logotype

รหัสโปรโมชันของคุณ :

Fx10Thai

วิธีเปิดใช้งาน :

ยืนยันคาบิเนต
เปิดบัญชีประเภท Cent, Interbank Cent, Interbank Standard, Standard หรือ Start
ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ $50
ไปยังเมนู "รหัสโปรโมชัน" ภายในคาบิเนต
กรอกรหัสโปรโมชันแล้วกด "ใช้รหัสโปรโมชัน"
เปิดใช้งานได้ที่นี่

ข้อกำหนนดและเงื่อนไข :

  • ช่วงเวลาที่สามารถใช้รหัสได้ : 18 กันยายน - 22 ธันวาคม พ.ศ.2566
  • 1 รหัส (โปรโมชัน) ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  • รหัสนี้สามารถใช้ได้กับบัญชีเทรดประเภท Cent, Interbank Cent, Interbank Standard, Standard หรือ Start
  • หากต้องการใช้รหัส คุณจะต้องฝากเงินอย่างน้อย $50 ในช่วงเวลาที่สามารถใช้รหัสได้
  • คุณจะได้รับเงิน $10 เข้ายอดบาลานซ์บัญชีเทรดเมื่อเปิดใช้รหัสโปรโมชัน
  • รหัสสามารถใช้ได้กับบัญชีของลูกค้า FXCL ที่ผ่านการยืนยันบัญชีแล้ว
  • สามารถถอนเงินได้หลังจากเทรดครบ 0.5 standard lots (50 micro lots สำหรับบัญชีหน่วยเซนต์) แบบ qualified และไม่ hedging
  • สามารถใช้รหัสโปรโมชันได้เฉพาะลูกค้าในไทยเท่านั้น