự động hóa email và tiếp thị, dữ liệu của bạn sẽ được chuyển sang nền tảng để xử lý theo Chính sách bảo mật.