logotype

Điều khoản chung Volume Cash Reward

 1. Những người tham gia Volume Cash Reward (VCR) là tất cả các khách hàng đã đọc và đồng ý với Điều khoản chung của Volume Cash Reward.
 2. Để tham gia Chương trình, Khách hàng phải đăng ký Tài khoản Volume Cash (VCA) trong Tủ giao dịch viên của mình.
 3. Chỉ được phép giao dịch trên VCA trong thời gian diễn ra Chương trình.
 4. Đăng ký cho từng sự kiện chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian được chỉ định trong các điều khoản Chương trình VCR cụ thể.
 5. Mỗi người tham gia chỉ có thể mở một VCA. Mỗi người tham gia chỉ có thể đăng ký từ một địa chỉ IP.
 6. Những người tham gia Chương trình VCR không được phép sử dụng máy chủ proxy ẩn danh. Nếu Công ty phát hiện các kết nối từ một số địa chỉ IP từ các khu vực khác nhau đến cùng một VCA, thì tài khoản này có thể bị loại khỏi Chương trình.
 7. Mọi người tham gia còn lại trong bảng xếp hạng (Người tham gia đủ điều kiện) sẽ nhận được phần thưởng đảm bảo.
 8. Phần thưởng được gửi đến cho tất cả những người tham gia đủ điều kiện tùy thuộc vào quy mô khối lượng giao dịch của họ theo công thức sau:
  SOE($) (Pn) = (Prize Fund ($) / SumNHQLots)*NHQLots (Pn)

  Chú thích:
  SOE (Chia sẻ thu nhập) là phần thưởng của người tham gia.
  Prize Fund là số tiền được gửi giữa tất cả những người tham gia đủ điều kiện.
  SumNHQLots là tổng số lô đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro được giao dịch.
  NHQLots là một số lô đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro được giao dịch bởi một người tham gia cụ thể.
  Pn là người tham gia.

  Ví dụ:
  Số người tham gia đủ điều kiện - 5
  Quỹ giải thưởng - $1500
  Tổng số lô đã giao dịch - 150
    Người tham gia 1 Người tham gia 2 Người tham gia 3 Người tham gia 4 Người tham gia 5
  Lots traded 20 30 15 25 60
  Calculation ($1500/150)*20 ($1500/150)*30 ($1500/150)*15 ($1500/150)*25 ($1500/150)*60
  SOE($) (Pn) $200 $300 $150 $250 $600
 9. Các quỹ giải thưởng có thể có ba loại:
  1. Cân bằng tiền vào một tài khoản trực tiếp;
  2. Ghi dụng vào một tài khoản trực tiếp;
  3. Ghi có tiền vào tài khoản Hoàn tiền.
 10. Tiền thưởng được ghi có vào một trong các tài khoản thực của khách hàng mà họ chọn, ngoại trừ các tài khoản ECN Pro, MAM và ECN Copy. Tài khoản cho giải thưởng được chọn trong quá trình đăng ký trong Sự kiện và không thể thay đổi.
 11. Phần thưởng được gửi trong vòng vài ngày sau khi kết thúc Sự kiện. Không có yêu cầu bổ sung.
 12. Tiền thưởng chỉ được thêm vào tài khoản thực của người tham gia sau khi xác minh Tủ giao dịch của họ. Nếu không, công ty có quyền từ chối gửi tiền thưởng.
 13. Tiền thưởng tín dụng không thể được rút từ tài khoản giao dịch. Lợi nhuận nhận được từ giao dịch với các quỹ tín dụng này có sẵn để tiếp tục giao dịch, rút tiền và/hoặc chuyển khoản nội bộ, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản sự kiện cụ thể.
 14. Tiền thưởng tín dụng có sẵn trên tài khoản giao dịch trực tiếp và tài khoản Hoàn tiền trong 30 ngày kể từ thời điểm chúng được ghi có, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản sự kiện cụ thể.
 15. Những người tham gia Chương trình VCR thừa nhận rằng tất cả các hoạt động trong sự kiện không có tiền gửi được thực hiện độc quyền bằng tiền ảo. Khách hàng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu tài chính nào đối với Công ty.
 16. Để tham gia Chương trình, khách hàng phải tuân theo các Điều khoản chung này. Việc không biết các Điều khoản này không phải là lý do để khiếu nại.
 17. Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện VCR được nêu trong Giờ Máy chủ được hiển thị trong thiết bị đầu cuối giao dịch và trên trang web của Công ty.
 18. Công ty có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào về những người tham gia Chương trình, sao chép lịch sử giao dịch của họ, cung cấp quyền truy cập công khai vào tài khoản của họ bằng mật khẩu của nhà đầu tư và sao chép trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích quảng cáo.
 19. Công ty có thể, bất cứ lúc nào, từ chối cung cấp phần thưởng tiền thưởng, cũng như rút lại những phần thưởng hiện có, nếu người tham gia vi phạm bất kỳ quy tắc nào của Công ty và/hoặc thực hiện hành vi gian lận nhằm giành được quỹ giải thưởng.
 20. Chỉ các lô đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro mới được tính cho Chương trình VCR (Xem chi tiết tại Điều khoản 22 của Hợp đồng Giao dịch). Hai vị trí đối diện nhau trên cùng một công cụ giao dịch giao nhau theo thời gian được coi là phòng ngừa rủi ro bất kể khối lượng của chúng.
 21. Sau khi kết thúc sự kiện, tất cả các vị thế trên VCA sẽ tự động đóng và Tài khoản sẽ được chuyển sang chế độ Không giao dịch.
 22. Kết quả cuối cùng được tổng hợp trong vòng 3 - 5 ngày làm việc sau khi kết thúc Sự kiện và được công bố trên trang web của Công ty. Trong một số trường hợp, việc tổng kết có thể vượt quá thời gian quy định sẽ được thông báo bổ sung.
 23. VCA có thể được tái sử dụng cho các sự kiện tiếp theo. Trước khi bắt đầu sự kiện mới, số dư VCA sẽ được điều chỉnh theo các điều kiện để bắt đầu sự kiện này.
 24. Một Khách hàng có thể tham gia nhiều sự kiện cùng một lúc. Đối với mỗi sự kiện, anh ấy/cô ấy phải trải qua một quy trình đăng ký riêng.
 25. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm các điều khoản của Chương trình VCR, gian lận và/hoặc phát hiện giả mạo tài liệu do người tham gia cung cấp, Công ty có quyền loại Khách hàng khỏi Chương trình, từ chối tích lũy phần thưởng, xóa phần thưởng đã tích lũy, cũng như từ chối tham gia thêm vào Sự kiện và cung cấp các dịch vụ khác.
 26. Công ty có quyền kiểm tra lịch sử giao dịch của những người tham gia để tìm các giao dịch tương tự và ngược lại với lịch sử giao dịch của những người tham gia Chương trình khác. Trong trường hợp có sự trùng hợp hoàn toàn hoặc một phần của các giao dịch theo cùng một hướng hoặc ngược hướng đối với một số người tham gia, Công ty có quyền loại những người tham gia này vì nghi ngờ gian lận và/hoặc quản lý tài khoản của một người.
 27. Công ty có quyền hủy kết quả của người tham gia đã sử dụng báo giá phi thị trường trong sự kiện. Việc báo giá không thống nhất là do Phòng kỹ thuật của Công ty đưa ra.
 28. Bất kỳ người tham gia nào cũng có thể yêu cầu lịch sử giao dịch của những người tham gia khác trong cùng sự kiện. Để thực hiện việc này, người đó phải gửi yêu cầu thông qua bất kỳ phương thức liên hệ khả dụng, thời gian và số VCA của người tham gia khác.
 29. Cụm từ "hoàn thành giao dịch" có nghĩa là mở và đóng một vị thế giao dịch.
 30. Những người tham gia Chương trình VCR không được phép sử dụng Expert Advisors khi giao dịch trên VCA. Chi tiết có trong bảng Loại tài khoản.
 31. Thời gian nhận phần thưởng dưới bất kỳ hình thức nào là 30 ngày theo lịch, bắt đầu từ thời điểm công bố người chiến thắng sự kiện.
 32. Công ty có quyền từ chối đăng ký cho những người tham gia các sự kiện Phần thưởng tiền mặt khối lượng lớn trước đó tại thời điểm đăng ký Sự kiện mới theo quyết định riêng của mình.
 33. Nếu tài khoản trực tiếp được liên kết với sự kiện VCR có trong kho lưu trữ tại thời điểm thanh toán phần thưởng thì phần thưởng sẽ không được thêm vào.