logotype
 
 
40%Tăng số dư tài khoản
40%Tăng sức mạnh giao dịch
40%Thấp hơn tỷ giá hối đoái hiện tại tại ngân hàng địa phương

Lợi ích của Lãi suất cố định

Số tiền gửi
=
Số dư sau khi áp dụng Lãi suất cố định
 

Làm thế nào để kích hoạt?

Mở tài khoản trực tiếp

 

Chọn "Lãi suất cố định"

 

Bắt đầu giao dịch

 
Chọn lãi suất cố định

Các điều khoản và điều kiện

  • Tùy chọn Lãi suất cố định có sẵn cho các tài khoản Ngân hàng địa phương ở Việt Nam.
  • Khi tùy chọn Lãi suất cố định được kích hoạt, tất cả các yêu cầu gửi và rút tiền vào cùng tài khoản trực tiếp sẽ được xử lý theo đề xuất này.
  • FXCL Markets có quyền sửa đổi và bổ sung đối với ưu đãi này mà không cần thông báo trước.