logotype

ປະເພດບັນຊີ

(1) ຄຸນສົມບັດຂອງບັນຊີ Zero Spread
a. ຈະມີຄ່າຄອມມິດຊັນ Non-Qualified Trades (NQT) ໂດຍຄ່າຄອມມິດຊັນ NQT ($15 ຕໍ່ລ໋ອດຕໍ່ອໍເດີ) ນີ້ ຈະຖືກຄິດສຳລັບລາຍການເທຣດທີ່ປິດບໍ່ເກີນ 3 pip ຫຼື ຖືບໍ່ເກີນ 3 ນາທີ ຄ່າຄອມມິດຊັນນີ້ຈະຖືກຫັກຫຼັງຈາກປິດອໍເດີ
b. ຄອມມິດຊັນ (Zero Spread Account):
ບັນຊີທີ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $14 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $18 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $23 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD).
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $18 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $25 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $40 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD)
c. Lockup-Up Margin ສຳຫຼັບອໍເດີທີ່ມີການ Hedged ກັນໃວ້ = 0%
 
(2) ຄ່າສະເປຣດອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ປະກາດຂ່າວ, ຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຫຼື ສະພາບຄ່ອງຕໍ່າ.
 
(3) Micro lot ເທົ່າກັບ 1/100  standard lot. ຕົວຢ່າງ: ຄຳສັ່ງຂອງປະເພດບັນຊີ Cent (Interbank Cent) ຈຳນວນ 200.00 ລ໋ອດ ຈະເທົ່າກັບ 2.00 ລ໋ອດ ໃນປະເພດບັນຊີ Zero, Standard ແລະ Interbank Standard / Plus
 
(4) ອາດຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເປັນບາງກໍລະນີ
 
(5) ຖ້າຍອດບາລານຕິດລົບເນື່ອງຈາກເກີດ Stop Out ຍອດເງິນທີ່ຕິດລົບຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍ FXCL ເຕັມຈຳນວນ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ຂາດທຶນເກີນກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ (ເງື່ອນໄຂສະບັບເຕັມເບີ່ງໄດ້ຈາກຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ)
 
(6) ເງິນຝາກຂັ້ນຕ່ຳບັນຊີ ECN Pro ແມ່ນ $100
 
(7) ECN Pro - ການອອກແບບບັນຊີສຳຫຼັບ:
  • ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບ scalping/AIgo EA
  • ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບ Martingale/Grid EA
  • ບໍລິຫານກອງທຶນແບບມືອາຊີບກັບລະບົບບັນຊີ MAM
  • ກົນລະຍຸດທຸກຢ່າງທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າ/ອອກອໍເດີແບບຣຽວທາມກັບເວລາຕະຫຼາດທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີການກຳນົດໄລຍະຫ່າງສຳຫຼັບການອອກອໍເດີໃນບັນຊີປະເພດ ECN PRO

ທ່ານສາມາດເທຣດແບບ Fixed rate ໄດ້

ຖ້າທ່ານເລືອກເປີດບັນຊີແບບ Fixed rate ອັດຕາແລກປ່ຽນ LAK/USD ທີ່ທ່ານຝາກຖອນຈະຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນໂດລາ.
ຕົວຢ່າງ: ທ່ານຝາກເງິນ 60,000ກີບ ເຂົ້າໄປບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນໂດລາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈີງໃນເວລານັ້ນ ເຊັ່ນ 7.05ໂດລາ ຖ້າທ່ານເລືອກເປັນບັນຊີ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ເຊັ່ນ 10ໂດລາ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຄ່າເງິນຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງໃດ.