facebook banner
logotype

ປະເພດບັນຊີ

(1) ຄຸນສົມບັດຂອງບັນຊີ Zero Spread
a. ຈະມີຄ່າຄອມມິດຊັນ Non-Qualified Trades (NQT) ໂດຍຄ່າຄອມມິດຊັນ NQT ($15 ຕໍ່ລ໋ອດຕໍ່ອໍເດີ) ນີ້ ຈະຖືກຄິດສຳລັບລາຍການເທຣດທີ່ປິດບໍ່ເກີນ 3 pip ຫຼື ຖືບໍ່ເກີນ 3 ນາທີ ຄ່າຄອມມິດຊັນນີ້ຈະຖືກຫັກຫຼັງຈາກປິດອໍເດີ
b. ຄອມມິດຊັນ (Zero Spread Account):
ບັນຊີທີ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $14 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $18 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $23 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD).
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $18 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $25 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $40 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD)
c. Lockup-Up Margin ສຳຫຼັບອໍເດີທີ່ມີການ Hedged ກັນໃວ້ = 0%
 
(2) ຄ່າສະເປຣດອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ປະກາດຂ່າວ, ຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຫຼື ສະພາບຄ່ອງຕໍ່າ.
 
(3) Micro lot ເທົ່າກັບ 1/100  standard lot. ຕົວຢ່າງ: ຄຳສັ່ງຂອງປະເພດບັນຊີ Cent (Interbank Cent) ຈຳນວນ 200.00 ລ໋ອດ ຈະເທົ່າກັບ 2.00 ລ໋ອດ ໃນປະເພດບັນຊີ Standard ແລະ Interbank Standard
 
(4) ອາດຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເປັນບາງກໍລະນີ
 
(5) ຖ້າຍອດບາລານຕິດລົບເນື່ອງຈາກເກີດ Stop Out ຍອດເງິນທີ່ຕິດລົບຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍ FXCL ເຕັມຈຳນວນ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ຂາດທຶນເກີນກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ (ເງື່ອນໄຂສະບັບເຕັມເບີ່ງໄດ້ຈາກຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ)
 
(6) ເງິນຝາກຂັ້ນຕ່ຳບັນຊີ ECN Pro ແມ່ນ $100
 
(7) ECN Pro - ການອອກແບບບັນຊີສຳຫຼັບ:
  • ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບ scalping/AIgo EA
  • ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບ Martingale/Grid EA
  • ບໍລິຫານກອງທຶນແບບມືອາຊີບກັບລະບົບບັນຊີ MAM
  • ກົນລະຍຸດທຸກຢ່າງທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າ/ອອກອໍເດີແບບຣຽວທາມກັບເວລາຕະຫຼາດທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີການກຳນົດໄລຍະຫ່າງສຳຫຼັບການອອກອໍເດີໃນບັນຊີປະເພດ ECN PRO
 

- For ECN Pro accounts with Fixed rate, the minimum trading volume of one position is 0.03 lot

 
(8) ບັນຊີສຳຫຼັບຜູ້ເລີ່ມຮົ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ EA ໄດ້
 
(9) In regards to Live Contest Account (LCA), the following conditions apply:
  • The deposit range is $20 to $2000
  • No EAs are allowed
 
(10) Due to the specifics of the setup and operation of the ECN Pro account type (MAM, ECN Copy Pro), clients will see different prices on instrument charts and in the Market Watch section. Therefore, when trading, you need to focus on the prices published in the Market Watch (Ctrl+M). This specific feature applies to all instruments on the ECN Pro account type (MAM, ECN Copy Pro)
 

ທ່ານສາມາດເທຣດແບບ Fixed rate ໄດ້

ຖ້າທ່ານເລືອກເປີດບັນຊີແບບ Fixed rate ອັດຕາແລກປ່ຽນ LAK/USD ທີ່ທ່ານຝາກຖອນຈະຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນໂດລາ.
ຕົວຢ່າງ: ທ່ານຝາກເງິນ 60,000ກີບ ເຂົ້າໄປບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນໂດລາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈີງໃນເວລານັ້ນ ເຊັ່ນ 7.05ໂດລາ ຖ້າທ່ານເລືອກເປັນບັນຊີ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ເຊັ່ນ 10ໂດລາ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຄ່າເງິນຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງໃດ.