logotype

บัตรของขวัญสำหรับการเทรด

โอกาสรับรางวัลไม่จำกัด สำหรับออเดอร์ที่เทรดเสร็จสิ้น

ประเภทรางวัลจากบัตรของขวัญที่คุณอาจได้รับ

เงินสด
สูงสุดถึง $12
เครดิตเข้าบัญชี Cashback
สูงสุดถึง $35
โบนัส Extra Smart
สูงสุดถึง 250%
 
ร่วมลุ้นรางวัล

วิธีรับบัตรของขวัญ

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

เทรดครบตามปริมาณที่กำหนด

เลือกบัตรของขวัญหนึ่งในสามใบที่หัวข้อ "โปรโมชัน" > "บัตรของขวัญสำหรับการเทรด"

รับบัตรของขวัญ

 
เริ่มเทรดเพื่อรับรางวัล

เงื่อนไขของโปรโมชัน

 • โปรโมชันนี้มีให้สำหรับลูกค้า FXCL ที่คาบิเนตได้รับการยืนยันแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • ลูกค้าแต่ละท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชัน ลูกค้าจะต้องเลือกบัตรของขวัญหนึ่งในสามใบที่หัวข้อ “โปรโมชัน” > “บัตรของขวัญสำหรับการเทรด” ภายในคาบิเนต
 • บัตรของขวัญจะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ม
 • ลูกค้ามีโอกาสได้รับของขวัญจากหนึ่งในสามของรางวัลต่อไปนี้: เงินสด $3-12, เครดิต $5-35 เข้าบัญชี Cashback หรือโบนัส Extra Smart 130%-250%
  1. บัตร "เงินสด" สามารถเพิ่มเข้าบัญชีเทรดประเภทใดก็ได้ยกเว้น ECN Pro, MAM, ECN Copy Pro และบัญชี Cashback โดยสามารถถอนเงินจากของขวัญนี้ได้ทุกเมื่อ
  2. บัตร "เครดิตเข้าบัญชี Cashback” จะถูกเพิ่มเข้ายอดเครดิตใน บัญชี Cashback โดยยอดเครดิตจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ถูกเพิ่มเข้าบัญชี 15 วัน ซึงยอดเครดิตนี้ไม่สามารถถอนออกมาได้ แต่กำไรที่เกิดจากการเทรดด้วยเครดิตนี้สามารถถอนออกมาได้เต็มจำนวน
  3. บัตร “โบนัส Extra Smart” จะถูกเพิ่มเข้ายอดเครดิตสำหรับยอดฝากล่าสุด โดยเริ่มต้นที่ $100 และสามารถรับโบนัสนี้ได้สูงสุด $2,000 ต่อเดือน
 • เฉพาะ ออเดอร์แบบ qualified และไม่ hedging เท่านั้น ที่จะถูกนำมาพิจารณาในโปรโมชันนี้ หากมีออเดอร์ที่ถูก hedging ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจากออเดอร์อื่น ออเดอร์เหล่านี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณในโปรโมชันนี้
 • ปริมาณการเทรดจะถูกคำนวณจากยอดรวมของบัญชีเทรดจริงที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจากคาบิเนตเดียวกัน โดยประเภทบัญชี ได้แก่ ECN Pro, MAM และ ECN Copy Pro รวมถึงบัญชี Cashback จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณนี้
 • เพื่อรับโอกาสเลือกบัตรของขวัญหนึ่งใบในคาบิเนต คุณจะต้องเทรดให้ครบ 3 lot แบบ qualified และไม่ hedging โดยระบบจะคำนวณจากปริมาณเทรดรวมในบัญชีเทรดจริงทั้งหมด
 • ปริมาณเทรดตามกำหนดที่จะถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรของขวัญจะต้องมาจากออเดอร์ที่เปิดและปิดภายในหนึ่งเดือนปฏิทิน
 • ในขณะที่เลือกบัตรของขวัญ ทั้งคาบิเนตของลูกค้าควรมียอดรวม equity ขั้นต่ำตามที่กำหนดโดยโปรโมชันและจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในหน้าโปรโมชันนี้ โดยบัญชีเทรดจริงทุกประเภทจะถูกนำมานับยอดรวม equity ขั้นต่ำ ยกเว้น ECN Pro, MAM และ ECN Copy Pro รวมถึงบัญชี Cashback
 • บัตรของขวัญแต่ละใบมีระยะเวลาที่กำหนดไว้หลังจากถูกเลือก และควรเปิดใช้งานก่อนที่จะหมดอายุ ของขวัญเงินสดมีอายุ 10 วัน เครดิตเข้าบัญชี Cashback 15 วัน และโบนัส Extra Smart 30 วัน
 • หากการเปิดใช้งานบัตรถูกปฏิเสธ ลูกค้าสามารถส่งคำขอเปิดใช้งานใหม่ในภายหลังได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นลูกค้าจากโปรโมชันบัตรของขวัญสำหรับการเทรดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ร่วมลุ้นรางวัล