logotype

Tính toán giao dịch

Bất kể bạn cần thực hiện những tính toán nào, chúng tôi cũng sẽ thực hiện thay cho bạn và đã chuẩn bị các công thức hữu ích. Sử dụng biểu đồ bên dưới, bạn có thể dễ dàng nhận được thông tin liên quan đến chi phí pip hoặc kích thước ký quỹ. Lưu ý rằng tất cả các tính toán được thực hiện tự động. Chỉ cần bạn đặt các thuật ngữ ở cột bên trái và bạn sẽ nhận được câu trả lời ở bên phải. 

* Dữ liệu được hiển thị trong máy tính giao dịch chỉ mang tính thông tin và có thể không đồng ý với bất kỳ số liệu nào được tính toán bởi MetaTrader 4.

Loại tài khoản
Công cụ giao dịch
Quy mô hợp đồng 10000
Khối lượng (lot) Giá trị Pip 1.00
Đòn bẩy Chênh lêch giá 3
Tài khoản tiền tệ Ký quỹ 20.32
 
Loại tiền tệ Mẫu cặp tiền tệ Công thức tính
***/USD EURUSD
AUDUSD
M = X * C * Y / Z
-------------------------------------
X - lô tiêu chuẩn
Y - kích thước hợp đồng
C - tiền tệ hiện hành cho cặp tiền tệ
Z - đòn bẩy
M - ký quỹ yêu cầu cho tiền tệ vốn
USD/*** USDJPY
USDCAD
M = X * Y / Z
-------------------------------------
X - lô tiêu chuẩn
Y - kích thước hợp đồng
Z - đòn bẩy
M - ký quỹ yêu cầu cho tiền tệ vốn
***/###
(Tỷ giá chéo)
GBPAUD
CHFJPY
M = X * F * Y / Z
-------------------------------------
X - lô tiêu chuẩn
Y - kích thước hợp đồng
F - tiền tệ hiện hành cho cặp tiền tệ  ***/USD
Z - đòn bẩy
M - ký quỹ yêu cầu cho tiền tệ vốn
Loại tiền tệ Mẫu cặp tiền tệ Công thức tính
***/USD EURUSD
AUDUSD
X = 0.0001 * Y
-------------------------------------
X - giá trị pip cho cặp tiền tệ
Y - kích thước hợp đồng
USD/*** USDJPY
USDCAD
X = 1 / Z * Y
-------------------------------------
X - giá trị pip cho cặp tiền tệ
Y - kích thước hợp đồng

Z - tiền tệ hiện hành cho cặp tiền tệ
***/###
(Tỷ giá chéo)
GBPAUD
CHFJPY
X = (***/###) / (***/USD) * Y
-------------------------------------
X - giá trị pip cho cặp tiền tệ
Y - kích thước hợp đồng
***/### -  tiền tệ hiện hành cho cặp tiền tệ chéo

Đề xuất số dư tối thiểu

Bảng dưới đây cho thấy số dư được đề xuất trên tài khoản giao dịch với các mức đòn bẩy và MC/SO được chỉ định. Số dư đã nêu cho phép bạn mở một vị thế giao dịch với khối lượng tối thiểu là 0,01 lô và ở lại thị trường khi nó di chuyển +/-10 điểm đối với Forex và +/- 100 điểm đối với Kim loại.

Kiểu tài khoản Cent Standard Start Interbank Cent Interbank Standard ECN Pro
Mức gọi ký quỹ/Mức dừng (%) 30/10 30/10 70/50 60/40 40/20 100/80
Đòn bẩy tối đa 1:1000 1:500 1:2000 1:500 1:500 1:300
Số tiền trong bảng dưới đây được tính bằng USD
BÁO GIÁ CHỈ ĐỊNH - Khối lượng tối thiểu cho vị thế mở (như EURUSD) 2,00 3,06 1,52 3,00 3,06 4,44
TRÍCH DẪN TRỰC TIẾP - Khối lượng tối thiểu cho vị thế mở (như USDJPY) 2,00 2,80 1,30 3,00 2,80 4,13
TỶ GIÁ CHÉO - Khối lượng tối thiểu cho vị trí mở (như AUDCAD) 1,00 2,20 1,14 2,00 2,20 3,15
SPOT KIM LOẠI - Khối lượng tối thiểu cho vị thế mở (XAUUSD) 5,00 8,15 2,79 8,00 8,15 21,92