logotype

ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ (ທະນາຄານລາວ, Perfect Money, Wire Transfer)

ພວກເຮົາມີຊ່ອງທາງການຝາກຖອນເງິນເພື່ອທຳການຊື້ຂາຍ Forex ຢູ່ ຫຼາຍ ຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະດວກກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານເຊີ່ງທ່ານສາມາດເຮັດລາຍການໄດ້ຈາກທາງໃນຄາບິເນັດ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດກວດສອບສະຖານະຫຼືປະຫວັດການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ການຝາກເງິນ

ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ . 

bank ທະນາຄານລາວ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ຝາກໄດ້ສະດວກສະບາຍຜ່ານອິນເຕີເນ໊ດ, ຕູ້ ATM ຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຝາກ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຮອງຮັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL Bank) ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ເຖີງ 1 ມື້ ດຳເນີນການ. ຝາກເງິນ
Prepaid Card** ເປັນການເນຕີມເງິນດ້ວຍບັດ, ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ກັບ FXCL. ເຊິ່ງຖ້າທ່ານມີບັດທ່ານສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີໄດ້ເວລາໃດກໍ່ໄດ້. ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້.. ຝາກເງິນ
 
skrill
Skrill ເປັນຊ່ອງທາງຝາກເງິນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ວ່ອງໄວ ແລະງ່າຍໃນການໄຊ້ງານ ສາມາດຝາກເງິນຜ່ານບັດ Visa ຫຼື Master Card ໄດ້ FXCL ມີການຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ສຳຫຼັບຍອດຝາກທີ່ຫຼາຍກວ່າ $50. It isn't available for UK/EEA clients. ຝາກເງິນ
NETELLER: ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜື່ງໃນການໄຊ້ຈ່າຍອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ທີ່ສາມາດຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານອິນເຕີເນັດ ຕາມເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ. FXCL Markets ມີການຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມສຳຫຼັບ ການຝາກຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້. It isn't available for UK/EEA clients. ຝາກເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT.  ຝາກເງິນ
payza Payza ເຊີ່ງເປັນຊ່ອງທາງຝາກຖອນເງິນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ໜ້າເຊື່ອຖື ມີການໄຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ ຮອງຮັບ 21 ສະກຸນເງິນ. ຊ່ອງທາງນີ້ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມລະຫວ່າງບັນຊີ Payza ໄດ້ ລວມເຖີງການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານແລະບັດເຄດິດ/ເດບິດ. FXCL ຈະຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມໃນການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ $50 ຂຶ້ນໄປ.
ການຊໍາລະເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວ
ຝາກເງິນ
logo PerfectMoney  ສາມາດຊື້ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງ  wire transfer ຫຼື ຜ່ານ  exchangersເຊີ່ງບາງເທື່ອກໍ່ສາມາດຮອງຮັບ Credit Card ໄດ້  ຫຼື  e-currencies ອື່ນໆ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີອັດຕະໂນມັດ. ຝາກເງິນ
** ການເຕີມເງິນດ້ວຍ Prepaid Card ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບັນຊີຈິງທີ່ເລືອກການຝາກຖອນຜ່ານ "Local" ເທົ່ານັ້ນ.

ການຖອນເງິນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດ ການຖອນເງິນໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ ເມນູຖອນເງິນທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 1-2 ມື້ ດຳເນີນການ. ໃນການຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຊື້ຂາຍນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນກ່ອນ.

bank ທະນາຄານລາວເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະມີຄວາມປອດໄພສູງ ມີການກວດສອບບັນຊີທະນາຄານກັບບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ວ່າຖືກກັນຫຼືບໍ່ ເປັນການຖອນເຂົ້າທະນາຄານໂດຍກົງ ສາມາດຖອນທໍ່ໃດກໍ່ໄດ້ບໍ່ມີຂັ້ນຕ່ຳ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ຫາ 1 ວັນດຳເນີນການ. ຖອນເງິນ
skrill Skrill ເປັນຊ່ອງທາງຝາກເງິນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ວ່ອງໄວ ແລະງ່າຍໃນການໄຊ້ງານ ສາມາດຝາກເງິນຜ່ານບັດ Visa ຫຼື Master Card ໄດ້. It isn't available for UK/EEA clients. ຖອນເງິນ
neteller NETELLER: ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜື່ງໃນການໄຊ້ຈ່າຍອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ທີ່ສາມາດຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານອິນເຕີເນັດ ຕາມເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ. ການຖອນເງິນຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ ບໍ່ເສຍຕ່າທຳນຽມ. It isn't available for UK/EEA clients. ຖອນເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ.ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT  ຖອນເງິນ
payza Payza ເຊີ່ງເປັນຊ່ອງທາງຝາກຖອນເງິນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ໜ້າເຊື່ອຖື ມີການໄຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ ຮອງຮັບ 21 ສະກຸນເງິນ. ຊ່ອງທາງນີ້ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມລະຫວ່າງບັນຊີ Payza ໄດ້ ລວມເຖີງການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານແລະບັດເຄດິດ/ເດບິດ.
ການຊໍາລະເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວ
ຝາກເງິນ
logo PerfectMoney  ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຖອນຜ່ານ ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆຜ່ານ Exchanger ໄດ້ ໄຊ້ເວລາພາຍໃນ 1 - 3 ວັນ ດຳເນີນການ ຖອນເງິນ