logotype
October 22, 2018

การเปลี่ยนแปลงเวลาเซิร์ฟเวอร์

เรียนนักลงทุน,

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติการจาก GMT+3 เป็น GMT+2 ตามมาตรฐานยุโรปตะวันออก

ด้วยเหตุนี้ เวลาทำการของตลาดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ 00:05 (GMT+2) ถึง วันศุกร์ 23:00 (GMT+2) ตามเวลากราฟ ซึ่งตาม Timezone ของไทย เวลาเปิดทำการของตลาดจะช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงในวันจันทร์

กรุณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดของท่านเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาทำการของตลาดตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน FXCL