facebook banner
logotype

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทจะมีการขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าซึ่งจำเป็นในการเปิดบัญชี ซึ่งในการขอข้อมูลนั้นทำให้บริษัทสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยในการทำรายการต่างๆของลูกค้าได้ รวมถึงใช้ในการพัฒนาบริการและทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการติดต่อระหว่างลูกค้าและบริษัทจะได้รับมาจากลูกค้าโดยตรง

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการติดต่อที่ได้รับมาจากลูกค้าจะใช้เพื่อการยืนยันตัวตน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในขั้นตอนการเปิดบัญชีรวมถึงการให้รหัสผ่านในการเข้าระบบ ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทสามารถแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่จะมีเพิ่มขึ้นมาในอนาคต ในการแจ้งรายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้ หมายความว่าลูกค้ายินยอมรับจดหมายและข้อเสนอจากทางบริษัทผ่านทางอีเมล ข้อความ และ/หรือข้อความออนไลน์

สาขาบริษัทและพาร์ทเนอร์

ทางบริษัทจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผ่านทางสาขาบริษัทและพาร์ทเนอร์ของบริษัทตามที่ลูกค้ามีการร้องขอ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทางบริษัทอาจจะมีการร่วมมือทางด้านการตลาดกับบริษัทอื่น ซึ่งทางบริษัทอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวให้กับสาขาบริษัทและพาร์ทเนอร์เหล่านี้

การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่น (Third party)

ทางบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถ้ามีการเรียกขอจากหน่วยงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นในกรณีการดำเนินการด้านภาษีหรือเป็นไปในจุดประสงค์เพื่อป้องกันสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท

เมื่อบุคคลอื่นได้รับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแล้ว บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นไปเพื่อพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

ข้อจำกัด

เมื่อลูกค้าของบริษัทได้ตัดสินใจใช้บริการบริษัทอื่นและได้มีการให้ข้อมูลส่วนตัวไป ลูกค้าต้องเข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของบริษัทนั้นๆด้วย ก่อนที่จะมีการให้ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าต้องทำการเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆก่อน ซึ่งลูกค้าต้องระมัดระวังและให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่นได้

การใช้ cookies

ในการที่จะให้การเข้าเว็บไซต์รวมถึงการให้บริการเทรดของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทางบริษัทจะมีการใช้ cookie ซึ่ง cookie เป็นไฟล์เล็กๆที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่ง cookie นั้นจะไม่มีข้อมูลส่วนตัว, หมายเลขบัญชี หรือรหัสผ่านของลูกค้า

ทางบริษัทอาจจะมีการให้บริษัทอื่นมาช่วยในการจัดการเว็บไซต์รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งบริษัทนั้นๆก็จะมีการใช้ cookie ของบริษัทนั้นเองด้วย ซึ่ง cookie นี้จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอยู่

การติดต่อสื่อสาร

ในระหว่างการลงทะเบียนลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน และทางบริษัทอาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือโปรโมชั่นใหม่ให้ รวมถึงรับอีเมลจากลูกค้าในกรณีที่มีคำถามหรือคำร้องขอเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่ส่งไปให้ลูกค้าไม่ได้เป็นความลับ

ในการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาจากลูกค้าผ่านทางอีเมล เช่น ข้อเสนอแนะต่างๆ, ผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด โดยไม่มีข้อผูกมัดกับทางบริษัท โดยมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บหรือลบข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่างหน้า

ทางบริษัทจะมีการติดตามข้อความของลูกค้าเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการบริการเท่านั้น

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงข้อความและรูปภาพ ไม่สามารถนำไปใช้หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท FXCL Markets ข้อมูลทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและถูกปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการอ้างถึงเว็บไซต์รวมถึงลิงค์ของบริษัทในหัวข้อของข้อความ ในการขออนุญาตในการนำข้อมูลไปใช้ กรุณาส่งอีเมลเข้ามาที่ support@fxclearing.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทจะทำการอัพเดทบนเว็บไซต์และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ทราบว่าบริษัทมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในทางใดบ้าง

การอัพเดทหรือลบข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทอนุญาตให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ได้เคยให้ไว้ ในการอัพเดทข้อมูลองค์การของท่าน, ข้อมูลส่วนตัวของท่าน, หรือไม่ต้องการรับการบริการ ท่านสามารถเจ้งเข้ามาที่ทีมซัพพอร์ต ท่านจะได้รับแจ้งยืนยันการเปลี่ยนข้อมูลภายในเจ็ด (7) วันทำการ

การยกเลิกรับข่าวสาร

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนหรือใช้บริการของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราหรือการใช้ข้อมูลที่เคยได้รับการยินยอมให้ใช้ได้ ถ้าท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณากรอกแบบฟอร์ม

เราใช้แพลตฟอร์ม Omnisend สำหรับอีเมลการตลาดอัตโนมัติ และข้อมูลของท่านจะส่งไปยังแพลตฟอร์มนี้เพื่อประมวลผลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว.