logotype

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ

ເວລາຕະຫຼາດເປີດ ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 (Server Time)
ນະໂຍບາຍ Hedging ສາມາດເທຣດແບບ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການເທຣດ hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ແລະບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap.
ໂປຣແກມຊື້ຂາຍ MetaTrader 4
ການປະມວນຜົນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ ທຸກຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການໃນພາວະຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ.
Margin Call Margin Call ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍເງິນຂອງ ທ່ານຫຼາຍເກີນໄປຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນ ບັນຊີ ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົດຂອງ Margin Call
ຄ່າຂອງລະດັບ Margin Call ແລະ Stop Out ອາດຈະປ່ຽນ (ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຊີ) ໃນວັນສຸກ ເວລາ 21:00 (ຕາມເວລາໃນກຣາຟ.
ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ FXCL Markets ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃນການດຳເນີນການ.
ເວລາຄິດໄລ່ຄ່າ Swap Swap ຈະຄິດໄລ່ທີ່ເວລາ 00:00 (Server Time).
ແລະ Swap ຂອງຄືນວັນພຸດຈະຄິດໄລ່ເປັນ 3 ເທົ່າຂອງ Swap ປົກກະຕິ ສ່ວນຄືນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ Swap ເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ ຕາຕະລາງ Swap.
ສະກຸນເງິນຝາກ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ຈະຄິດໄລ່ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ໄຊ້ ແລະສາມາດຖອນໄດ້ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ.ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສະເພາະສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
 ບັນຊີ ECN ສາມາດຝາກເງິນໃນສະກຸນ USD ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
ອໍເດີ່ທີ່ປະມວນຜົນລະຫວ່າງການເກີດ Gap ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດເປີດ ດັ່ງນັ້ນ FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໃນການເປີດຫຼືປີດອໍເດີ່ລະຫວ່າງ 1 – 3 ຊົ່ວໂມງທຳອິດ ເມື່ອຕະຫຼາດເປີດໃນຊ່ວງທີ່ລາຄາມັນຜັນຜວນໄດ້ ທຸກໆອໍເດີ່ຈະຖືກປະມວນລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ກົງກັບລາຄາທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ເຊັ່ນ Take Profit, Stop Loss, Pending sell/buy order ນອກຈາກນີ້ Limit & Stop level** ລວມເຖີງ Spread ກໍ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້.
ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າແລະຄູ່ Exotic ການເທຣດໂລຫະເງິນແລະຄຳ (XAGUSD ແລະ XAUUSD) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ: ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 1:01 - 23:00 ຕາມເວລາທີ່ສະແດງເທິງກຣາຟ.
ການເທຣດຄູ່ Exotic
(EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດເລີ່ໃນີ້.
ໝາຍເຫດ
: ທ່ານບໍ່ສາມາດທຳການເປີດ/ປິດ/ແກ້ໄຂອໍເດີ່ໃນຊ່ວງເວລາເທຣດໄດ້ ກາລຸນາວາງແຜນການເທຣດຕາມເວລາດັ່ງກ່າວນີ້.
ເວລາຕະຫຼາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ:
ຄູ່ຟໍເຣັກ
ເທຣດຟໍເຣັກ
ຄູ່ໂລຫະ
ເທຣດໂລຫະ
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 23:00 00:00 - 23:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
ເວລາຕະຫຼາດຂອງບັນຊີ ECN Pro :
ຄູ່ຟໍເຣັກ
ເທຣດຟໍເຣັກ
ຄູ່ໂລຫະ
ເທຣດໂລຫະ
Indicies Quotes
Indicies Trade
Crypto Quotes
Crypto Trade
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 23:55 00:05 - 23:55 01:00 - 23:55 01:00 - 23:55 00:00 - 23:55 00:05 - 23:55 00:00 - 23:55 00:05 - 23:55
 
 
Quotes Hours
Trades Hours
On Friday close early
AUS200.c SP/ASX Index of Australian 01:50-08:30; 09:10-23:00 01:55-08:29; 09:15-22:59 22:59
CRUDEOIL.c US Grude (Spot contract) 01:00-24:00 01:00-24:00 23:55
FCHI.c France40 09:00-23:00 09:06-23:00 22:55
GDAXI.c Germany30 01:05-24:00 01:10-24:00 23:55
J225.c Japan 225 01:00-24:00 01:00-24:00 23:55
NDX.c US TECH 100 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00 23:55
NGAS.c Natural Gas Futures 01:00-24:00 01:05-24:00 23:55
SPXm.c US SPX 500 mini 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00 23:55
STOXX50E.c Europe 50 09:00-23:00 09:06-23:00 22:55
UK100.c UK 100 01:05-24:00 01:06-24:00 23:55
UKOIL.c * Crude Oil (brent) 03:00-24:00 03:00-24:00 23:55
WS30.c Wall Street 30 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 23:55
* On Mondays, it starts at 01:00
ເວລາຕະຫຼາດຂອງບັນຊີ Live Contest Account :
ຄູ່ຟໍເຣັກ
ເທຣດຟໍເຣັກ
ຄູ່ໂລຫະ
ເທຣດໂລຫະ
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 23:00 00:00 - 23:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
ເພີ່ມເຕີມ:
  • FXCL Markets ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ການເທຣດແບບ Hedging ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຈາກຄ່າ Swap ລະຫວ່າງ 2 ບັນຊີນັ້ນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ 2 ບັນຊີນັ້ນເປັນບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ໄດ້ ຖ້າມີການຜິດເງື່ອນໄຂ ຄ່າ Swap ທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ບັນຊີຊື້ຂາຍຖ້າບໍ່ມີລາຍການຊື້ຂາຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 32 ວັນຫຼືຫຼາຍກວ່າ ຈະມີການເກັບຄ່າຮັກສາບັນຊີ $25 ຕໍ່ເດືອນ ລາຍການຊື້ຂາຍນີ້ໝາຍເຖີງການ ເປີດ ແລະ ປິດ ອໍເດີ່ ຫຼື ການມີອໍເດີ່ຊື້ຂາຍຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ.
  • Limit & Stop level — ຄືຊ່ວງຂອງລາຄາຂັ້ນຕ່ຳ(ຫົວໜ່ວຍເປັນຈຸດ) ຈາກລາຄາປະຈຸບັນທີ່ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss, Take Profit,ແລະ pending orders ໄດ້.
  • ບັນຊີ ECN Pro ເປັນບັນຊີປະເພດດຽວທີ່ສາມາດເທຣດໄດ້ທຸກຮູບແບບ FXCL ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນປະເພດບັນຊີເປັນ ECN Pro ໄດ້ທຸກເວລາຕາມການພິຈາລະນາຂອງບໍລິສັດ.
  • ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະປິດໃນວັນສຸກ ທຸກໆອໍເດີ່ສະກຸນເງິນແລະໂລຫະມີຄ່າທີ່ໄດ້ເປີດອໍເດີ່ໃໝ່ທັງໝົດ ຈະໄຊ້ ເລເວີ່ເລດ ສູງສຸດ 1:100.
  • ສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ມີສະເປຣດ 0 ຢູ່ບັນຊີ Standard ເວລາການເປີດປິດຂອງກຣາບມີດັ່ງນີ້: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເປີດເວລາ 01:05 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ) ເປິດເວລາ 23:59 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ), ຍົກເວັ້ນວັນສຸກປິດເວລາ 23:00 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ), ແລະ ຈະມີການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການເທຣດໃນວັນສຸກ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນປິດຕະຫຼາດ (21:00) ແລະ 1 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຕະຫຼາດເປີດໃນວັນຈັນ (02:00)ເຊິ່ງລວມເຖິງ Leverage 1:100), MC/SO ແລະ Stop Limit (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF - 15 pip, ສິນຄ້າອື່ນໆ - 30 pip)
  • ເວລາເຊີເວີຖືກຕັ້ງໃວ້ທີ່ GMT+3 ໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ GTM +2 ໃນລະດູໜາວ

ການປຽບທຽບບັນຊີຊື້ຂາຍ

  Standard Cent Beginner Interbank Cent Interbank Standard ECN Plus
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ* $20000 $20000 $20000 $20000 $30000 $20000
ໜ່ວຍເງິນໃນບັນຊີເທຣດ ໂດລາ, ເອີໂຣ ໂດລາເຊັນ , ເອີໂຣເຊັນ ໂດລາ  ໂດລາເຊັນ ໂດລາ ໂດລາ
Margin Call level 30% 30% 40% 60% 40% 100%
Stop Out level 10% 10% 20% 40% 20% 70%
ເລເວີ່ເລດຈ໌ ສູງສຸດ 1:500 1:500 1:1000 1:500 1:500 1:500
Swap ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ມີ/ບໍ່ມີ Swap** (ເລືອກໄດ້) ຕາຕະລາງ Swap)
Spread ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread
.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.6 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.8 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit
ຂະໜາດ Lot ສູງສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 2 standard lots 1 standard (100 micro) lot 1 standard lot 2 standard (200 micro) lots 2 standard lots 2 standard lots
ຂະໜາດ Lot ຕ່ຳສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ການປະມວນຜົນ Instant Instant Instant Market Market Market
ຈຳນວນອໍເດີ່ສູງສຸດທີ່ກຳລັງເປີດຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ 50 70 20 50 50 30

ຄອມມິດຊັ່ນ 

ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap - 0.6 pip ຕໍ່ lot
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap -1.6 pip ຕໍ່ lot
ເງື່ອນໄຂການເທຣດ Expert Advisor *** ບໍ່ສາມາດໄຊ້ EA ປະເພດ Grid/Martingale, Non-qualified, Pipsing, Spam-type ໄດ້. Most other EA types are allowed. All EAs are allowed.
ການເທຣດແບບ Non-qualified**** ບໍ່ສາມາດເທຣດ Non-qualified ໄດ້  ສາມາດເທຣດແບບ Non-aggressive 
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ ເລີ່ມຕົ້ນ $1
ເວລາຊື້ຂາຍ ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 Server Time)
ໂປຣແກມເທຣດ MetaTrader 4, Android mobile trader, iPhone mobile trader
Hedging ສາມາດ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີ Swap ແລະ ບັນຊີບໍ່ມີ Swap
  ເປີດບັນຊີ ອອນໄລນ໌ ເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍທົດລອງ
 

* ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນີ້ໄດ້ເລື້ອຍໆບໍ່ຈຳກັດ.
** ບັນຊີບໍ່ມີສະວອບ-ແມ່ນບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດຊີເຣຍສໍາຫຼັບຊາວມຸດສະລິບ.
*** FXCL Markets Ltd ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງ ສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
**** Non-qualified ເປັນການເທຣດສັ້ນ ຖ້າບໍ່ເປັນການ Non-qualified ອໍເດີ່ນັ້ນຈະຕ້ອງປິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າຂອງ Spread ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນນັ້ນໆ (ຂັ້ນຕ່ຳ 3 pip) ແລະຖືອໍເດີ່ຕັ້ງແຕ່ 3 ນາທີຂື້ນໄປ.

Spreads

Instrument Standard Cent Start (from) Interbank Cent (from) Interbank Standard (from) ECN Pro (from) Live Contest (from)
AUDCAD
Australian Dollar / Canadian Dollar
4 4 3.0 2.1 2.1 0.7 3.0
AUDCHF
Australian Dollar / Swiss Franc
4 4 3.1 2.2 2.2 0.6 3.1
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
3 3 2.1 1.6 1.6 0.7 2.1
AUDNZD
Australian Dollar / New Zealand Dollar
5 5 3.1 2.7 2.7 0.8 3.1
AUDUSD*
Australian Dollar / US Dollar
2 2 2.4 2.1 2.1 0.3 2.4
CADCHF
Canadian Dollar / Swiss Franc
4 4 - 2.1 2.1 1.2 -
CADJPY
Canadian Dollar / Japanese Yen
3 3 2.4 2.0 2.0 0.7 2.4
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
3 3 2.6 2.1 2.1 0.9 2.6
EURAUD
Euro / Australian Dollar
4 4 3.3 2.6 2.6 0.5 3.3
EURCAD
Euro / Canadian Dollar
5 5 3.6 2.8 2.8 0.8 3.6
EURCHF*
Euro / Swiss Franc
3 3 2.3 2.1 2.1 0.4 2.3
EURGBP
Euro / British Pound
3 3 2.5 2.0 2.0 0.4 2.5
EURHKD
Euro / Hong Kong Dollar
- - - - - 21.8 -
EURHUF
Euro / Hungarian Forint
- - - - - 17.2 -
EURJPY
Euro / Japanese Yen
3 3 2.1 1.9 1.9 0.2 2.1
EURNOK
Euro / Norwegian Krone
- - - - - 24.5 -
EURNZD
Euro / New Zealand Dollar
- - - - - 2 -
EURPLN
Euro / Polish Zloty
20 20 - - 15.0 12.8 -
EURSEK
Euro / Swedish Krona
- - - - - 33.6 -
EURUSD*
Euro / US Dollar
1 1 1.6 1.1 1.1 0.1 1.6
GBPAUD
Pound / Australian Dollar
4 4 3.0 2.4 2.4 1.5 3.0
GBPCAD
Pound / Canadian Dollar
5 5 4.1 3.3 3.3 1.3 4.1
GBPCHF
Pound / Swiss Franc
5 5 3.8 3.1 3.1 1.1 3.8
GBPJPY
Pound / Japanese Yen
4 4 4.0 3.1 3.1 0.6 4.0
GBPNOK
Pound / Norwegian Krone
- - - - 50.0 28 -
GBPNZD
Pound / New Zealand Dollar
6 6 6.0 5.3 5.3 2.2 6.0
GBPSEK
Pound / Swedish Krona
- - - - 55.0 23 -
GBPUSD*
Pound / US Dollar
2 2 2.0 1.8 1.8 0.4 2.0
NZDCAD
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
4 4 3.4 2.8 2.8 1.5 3.4
NZDCHF
New Zealand Dollar / Swiss Franc
5 5 3.6 3.0 3.0 0.6 3.6
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
4 4 2.6 2.2 2.2 1.1 2.6
NZDUSD*
New Zealand Dollar / US Dollar
3 3 2.4 2.1 2.1 0.6 2.4
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
2 2 2.1 1.6 1.6 0.6 2.1
USDCHF*
US Dollar / Swiss Franc
2 2 2.3 1.8 1.8 0.6 2.3
USDHKD
US Dollar / Hong Kong Dollar
- - - - - 15.4 -
USDHUF
US Dollar / Hungarian Forint
- - - - - 17.2 -
USDILS
US Dollar / Israeli Shekel
- - - - - 17 -
USDJPY*
US Dollar / Japanese Yen
2 2 2.1 1.6 1.6 0.4 2.1
USDMXN
US Dollar / Mexico Peso
- - - - 65.8 - -
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
- - - 30.2 30.2 25 -
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
15 15 - 15.0 15.0 9 -
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
- - - - 33.0 10.2 -
USDZAR
US Dollar / South African Rand
- - - - - 63.4 -
XAGUSD
Silver / US Dollar
3 3 3.3 2.6 2.6 1.9 3.3
XAUEUR
Gold / Euro
50 50 70 60 60 55 70
XAUUSD
Gold / US Dollar
35 35 50 30.0 30.0 14 50
BTCUSD
Bitcoin / US Dollar
- - - - - 295 -
ETHUSD
Ethereum / US Dollar
- - - - - 75 -
LTCUSD
Litecoin / US Dollar
- - - - - 85 -
AUS200 SP
ASX Index of Australian Listed Shares
- - - - - 140 -
CRUDEOIL
US Crude (Spot contract)
- - - - - 3 -
FCHI
France40
- - - - - 130 -
GDAXI
Germany30
- - - - - 90 -
J225
Japan 225
- - - - - 650 -
NDX
US TECH 100
- - - - - 200 -
NGAS
Natural Gas Futures
- - - - - 130 -
SPXm
US SPX 500 mini
- - - - - 3 -
STOXX50E
Europe 50
- - - - - 130
UK100
UK 100
- - - - - 130 -
UKOIL
Crude Oil (Brent)
- - - - - 50 -
WS30
Wall Street 30
- - - - - 140 -
 

ຄ່າ spread ສຳລັບບັນຊີ Standard, Cent ຈະຄົງທີ່ໃນສະພາວະທີ່ຕະຫຼາດປົກກະຕິ ສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນອອກມາ, ຊ່ວງມື້ພັກ, ຊ່ວງເປີດປິດຕະຫຼາດ ຫຼື ຊ່ວງຂ້າມມື້ໃໝ່ ຄ່າ spread ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມສະພາວະຂອງຊ່ວງຕະຫຼາດນັ້ນ

* ສາມາດເທຣດດ້ວຍຄ່າສະເປຮດເປັນສູນ (Zero Spread) (ກັບຄູ່ເງິນທີ່ມີສັນຍາລັກ "#", ເຊັ່ນ EURUSD# ແລະ ອື່ນໆ) ໃນບັນຊີປກະເພດ Standard

ຄ່າ SWAP

Currency Pair Long Short
AUDCAD
Australian Dollar / Canadian Dollar
-0,383-0,073
AUDCHF
Australian Dollar / Swiss Franc
0,214-0,736
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
0,868-1,693
AUDNZD
Australian Dollar / New Zealand Dollar
-0,7090,120
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
-0,662-0,290
CADCHF
Canadian Dollar / Swiss Franc
0,329-0,931
CADJPY
Canadian Dollar / Japanese Yen
1,126-2,102
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
0,475-1,360
EURAUD
Euro / Australian Dollar
-0,580-0,172
EURCAD
Euro / Canadian Dollar
-0,8020,059
EURCHF
Euro / Swiss Franc
0,243-1,146
EURGBP
Euro / British Pound
-0,7030,005
EURHKD
Euro / Hong Kong Dollar
-2,680-1,681
EURHUF
Euro / Hungarian Forint
-7,1983,739
EURJPY
Euro / Japanese Yen
1,322-2,708
EURNOK
Euro / Norwegian Krone
-4,326-0,265
EURNZD
Euro / New Zealand Dollar
-1,3630,347
EURPLN
Euro / Polish Zloty
-3,4520,908
EURSEK
Euro / Swedish Krona
-2,370-2,634
EURUSD
Euro / US Dollar
-0,9120,070
GBPAUD
British Pound / Australian Dollar
-0,245-1,249
GBPCAD
British Pound / Canadian Dollar
-0,456-0,840
GBPCHF
British Pound / Swiss Franc
0,423-2,056
GBPJPY
British Pound / Japanese Yen
1,946-4,142
GBPNOK
British Pound / Norwegian Krone
-1,009-7,355
GBPNZD
British Pound / New Zealand Dollar
-1,002-0,512
GBPSEK
British Pound / Swedish Krona
0,735-10,177
GBPUSD
British Pound / US Dollar
-0,563-0,428
NZDCAD
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
-0,014-0,407
NZDCHF
New Zealand Dollar / Swiss Franc
0,352-0,908
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
1,075-1,975
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
-0,193-0,280
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
-0,218-0,674
USDCHF
US Dollar / Swiss Franc
0,508-1,452
USDHKD
US Dollar / Hong Kong Dollar
0,872-5,112
USDHUF
US Dollar / Hungarian Forint
-4,9192,345
USDILS
US Dollar / Israeli New Shekel
0,186-2,119
USDJPY
US Dollar / Japanese Yen
1,505-3,463
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
0,691-5,083
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
-1,280-0,559
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
1,808-7,150
USDZAR
US Dollar / South African Rand
-28,0627,776
XAGUSD
Silver / US Dollar
-0,5040,230
XAUEUR
Gold / Euro
-28,42813,952
XAUUSD
Gold / US Dollar
-42,64816,400
BTCUSD
Bitcoin / US Dollar
-39,630-21,547
ETHUSD
Ethereum / US Dollar
-2,287-1,243
LTCUSD
Litecoin / US Dollar
-0,005-0,003
 

ຄ່າ swap ສຳລັບຄູ່ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ຈະສະແດງເປັນ USD ແທນການສະແດງເປັນ pips
ສຳລັບສະກຸນເງິນ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າ swap ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ Pip ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 4 ຕຳແໜ່ງ ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 5 ຕຳແໜ່ງ ໃຫ້ຄູນຄ່າ swap ດ້ວຍ 10

Server Time: 2024-03-02 09:00:02

ກົດ Margin Call

Margin Call level: ຈະເລີ່ມມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ 30% ສຳຫຼັບບັນຊີ Standard ແລະ Cent, 40% ແລະ ECN, 60% ຂອງບັນຊີ Interbank Cent, 70% ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ 100% ສຳລັບບັນຊີ ECN Pro, 70% ຂອງບັນຊີ Live Contest

Margin Call levels ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
Margin Call level ສະແດງເປັນເປີເຊັນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call ຈະເກີດຂື້້ນເມື່ອເງິນໃນບັນຊີເຖິງລະດັບຂອງ  Margin Call Level (ເປີເຊັນຂອງຂະໜາດມາຈິນທີ່ຕ້ອງການ)

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກ່ວາລະດັບຂອງ Margin Call Level ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນ.

Stop Out level:ອໍເດີທີ່ປິດຢູ່ທີ່ 10% ຂອງບັນຊີ Standard ແລະ ບັນຊີ Cent, 20% ສຳຫຼັບບັນຊີ Interbank Standard, 50% ສຳຫຼັບບັນຊີເລີ່ມຕົ້ນ, 80% ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN Pro, 50% ສຳຫຼັບບັນຊີ Live Contest

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງ Stop Out Level ອໍເດີ່ທີ່ຕິດລົບຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດເພື່ອເພີ່ມລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີໃຫ້ສູງຂື້ນ

MC/SO levels ອາດມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 21:00 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 
Standard
Cent
Start
Interbank Cent
Interbank Standard
ECN Pro
Live Contest
Margin Call 70% 70% 100% 100% 70% 100% 100%
Stop Out 40% 40% 80% 70% 40% 80% 80%

MC/SO levels ຈະປ່ຽນກັບມາເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ ລະຫວ່າງເວລາ 01:15 ນາທີ ເຖີງ 01:30 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ).

ໝາຍເຫດ: ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ  ຄ່າປົກກະຕິຂອງ Margin Call/Stop Out levels   ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດດັ່ງກ່າວ ຄືເພີ່ມເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຜັນຜວນນີ້