logotype

เครื่องมือคำนวณ

เรามีเครื่องมือคำนวณรวมถึงสูตรให้ท่านใช้ในการคำนวณค่าต่างๆที่จำเป็นในการเทรดทั้งหมด ท่านสามารถคำนวณมาร์จินที่ใช้หรือคำนวณค่าของแต่ละ pip ได้อย่างง่ายดาย ให้ท่านกรอกข้อมูลด้านล่างและค่าต่างๆจะถูกคำนวณให้อัตโนมัติ

* ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลในโปรแกรม MetaTrader 4 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในโปรแกรม MetaTrader 4

 

ประเภทบัญชี
คู่สกุลเงินในการเทรด
ขนาดสัญญา 10000
โวลุ่ม (lot) มูลค่าของ pip 1.00
เลเวอเรจ สเปรด 3
สกุลเงิน มาร์จิน 20.32
 
ประเภท ตัวอย่างสกุลเงิน สูตร
***/USD EURUSD
AUDUSD
M = X * C * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
C - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
USD/*** USDJPY
USDCAD
M = X * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
***/###
(ข้ามสกุลเงิน)
GBPAUD
CHFJPY
M = X * F * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
F - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน ***/USD
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
ประเภท ตัวอย่างสกุลเงิน สูตร
***/USD EURUSD
AUDUSD
X = 0.0001 * Y
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา
USD/*** USDJPY
USDCAD
X = Y * Tick size / Z
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา

Z - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน
***/###
(ข้ามสกุลเงิน)
GBPAUD
CHFJPY
X = Y * Tick size * (***/USD) / (***/###)
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา
***/### -  ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน

คำแนะนำยอดบาลานซ์ขั้นต่ำที่ต้องการ

ตารางด้านล่างนี้แสดงยอดบาลานซ์ที่แนะนำในบัญชีเทรดที่มีค่าเลเวอเรจและระดับ MC/SO ที่ระบุ ยอดบาลานซ์ที่ระบุไว้ทำให้คุณสามารถเปิดออเดอร์ที่มีปริมาณขั้นต่ำ 0.01 lot และยังอยู่ในตลาดเมื่อมีการเคลื่อนไหว +/-10 จุด สำหรับคู่ Forex และ +/-100 จุดสำหรับคู่โลหะ

ประเภทบัญชี Cent Standard Start Interbank Cent Interbank Standard ECN Pro
ระดับ Margin Call/Stop Out (%) 30/10 30/10 70/50 60/40 40/20 100/80
เลเวอเรจสูงสุด 1:1000 1:500 1:2000 1:500 1:500 1:300
จำนวนเงินในตารางด้านล่างนี้มีหน่วยเป็น USD
INDIRECT QUOTE - ปริมาณขั้นต่ำสำหรับออเดอร์ที่เปิดอยู่ (เช่น EURUSD) 2,00 3,06 1,52 3,00 3,06 4,44
DIRECT QUOTE - ปริมาณขั้นต่ำสำหรับออเดอร์ที่เปิดอยู่ (เช่น USDJPY) 2,00 2,80 1,30 3,00 2,80 4,13
CROSS RATE - ปริมาณขั้นต่ำสำหรับออเดอร์ที่เปิดอยู่ (เช่น AUDCAD) 1,00 2,20 1,14 2,00 2,20 3,15
SPOT METALS - ปริมาณขั้นต่ำสำหรับออเดอร์ที่เปิดอยู่ (XAUUSD) 5,00 8,15 2,79 8,00 8,15 21,92