logotype

Thẻ quà tặng để giao dịch

Cơ hội nhận thưởng không giới hạn cho khối lượng giao dịch đã hoàn thành

Các loại thẻ quà tặng
bạn có thể nhận được

Lên đến $12
Quà tặng tiền mặt
Lên đến $35
vào tài khoản hoàn tiền
Lên đến 250%
Phần thưởng thông minh
 
Tham gia ngay

Cách nhận
thẻ quà tặng

Đăng ký và xác minh tài khoản của bạn

Giao dịch và hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu cho mỗi nhà giao dịch

Chọn 1 trong 3 thẻ ở mục “Khuyến Mãi” - “Thẻ Quà Tặng Giao Dịch”

Nhận thẻ quà tặng

 
Bắt đầu giao dịch

Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi

Chương trình Khuyến mãi Mùa hè với Thẻ Quà tặng có hiệu lực từ ngày 17.06.2024 - 30.08.2024

 • Khuyến mãi này dành cho khách hàng FXCL có tài khoản đã được xác minh, trừ khi có quy định khác.
 • Mỗi khách hàng có thể tham gia khuyến mãi không giới hạn số lần, trừ khi có quy định khác trên trang web của chúng tôi.
 • Để tham gia khuyến mãi, khách hàng cần chọn một trong ba thẻ ở mục “Khuyến mãi” - “Thẻ quà tặng giao dịch” trong Tài khoản.
 • Thẻ quà tặng được tạo ngẫu nhiên.
 • Khách hàng có cơ hội nhận được một trong ba thẻ: Quà tặng tiền mặt $3-12, tín dụng $5-35 vào Tài khoản hoàn tiền hoặc Tiền thưởng thông minh bổ sung 130%-250%:
  1. Thẻ “Quà tặng tiền mặt” có thể được thêm vào bất kỳ loại tài khoản giao dịch trực tiếp nào, ngoại trừ ECN Pro, MAM, ECN Copy Pro và Tài khoản hoàn tiền. Số tiền trong thẻ có thể được rút bất cứ lúc nào.
  2. Thẻ “Credit to Cashback” sẽ được cộng vào số dư tín dụng trong tài khoản Cashback Account. Số tiền tín dụng sẽ tự động bị trừ sau 15 ngày kể từ ngày được thêm vào tài khoản. Số tiền tín dụng này không thể rút được. Nhưng lợi nhuận kiếm được từ giao dịch bằng khoản tín dụng này có thể được rút toàn bộ.
  3. Thẻ “Extra Smart Bonus” sẽ được cộng vào số dư tín dụng của lần gửi tiền gần đây nhất, bắt đầu ở mức $100 và có thể kiếm được tới $2000 mỗi tháng từ tiền thưởng này.
 • Chỉ các lệnh đủ điều kiện và phòng ngừa rủi ro mới được tính trong chương trình khuyến mãi này. Nếu có một lệnh được phòng ngừa toàn bộ hoặc một phần từ lệnh khác thì các đơn hàng này sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi này.
 • Khối lượng giao dịch được tính dựa trên tổng của tất cả các tài khoản giao dịch thực đang hoạt động từ cùng một tài khoản. Các loại tài khoản ECN Pro, MAM và ECN Copy Pro cũng như tài khoản Cashback không được tính đến trong tính toán này.
 • Để có cơ hội chọn một trong các thẻ quà tặng trong tài khoản của mình, bạn cần hoàn thành khối lượng giao dịch bắt buộc là 1.50 lô đủ điều kiện không phòng ngừa rủi ro, được tính tổng trên tất cả các tài khoản trực tiếp.
 • Khối lượng giao dịch yêu cầu phải được mở và đóng trong tháng dương lịch để được xem xét tính toán.
 • Khi chọn thẻ quà tặng, tất cả các tủ khách hàng phải có số vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của chương trình khuyến mãi và sẽ được công bố công khai trên trang khuyến mãi này. Tất cả các loại tài khoản giao dịch thực đều được tính vào số vốn sở hữu tối thiểu, ngoại trừ ECN Pro, MAM và ECN Copy Pro, cũng như các tài khoản Hoàn tiền.
 • Mỗi thẻ quà tặng có một khoảng thời gian nhất định sau khi được chọn và phải được kích hoạt trước khi hết hạn. Quà tặng tiền mặt có giá trị trong 10 ngày, tài khoản Hoàn tiền Cashback trong 15 ngày và Tiền thưởng thông minh Extra Smart trong 30 ngày.
 • Nếu kích hoạt thẻ bị từ chối, sau này khách hàng có thể yêu cầu kích hoạt lại nếu đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của chúng tôi.
 • Công ty có quyền loại trừ khách hàng khỏi các chương trình khuyến mãi thẻ quà tặng vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
Tham gia ngay