logotype

FXCL รหัสเติมเงิน Prepaid Card

ฝากเงินรวดเร็ว, ง่าย และยืดหยุ่น

ฝากเงินตอนนี้

ทำไมถึงต้องใช้รหัสเติมเงิน PREPAID CARD ?

รหัสเติมเงิน Prepaid Card (PC) เป็นรหัสที่นำไปเติมในคาบิเนตแล้วเงินจะเข้าบัญชีเทรดของ FXCL ให้อัตโนมัติ
รหัสเติมเงินสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเติมเงินผ่านช่องทางธนาคารไทย มีข้อดีหลายอย่างดังนี้

ฝากเงินได้ทันที

หลังจากที่ท่านกรอกรหัสเติมเงินในคาบิเนตเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเงินเข้าไปที่ยอดบาลานซ์ในบัญชีเทรดให้อัตโนมัติภายใน 5 นาที

ใช้งานง่าย

การใช้รหัสเติมเงินเป็นเรื่องที่ง่าย ท่านเพียงแค่กรอกรหัสเติมเงินลงไปที่เมนูฝากเงินในคาบิเนต และท่านก็จะได้รับเงินเติมเข้าไปที่บัญชีเทรดอัตโนมัติ

ยืดหยุ่น

ท่านสามารถใช้รหัสเติมเงินได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ

รหัสไม่มีหมดอายุ

รหัสเติมเงินไม่มีหมดอายุ ท่านสามารถเก็บรหัสเติมเงินไว้ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเติมเงินฉุกเฉิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเติมเงิน PREPAID CARD

สามารถใช้ได้กับทุกบัญชี

ท่านสามารถใช้รหัสเติมเงินกับทุกประเภทบัญชีเทรดที่มีช่องทางฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทย โดยบัญชีเทรดจะต้องมีชื่อเจ้าของตรงกับชื่อบัญชีที่แจ้งขอรับรหัสเติมเงิน ไม่สามารถใช้รหัสเติมเงินกับบัญชีชื่อบุคคลอื่นได้

วิธีการซื้อรหัสเติมเงิน

หลังจากท่านฝากเงินเข้ามาแล้ว ให้ท่านแจ้งรายละเอียดการฝากเงินเข้ามาและเขียนกำกับในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมว่าต้องการรับเป็นรหัสเติมเงิน สำหรับขั้นตอนการฝากเงินท่านสามารถดูได้ที่ “เมนูฝากเงิน” ในคาบิเนต

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทย

ถ้าท่านฝากเงินด้วยรหัสเติมเงิน ในการถอนเงินท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยที่เป็นชื่อของท่านโดยตรง

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่ท่านซื้อรหัสเติมเงินจะใช้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการฝากเงินแบบที่ไม่ใช้รหัสเติมเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การจัดส่งรหัสเติมเงิน

FXCL จะจัดส่งรหัสเติมเงินไปให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ท่านยืนยันการฝากเงินเข้ามา

จำนวนขั้นต่ำของรหัสเติมเงิน

ท่านสามารถซื้อรหัสเติมเงินได้ตั้งแต่ $1 ขึ้นไป

 

วิธีฝากเงินโดยรหัสเติมเงิน

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

1. รับรหัสเติมเงินทางอีเมล 2. ล็อคอินเข้าบัญชีคาบิเนต
3. เข้าไปที่เมนู “ฝากเงิน” 4. เลือกหมายเลขบัญชีเทรดที่ท่านต้องการฝากเงิน 5. กดปุ่ม “รหัสเติมเงิน”
6. กรอกข้อความในรูปและรหัสเติมเงิน 7. กดปุ่ม “ตรวจสอบ” 8. กดปุ่ม “ส่ง”
 

สามารถใช้รหัสเติมเงินกับบัญชี Fixed Rate ได้หรือไม่ ?

สามารถใช้ได้ ยอดเงินในรหัสเติมเงินจะถูกคำนวณใหม่หากท่านเติมเข้าบัญชี Fixed Rate

ตัวอย่าง :

  • สมมติอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 35.10 บาทต่อดอลลาร์
  • ท่านโอนเงินมาจำนวน 3,510 บาทเพื่อซื้อรหัสเติมเงิน $100
  • ถ้าท่านนำรหัสเติมเงิน $100 นี้ไปเติมที่บัญชีเทรดปกติ ท่านจะได้รับเงินจำนวน $100 เข้าบัญชีตลอดไม่ว่าจะเติมเมื่อไหร่
  • ถ้าท่านนำรหัสเติมเงิน $100 นี้ไปเติมที่บัญชีเทรด Fixed Rate สมมติ ณ ขณะที่เติมเงินมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35.70 ท่านจะได้รับเงินเป็นจำนวน $100 * 35.70/30 = $119 (จำนวนเงินของรหัสเติมเงิน * อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน / 30)