logotype

ໂປຣແກມ White Label ຈາກ FXCL

ວິທີທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ

ສົ່ງຄຳຂໍ

White Label ແມ່ນພາດເນີ່ປະເພດໜຶ່ງເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ Introducing Broker ແລະ Money Manager ສາມາດເລີ່ມທຸລະກິດໂບຣກເກີ່ ຟໍເຣັກ ຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FXCL ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດການເງິນສາກົນພາຍໄຕ້ແບນດ໌ຂອງທ່ານເອງ!

ຂໍ້ດີຂອງ White Label

ຖ້າຫາກທ່ານຕັດສິນໃຈເລີ່ມທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກສູນ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການລົງທຶນດ້ວຍເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ການຝຶກຜົນພະນັກງານລວມທັງສ້າງລະບົບພຶ້ນຖານໃໝ່ທັງໝົດ White Label ຂອງພວກເຮົາສາມາດຈັດກຽມເຄື່ອງມືແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດໃຫ້ທ່ານໄດ້.

ico laptop
ຊອບແວອັນດັບໜຶ່ງ:
ເມື່ອທ່ານເປັນພາດເນີ່ White Label ກັບເຮົາແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດມອບຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ກັບລູກຄ້າເກົ່າແລະລູກຄ້າໃໝ່ຂອງທ່ານໃນການເລືອກໄຊ້ໂປຣແກມຟໍເຣັກ 2 ໂປຣແກມນຳກັນເຊັ່ນ MT4 ແລະ FXChampion  - ທັງໝົດນີ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ແບຣນທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ!

ico documentation
ເງື່ອນໄຂການເທຣດທີ່ໜ້າດຶງດູດ:
ເມື່ອທ່ານເປັນພາດເນີ່ White Label ກັບພວກເຮົາແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂການເທຣດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມຄ່ອງຕົວໃນຕະຫຼາດລວມເຖີງຄ່າສະເປດຕ່ຳແລະລະບົບປະມວນຜົນທີ່ຍອດຍ້ຽມອີກດ້ວຍ.

ico command users
ພັນທະມິດກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ:
ຜູ້ຈັດການບັນຊີ White Label ສະເພາະທາງຂອງພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ທ່ານຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການແລະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຄັດສັນບໍລິການທີ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີມຊັບພອດຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະເໝີ.

ໂປຣແກມ White Label ຈາກ FXCL

ທ່ານສາມາດເລືອກແພັກເກັດມາດຕະຖານຫຼືສັ່ງຊື້ບໍລິການພີນ່ຽມເພີ່ມເຕີມຈາກພວກເຮົາໄດ້ ຕາມແຜນທາງທຸລະກິດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກາລຸນາຕິດຕໍ່ ທີມງານຊັບພອດຂອງພວກເຮົາ.

ບໍລິການ ແພັກເກັດມາດຕະຖານ ບໍລິການພີນ່ຽມ
ໂປຣແກມ MT4 ຫຼື/ແລະ FXChampion ຢູ່ເຊີບເວີ່ຂອງພວກເຮົາ + +
ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານເທັກນິກ 24/5 + +
ເຄື່ອງມືເຄຍລິ່ງອັດຕະໂນມັດ/ຈັດການຄວາມສ່ຽງ + +
ເວັບໄຊດ໌/ການສ້າງແບນເນີ່ໂຄສະນາ - +
ຜູ້ຊ່ວຍເບີ່ງແຍງລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາສາ - +
ການແປເວັບໄຊດ໌/ແບນເນີ່ໂຄສະນາໃນຫຼາຍພາສາ - +
SMM (ການຕະຫຼາດສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌) - +
ແບບຟອມຂອງສື່ການຮຽນແບບອອນໄລນ໌/ອັອຟໄລນ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊີ່ງຈັດກຽມໃນນາມຂອງໂບຣກເກີ່ White Label ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ - +

ວິທີສະໝັກ

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ White Label ກັບພວກເຮົາ ກາລຸນາຕື່ມແບບຟອມສັ້ນໆ ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຜູ້ຈັດການບັນຊີ WL ຂອງພວກເຮົາຈະກວດສອບຄຳຂໍຂອງທ່ານແລະຕິດຕໍ່ກັບໂດຍໄວ.