logotype

เครื่องมือคำนวณ

เรามีเครื่องมือคำนวณรวมถึงสูตรให้ท่านใช้ในการคำนวณค่าต่างๆที่จำเป็นในการเทรดทั้งหมด ท่านสามารถคำนวณมาร์จินที่ใช้หรือคำนวณค่าของแต่ละ pip ได้อย่างง่ายดาย ให้ท่านกรอกข้อมูลด้านล่างและค่าต่างๆจะถูกคำนวณให้อัตโนมัติ

* ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลในโปรแกรม MetaTrader 4 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในโปรแกรม MetaTrader 4

 

ประเภทบัญชี
คู่สกุลเงินในการเทรด
ขนาดสัญญา 10000
โวลุ่ม (lot) มูลค่าของ pip 1.00
เลเวอเรจ สเปรด 3
สกุลเงิน มาร์จิน 20.32
 
ประเภท ตัวอย่างสกุลเงิน สูตร
***/USD EURUSD
AUDUSD
M = X * C * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
C - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
USD/*** USDJPY
USDCAD
M = X * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
***/###
(ข้ามสกุลเงิน)
GBPAUD
CHFJPY
M = X * F * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - ขนาดสัญญา
F - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน ***/USD
Z - leverage
M - มาร์จินที่ใช้
ประเภท ตัวอย่างสกุลเงิน สูตร
***/USD EURUSD
AUDUSD
X = 0.0001 * Y
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา
USD/*** USDJPY
USDCAD
X = Y * Tick size / Z
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา

Z - ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน
***/###
(ข้ามสกุลเงิน)
GBPAUD
CHFJPY
X = Y * Tick size * (***/USD) / (***/###)
-------------------------------------
X - ค่าของ pip
Y - ขนาดสัญญา
***/### -  ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน