facebook banner
logotype

คำศัพท์ทางการเงิน

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y
A กลับไปด้านบน
Accrual - การจัดสรรค่าพรีเมี่ยมและค่าส่วนลดสำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่า swap (การ Arbitrage ของดอกเบี้ย) ในระยะเวลาของธุรกรรมนั้น ๆ
Adjustment - การดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเพื่อลดความไม่สมดุลในการใช้จ่าย หรือวิธีการลดค่าเงิน
Appreciation - การแข็งค่าของสกุลเงินนั้นๆเมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น
Arbitrage - การซื้อและขายในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนที่เท่ากันพร้อม ๆ กันเพื่อได้รับส่วนต่างระหว่างราคาในแต่ละตลาด
Ask (Offer) Price - เป็นราคาที่ตลาดต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USDCHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4532 หมายความว่าท่านต้องใช้เงิน 1.4532 Swiss francs เพื่อที่จะซื้อ 1 US dollar
At Best - เป็นคำแนะนำจาก Dealer ในการซื้อหรือขายในเรทที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้
At or Better - เป็นการสั่งให้ซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการหรือราคาที่ดีกว่านี้
B กลับไปด้านบน
Balance of Trade - จำนวนส่งออกลบด้วยจำนวนนำเข้าของประเทศนั้น ๆ
Bar Chart - ประเภทของกราฟซึ่งแสดง 4 ส่วนหลักคือ ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด แสดงด้วยเส้นแนวตั้ง และราคาเปิดและราคาปิดแสดงด้วยเส้นแนวนอนเส้นเล็ก ๆ ด้านซ้ายและขวา
Bear Market - เป็นช่วงตลาดขาลง มีการอ่อนค่าของราคา
Bid Price - เป็นราคาที่ตลาดต้องการซื้อในสกุลเงินนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USDCHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4527 หมายความว่าเมื่อท่านขายเงิน 1 US dollar ท่านจะได้รับ 1.4527 Swiss francs
Bid/Ask Spread - ส่วนต่างระหว่างราคา bid และราคา ask
Big Figure - ทศนิยม 2 หรือ 3 หลักแรกของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคา bid/ask ของคู่ USDJPY bid/ask เป็น 115.27/32 ดังนั้น big figure คือ 115 ถ้าราคาของคู่ EURUSD เป็น 1.2855/58 big figure คือ 1.28 ซึ่ง big figure ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกแสดงในราคาที่ dealer เสนอมา เช่น ถ้าราคาของคู่ EURUSD เป็น 1.2855/58 ทาง dealer จะเขียนสั้น ๆ ว่า "55/58"
Book - เป็นประวัติสรุปออเดอร์ที่เคยทำรายการมากทั้งหมด
Bretton Woods Agreement of 1944 - เป็นข้อตกลงเพื่อที่จะทำให้ค่าของสกุลเงินหลัก ๆ คงที่ เพื่อให้ธนาคารกลางสามารถแทรกแซงตลาดสกุลเงินได้ และกำหนดให้ราคาของทองคำเท่ากับ $35 ต่อออนซ์ ข้อตกลงนี้ใช้ถึงปี 1971 เมื่อประธานาธิบดี Nixon ได้ยกเลิกและเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินแบบลอยตัวแทน
Broker - เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เสมือนคนกลางระหว่างคนซื้อและคนขายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม
Bull Market - เป็นช่วงตลาดขาขึ้น มีการแข็งค่าของราคา
Bundesbank - ธนาคารกลางของประเทศเยอรมัน
C กลับไปด้านบน
Cable - เป็นชื่อเรียกของคู่สกุลเงิน GBPUSD ซึ่งเริ่มจากเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่ 1800 มีการส่งราคาผ่านทาง cable
Candlestick Chart - เป็นประเภทของกราฟที่แสดงราคาเปิด ปิด และสูงสุด ต่ำสุดของช่วงเวลานั้น ๆ ถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด ช่องสี่เหลี่ยมระหว่างราคาเปิดและราคาปิดจะมีการแรเงาไว้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าก็จะไม่มีการแรเงา
Cash Market - เป็นตลาดซื้อขาย future
Central Bank - เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของประเทศอเมริกาคือ Federal Reserve และธนาคารกลางของประเทศเยอรมันคือ Bundesbank
Chartist - เป็นนักลงทุนที่วิเคราะห์แนวโน้มราคาจากกราฟเป็นหลัก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านักลงทุนทางเทคนิค
Cleared Funds - เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้
Clearing - กระบวนการในการดำเนินการซื้อขาย
Closed Position - คือรายการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ซึ่งในการปิดการซื้อขาย นักลงทุนก็จะต้องทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับรายการที่ได้ทำไว้แล้ว
Collateral - หลักทรัพย์ประกัน
Commission - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์
Confirmation - เอกสารที่ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย
Contagion - แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายไปยังตลาดอื่น ๆ ซึ่งในปี 1997 ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนในสกุลเงิน Rupiah ซึ่งมีผลกระทบต่อไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชีย และต่อมาที่ทวีปละตินอเมริกา ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า 'Asian Contagion'
Contract - หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย
Counter Currency - สกุลเงินที่เขียนเป็นลำดับที่สองในคู่สกุลเงิน
Counterparty - หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายรายการทางการเงิน
Country Risk - ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเงื่อนไขทางการเมือง
Cross Currency Pairs - คู่สกุลเงินที่ไม่มี US dollar เช่น EURJPY หรือ GBPCHF
Currency - เงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางซึ่งใช้ในการซื้อขาย
Currency Pair - คู่สกุลเงินที่ประกอบไปด้วย 2 สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น EURUSD
Currency Risk - ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเรทของค่าเงินอย่างผันผวน
D กลับไปด้านบน
Day Trader - นักลงทุนที่ทำการเปิดและปิดการซื้อขายภายในวันเดียว
Dealer - เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ทำการเปิดการซื้อขายกับอีกตลาดหนึ่งเพื่อที่จะได้รับกำไรจากค่า spread
Deficit - การขาดทุน
Delivery - การทำการซื้อขายโดยได้รับสินค้ามาจริงๆ
Depreciation - การลดค่าของสกุลเงิน
Derivative - สัญญาซื้อขายจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ฟิวเจอร์ หรือสินค้าอื่น
Devaluation - การลดค่าเงินซึ่งประกาศโดยรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่
E กลับไปด้านบน
Economic Indicator - สถิติที่ประกาศจากรัฐบาลเกี่ยวกับการเติบโตและความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอัตราการจ้างงาน, Gross Domestic Product (GDP), เงินเฟ้อ, ยอดค้าปลีก และอื่น ๆ
End Of Day Order (EOD) - รายการซื้อหรือขายตามราคาที่กำหนดไว้ รายการซื้อขายนี้จะเปิดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดวันนั้นๆ โดยทั่วไปจะเป็นเวลา 5PM ET
Execution Rate - เป็นราคาที่นักลงทุนทำการเข้าเทรดออปชั่น
Expiry Rate - เป็นราคาในช่วงที่ออปชั่นนั้นหมดอายุ ซึ่งราคานี้จะเป็นตัวกำหนดว่าออปชั่นนั้นจะเป็น in-the-money , out-the-money , หรือ at-the-money
Expiry Time - เป็นวันเวลาที่ไบนารีออปชั่นหมดอายุและเป็นการสิ้นสุดการเทรด
EURO - สกุลเงินยูโร European Monetary Union (EMU)ซึ่งมาแทนที่ European Currency Unit (ECU)
European Central Bank (ECB) - ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป
European Monetary Union (EMU) - จุดประสงค์ของ EMU คือการก่อตั้งสกุลเงินยูโรเพื่อใช้แทนสกุลเงินของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปในปี 2002 ในวันที่ 1 มกราคา 1999 ได้เริ่มมีการทดลองใช้เงินสกุลยูโรเป็นเวลา 3 ปี และในวันที่ 1 กรกฏาคม 2002 ก็ได้มีการใช้อย่างเต็มรูปแบบ สมาชิกของ EMU ประกอบไปด้วย เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบอร์ก, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, เนเธอแลนด์, อิตาลี, สเปนและโปรตุเกส
F กลับไปด้านบน
FX - การซื้อขายสกุลเงิน (Foreign Exchange)
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) - หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการคุ้มครองการฝากเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
Federal Reserve (Fed) - ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
First In First Out (FIFO) - กฎที่รายการซื้อขายที่เปิดก่อนจะถูกปิดก่อนในกรณีที่มาร์จินไม่พอ
Flat/square - เป็นรายการซื้อขายที่หักล้างกัน เช่น ท่านทำรายการซื้อ $500,000 และอีกรายการนึงขาย $500,000
Foreign Exchange (Forex, FX) - การซื้อขายสกุลเงิน โดยการซื้อหนึ่งสกุลเงินและขายอีกสกุลเงินหนึ่งเป็นคู่
Forward - สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในราคาและวันเวลาที่ได้ตกลงไว้
Forward Points - จำนวน pip ที่เพิ่มหรือหักออกจากราคาปัจจุบันเพื่อที่จะคำนวณราคาล่วงหน้า
Fundamental Analysis - การวิเคราะห์แนวโน้มราคาล่วงหน้าโดยการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก
Futures Contract - สัญญาแลกเปลี่ยนในการซื้อขายที่ราคาและวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ ข้อแตกต่างระหว่าง Future และ Forward คือ Future โดยปกติจะเป็น Exchange-Traded Contacts (ETC) ส่วน Forward นั้นจะเป็น Over The Counter (OTC)
G กลับไปด้านบน
G7 - ประเทศผู้นำในด้านอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อังกฤษ แคนาดา อิตาลี
Going Long - การซื้อสินค้า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน
Going Short - การขายสินค้าโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเอง
Good Til Cancelled Order (GTC) - การซื้อขายสินค้าในราคาที่กำหนดไว้ รายการจะยกเลิกเมื่อมีคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น
Gross Domestic Product - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Gross National Product - ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ Gross domestic product บวกด้วยรายได้จากการลงทุนหรือการทำงานต่างประเทศ
H กลับไปด้านบน
Hedge - การเปิดรายการซื้อขายตรงข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงลง
Hit the bid - การยอมรับการขายที่ราคา bid
I กลับไปด้านบน
Inflation - สภาพเศรษฐกิจที่ราคาของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง
Initial Margin - เงินประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดการซื้อขาย
Interbank Rates - อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศ
Intervention - การแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
K กลับไปด้านบน
Kiwi - คำแสดงของสกุลเงินดอลลาร์ประเทศนิวซีแลนด์
L กลับไปด้านบน
LIBOR - ย่อมาจาก London Inter-Bank Offered Rate ซึ่งธนาคารต่าง ๆ จะใช้เรท LIBOR เมื่อทำการยืมเงินจากธนาคารอื่น
Leading Indicators - ค่าสถิติที่ใช้คาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจล่วงหน้า
Leverage - เป็นอัตราส่วนเพื่อที่จะใช้คำนวณมาร์จินในการซื้อขาย
Limit order - เป็นรายการซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในตลาดที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
Liquidation - การปิดรายการซื้อขายที่มีอยู่โดยใช้วิธี offsetting transaction
Liquidity - ความสามารถในการรับการซื้อขายปริมาณมากๆโดยที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด
Long position - รายการซื้อ รายการนี้จะได้กำไรเมื่อสินค้าที่เราทำรายการมีราคาสูงขึ้น
Lot - หน่วยของสัญญาที่ใช้ในการเทรด
M กลับไปด้านบน
Margin - จำนวนเงินประกันที่ใช้ในการเปิดออเดอร์
Margin Call - การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์หรือดีลเลอร์เพื่อแจ้งว่ามาร์จินเหลือน้อยแล้ว
Mark-to-Market - การคำนวณกำไรขาดทุนของรายการซื้อขายโดยให้สะท้อนกับราคาตลาดในปัจจุบัน
Market Maker - ดีลเลอร์ที่ส่งราคา bid และ ask และพร้อมที่จะทำรายการซื้อขายในสินค้าต่าง ๆ
Market Risk - ความเสี่ยงจากการขึ้นลงของตลาด
Maturity - วันที่หมดสัญญาการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
N กลับไปด้านบน
Net Position - จำนวนรายการซื้อขายทั้งหมดโดยไม่มีการหักล้างรายการที่เปิดตรงข้ามกัน
O กลับไปด้านบน
Offer (ask) - ราคาที่ดีลเลอร์ต้องการขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำศัพท์ Ask (offer) price
Offsetting transaction - การซื้อขายที่เปิดตรงกันข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยง
One Cancels the Other Order (OCO) - เป็นการประมวลผลของ 2 ออเดอร์ ถ้าออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งได้เปิดการซื้อขายแล้ว อีกออเดอร์หนึ่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
Open order - ออเดอร์ที่ได้รับการประมวลผลเมื่อราคาได้มาถึงราคาที่มีการตั้งซื้อขายไว้ ซึ่งปกติก็จะเชื่อมโยงกับ Good 'til Cancelled Orders
Open position - เป็นรายการซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด ยังไม่มีการคิดกำไรขาดทุนจนกว่าจะปิดรายการ
Order - การสั่งการซื้อขายตามที่ได้ตั้งราคาไว้
Over the Counter (OTC) - เป็นการอธิบายถึงรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นนอกตลาด
Overnight Position - การซื้อขายที่เปิดข้ามวัน
P กลับไปด้านบน
Pips - หน่วยทีเล็กที่สุดของราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EURUSD 1 pip จะเท่ากับ 0.0001 ซึ่งอาจจะเรียกว่า Point ก็ได้
Political Risk - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีผลอย่างมากต่อรายการซื้อขายของนักลงทุน
Position - รายการซื้อขายสุทธิของสกุลเงินนั้น ๆ
Premium - จำนวนที่ราคาของ forward หรือ future เกินไปจากราคา spot
Price Transparency - การแสดงราคาให้กับนักลงทุนทุกคนเพื่อความเท่าเทียมกันในการซื้อขาย
Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss - ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ยังเปิดค้างอยู่)
Q กลับไปด้านบน
Quote - ราคาตลาดที่แสดงเพื่อทำการซื้อขาย
R กลับไปด้านบน
Rally - การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากราคาได้ตกลงมาเป็นเวลาช่วงหนึ่ง
Range - ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Rate - อัตราส่วนของราคาในสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหนึ่ง
Resistance - เป็นคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่จะทำการขายที่ราคานี้
Revaluation - การเพิ่มขึ้นของค่าเงินอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง ตรงข้ามกับ Devaluation
Risk - ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่แน่นอน
Risk Management - การวิเคราะห์และใช้เทคนิคการเทรดในการลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
Roll-Over - กระบวนการในการซื้อขายที่มีการทิ้งไว้ข้ามวัน ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย(หรือรายได้) จากส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง 2 สกุลเงิน
Round trip - การซื้อและขายในสกุลเงินหนึ่ง ๆ
S กลับไปด้านบน
Settlement - กระบวนการที่รายการซื้อขายได้ถูกบันทึกไว้ ซึ่งการซื้อขายนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจริง ๆ ก็ได้
Short Position - เป็นรายการซื้อขายที่จะได้กำไรเมื่อราคาของสินค้านั้น ๆ ตกลงมา
Spot Price - ราคาตลาดปัจจุบัน
Spread - ส่วนต่างของราคา bid และ offer
Square - การที่มีรายการซื้อและรายการขายที่หักล้างกันทั้งหมด
Sterling - คำสแลงของสกุลเงินปอนด์
Stop Loss Order - เป็นออเดอร์ที่มีการตั้งจุดขาดทุนไว้เพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนวิเคราะห์ไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเปิดออเดอร์ซื้อที่ราคา 156.27 นักลงทุนก็อาจจะตั้ง stop loss ไว้ที่ 155.49 เมื่อราคาตลาดมาถึงราคานี้ออเดอร์ก็จะปิดให้อัตโนมัติ
Support Levels - เป็นแนวรับที่ตรงข้ามกับแนวต้าน (Resistance) แนวรับนี้จะเป็นแนวที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะทำการซื้อ
Swap - ดอกเบี้ย swap เป็นดอกเบี้ยที่เราจะได้หรือเสียไปเมื่อเราทำการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้ข้ามคืน
Swissy - เป็นคำศัพท์สแลงจากสกุลเงินฟรังก์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
T กลับไปด้านบน
Technical Analysis - การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ข้อมูลตลาดย้อนหลัง เช่น ราคา, ปริมาณซื้อขาย, ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
Tick - การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงในแต่ละครั้ง
Tomorrow Next (Tom/Next) - การปิดการซื้อขายสกุลเงินในวันปัจจุบันและกลับมาเปิดรายการอีกในวันถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเงินจริงๆจากการซื้อขายนี้
Transaction Cost - ต้นทุนในการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
Transaction Date - วันที่ทำรายการซื้อขาย
Turnover - จำนวนเงินทั้งหมดที่ทำรายการซื้อขายไปในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
Two-Way Price - การแสดงราคา bid และ offer
U กลับไปด้านบน
Unrealized Gain/Loss - ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
Uptick - ราคาตลาดใหม่ที่แสดงขึ้นมาสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้
Uptick Rule - ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถเปิดรายการขายได้ถ้ารายการซื้อขายล่าสุดมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนกำลังจะขายต่อไป
US Prime Rate - อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารของสหรัฐอเมริกาให้ลูกค้าองค์กรกู้ยืม
V กลับไปด้านบน
Value Date - วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ในตลาด spot value date คืออีก 2 วันถัดไป หรืออาจจะเรียกว่า maturity date ก็ได้
Variation Margin - เงินประกันที่ทางโบรกเกอร์ให้สำรองไว้เมื่อทำการซื้อขาย
Volatility (Vol) - การวัดสถิติความเคลื่อนไหวของราคาในเวลาหนึ่ง ๆ
W กลับไปด้านบน
Whipsaw - เป็นรูปแบบราคาที่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ตกลงมาเร็วเช่นกัน
Y กลับไปด้านบน
Yard - คำสแลงของพันล้าน