logotype
 
 
 ไม่ต้องกังวล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 คงที่ อัตราแลกเปลี่ยนฝากเงินและถอนเงินคงที่ 20 บาทต่อดอลลาร์
 มากกว่า ยอดบาลานซ์ในสกุลเงิน USD เพิ่มขึ้น ทำให้ยิ่งเทรดได้มากขึ้น

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบัญชี Fixed Rate

จำนวนเงินฝาก (บาท)
 
จำนวนเงินดอลลาร์ที่ได้รับในบัญชี Fixed Rate
 

เปิดบัญชีอย่างไร ?

เปิดบัญชีคาบิเนต และเข้าไปเปิดบัญชีเทรดจริง

 

เลือกสกุลเงินเป็น USD และติ๊กที่ตัวเลือก 'Fixed rate'

 

เริ่มเทรด

 
เปิดบัญชี Fixed Rate

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สามารถเปิดบัญชี Fixed Rate ได้สำหรับลูกค้าในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาวและเวียตนาม
  • เมื่อเปิดใช้บัญชี Fixed Rate รายการฝากและถอนทั้งหมดของบัญชีเทรดจะถูกคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงด้านบน
  • FXCL Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า