logotype
October 23, 2022

การเปลี่ยนแปลงเวลาเซิร์ฟเวอร์

เรียนนักลงทุน,

ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติการจาก GMT+3 เป็น GMT+2 ตามมาตรฐานยุโรปตะวันออก

ด้วยเหตุนี้ เวลาทำการของตลาดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ 00:05 (GMT+2) ถึง วันศุกร์ 23:00 (GMT+2) ตามเวลากราฟ ซึ่งตาม Timezone ของไทย เวลาเปิดทำการของตลาดจะช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงในวันจันทร์

กรุณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดของท่านเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาทำการของตลาดตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน FXCL