logotype

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ

ເວລາຕະຫຼາດເປີດ: ນະໂຍບາຍ Hedging: ໂປຣແກມຊື້ຂາຍ:
ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 (Server Time) ສາມາດເທຣດແບບ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການເທຣດ hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ແລະບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap. MetaTrader 4
ການປະມວນຜົນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ: Margin Call:
ທຸກຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການໃນພາວະຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ. Margin Call ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍເງິນຂອງ ທ່ານຫຼາຍເກີນໄປຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນ ບັນຊີ ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົດຂອງ Margin Call
ຄ່າຂອງລະດັບ Margin Call ແລະ Stop Out ອາດຈະປ່ຽນ (ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຊີ) ໃນວັນສຸກ ເວລາ 21:00 (ຕາມເວລາໃນກຣາຟ.
ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ: ເວລາຄິດໄລ່ຄ່າ Swap:
FXCL Markets ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃນການດຳເນີນການ. Swap ຈະຄິດໄລ່ທີ່ເວລາ 00:00 (Server Time).
ແລະ Swap ຂອງຄືນວັນພຸດຈະຄິດໄລ່ເປັນ 3 ເທົ່າຂອງ Swap ປົກກະຕິ ສ່ວນຄືນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ Swap ເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ ຕາຕະລາງ Swap.
ສະກຸນເງິນຝາກ:
ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ຈະຄິດໄລ່ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ໄຊ້ ແລະສາມາດຖອນໄດ້ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ.ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສະເພາະສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
 ບັນຊີ ECN ສາມາດຝາກເງິນໃນສະກຸນ USD ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
ອໍເດີ່ທີ່ປະມວນຜົນລະຫວ່າງການເກີດ Gap ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດເປີດ:
ດັ່ງນັ້ນ FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໃນການເປີດຫຼືປີດອໍເດີ່ລະຫວ່າງ 1 – 3 ຊົ່ວໂມງທຳອິດ ເມື່ອຕະຫຼາດເປີດໃນຊ່ວງທີ່ລາຄາມັນຜັນຜວນໄດ້ ທຸກໆອໍເດີ່ຈະຖືກປະມວນລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ກົງກັບລາຄາທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ເຊັ່ນ Take Profit, Stop Loss, Pending sell/buy order ນອກຈາກນີ້ Limit & Stop level** ລວມເຖີງ Spread ກໍ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້.
ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າແລະຄູ່ Exotic:
ການເທຣດໂລຫະເງິນແລະຄຳ (XAGUSD ແລະ XAUUSD) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ: ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 1:01 - 23:00 ຕາມເວລາທີ່ສະແດງເທິງກຣາຟ.
ການເທຣດຄູ່ Exotic
(EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດເລີ່ໃນີ້.
ໝາຍເຫດ
: ທ່ານບໍ່ສາມາດທຳການເປີດ/ປິດ/ແກ້ໄຂອໍເດີ່ໃນຊ່ວງເວລາເທຣດໄດ້ ກາລຸນາວາງແຜນການເທຣດຕາມເວລາດັ່ງກ່າວນີ້.
ເວລາຕະຫຼາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ:
ຄູ່ຟໍເຣັກ
ເທຣດຟໍເຣັກ
ຄູ່ໂລຫະ
ເທຣດໂລຫະ
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
00:00 - 23:00 00:00 - 23:00 01:00 - 23:00 01:01 - 23:00
ເວລາຕະຫຼາດຂອງບັນຊີ ECN Pro :
ຄູ່ຟໍເຣັກ
ເທຣດຟໍເຣັກ
ຄູ່ໂລຫະ
ເທຣດໂລຫະ
Indicies Quotes
Indicies Trade
Crypto Quotes
Crypto Trade
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 01:00 - 24:00 01:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00 00:00 - 24:00 00:05 - 24:00
00:00 - 23:55 00:05 - 23:55 01:00 - 23:55 01:00 - 23:55 00:00 - 23:55 00:05 - 23:55 00:00 - 23:55 00:05 - 23:55
 
 
Quotes Hours
Trades Hours
On Friday close early
AUS200.c SP/ASX Index of Australian 01:50-08:30; 09:10-23:00 01:51-08:30; 09:11-23:00 23:00
CRUDEOIL.c US Grude (Spot contract) 01:00-24:00 01:00-24:00 23:55
FCHI.c France40 10:00-24:00 10:05-24:00 23:55
GDAXI.c Germany30 01:05-24:00 01:10-24:00 23:55
J225.c Japan 225 01:00-24:00 01:00-24:00 23:55
NDX.c US TECH 100 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00 23:55
NGAS.c Natural Gas Futures 01:00-23:00 01:00-23:00 23:00
SPXm.c US SPX 500 mini 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00 23:55
STOXX50E.c Europe 50 10:00-24:00 10:05-24:00 23:55
UK100.c UK 100 01:05-24:00 01:06-24:00 23:55
UKOIL.c Crude Oil (brent) 03:00-01:00 03:00-01:00 23:55
WS30.c Wall Street 30 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00 23:55
ເພີ່ມເຕີມ:
  • FXCL Markets ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ການເທຣດແບບ Hedging ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຈາກຄ່າ Swap ລະຫວ່າງ 2 ບັນຊີນັ້ນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ 2 ບັນຊີນັ້ນເປັນບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ໄດ້ ຖ້າມີການຜິດເງື່ອນໄຂ ຄ່າ Swap ທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ບັນຊີຊື້ຂາຍຖ້າບໍ່ມີລາຍການຊື້ຂາຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 32 ວັນຫຼືຫຼາຍກວ່າ ຈະມີການເກັບຄ່າຮັກສາບັນຊີ $25 ຕໍ່ເດືອນ ລາຍການຊື້ຂາຍນີ້ໝາຍເຖີງການ ເປີດ ແລະ ປິດ ອໍເດີ່ ຫຼື ການມີອໍເດີ່ຊື້ຂາຍຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ.
  • Limit & Stop level — ຄືຊ່ວງຂອງລາຄາຂັ້ນຕ່ຳ(ຫົວໜ່ວຍເປັນຈຸດ) ຈາກລາຄາປະຈຸບັນທີ່ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss, Take Profit,ແລະ pending orders ໄດ້.
  • ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ມຍອດເງິນໃນບັນຊີເທຣດທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ $40,000 ຕໍ່ກັບການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ, ບໍລິສັດອາດມີການປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງມາຈິນໃນວັນສຸກ, ສອງຊົ່ວໂມງກ່ອນຈະປິດຕະຫຼາດເຊີ່ງມີຂໍ້ກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  1. Margin Call/Stop Out levelsອາດຈະປ່ຽນເປັນ100%/70% ; 2. Leverageອາດຈະປ່ຽນເປັນ 1:10.
  • ບັນຊີ ECN Pro ເປັນບັນຊີປະເພດດຽວທີ່ສາມາດເທຣດໄດ້ທຸກຮູບແບບ FXCL ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນປະເພດບັນຊີເປັນ ECN Pro ໄດ້ທຸກເວລາຕາມການພິຈາລະນາຂອງບໍລິສັດ.
  • ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະປິດໃນວັນສຸກ ທຸກໆອໍເດີ່ສະກຸນເງິນແລະໂລຫະມີຄ່າທີ່ໄດ້ເປີດອໍເດີ່ໃໝ່ທັງໝົດ ຈະໄຊ້ ເລເວີ່ເລດ ສູງສຸດ 1:100.
  • ສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ມີສະເປຣດ 0 ຢູ່ບັນຊີ Standard ເວລາການເປີດປິດຂອງກຣາບມີດັ່ງນີ້: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເປີດເວລາ 01:05 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ) ເປິດເວລາ 23:59 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ), ຍົກເວັ້ນວັນສຸກປິດເວລາ 23:00 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ), ແລະ ຈະມີການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການເທຣດໃນວັນສຸກ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນປິດຕະຫຼາດ (21:00) ແລະ 1 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຕະຫຼາດເປີດໃນວັນຈັນ (02:00)ເຊິ່ງລວມເຖິງ Leverage 1:100), MC/SO ແລະ Stop Limit (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF - 15 pip, ສິນຄ້າອື່ນໆ - 30 pip)
  • ເວລາເຊີເວີຖືກຕັ້ງໃວ້ທີ່ GMT+3 ໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ GTM +2 ໃນລະດູໜາວ

ການປຽບທຽບບັນຊີຊື້ຂາຍ

  Standard Cent Beginner Interbank Cent Interbank Standard ECN Plus
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ* $20000 $20000 $20000 $20000 $30000 $20000
ໜ່ວຍເງິນໃນບັນຊີເທຣດ ໂດລາ, ເອີໂຣ ໂດລາເຊັນ , ເອີໂຣເຊັນ ໂດລາ  ໂດລາເຊັນ ໂດລາ ໂດລາ
Margin Call level 30% 30% 40% 60% 40% 100%
Stop Out level 10% 10% 20% 40% 20% 70%
ເລເວີ່ເລດຈ໌ ສູງສຸດ 1:500 1:500 1:1000 1:500 1:500 1:500
Swap ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ມີ/ບໍ່ມີ Swap** (ເລືອກໄດ້) ຕາຕະລາງ Swap)
Spread ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread
.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.6 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.8 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit
ຂະໜາດ Lot ສູງສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 2 standard lots 1 standard (100 micro) lot 1 standard lot 2 standard (200 micro) lots 2 standard lots 2 standard lots
ຂະໜາດ Lot ຕ່ຳສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ການປະມວນຜົນ Instant Instant Instant Market Market Market
ຈຳນວນອໍເດີ່ສູງສຸດທີ່ກຳລັງເປີດຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ 50 70 20 50 50 30

ຄອມມິດຊັ່ນ 

ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap - 0.6 pip ຕໍ່ lot
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap -1.6 pip ຕໍ່ lot
ເງື່ອນໄຂການເທຣດ Expert Advisor *** ບໍ່ສາມາດໄຊ້ EA ປະເພດ Grid/Martingale, Non-qualified, Pipsing, Spam-type ໄດ້. Most other EA types are allowed. All EAs are allowed.
ການເທຣດແບບ Non-qualified**** ບໍ່ສາມາດເທຣດ Non-qualified ໄດ້  ສາມາດເທຣດແບບ Non-aggressive 
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ ເລີ່ມຕົ້ນ $1
ເວລາຊື້ຂາຍ ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 Server Time)
ໂປຣແກມເທຣດ MetaTrader 4, Android mobile trader, iPhone mobile trader
Hedging ສາມາດ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີ Swap ແລະ ບັນຊີບໍ່ມີ Swap
  ເປີດບັນຊີ ອອນໄລນ໌ ເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍທົດລອງ
 

* ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນີ້ໄດ້ເລື້ອຍໆບໍ່ຈຳກັດ.
** ບັນຊີບໍ່ມີສະວອບ-ແມ່ນບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດຊີເຣຍສໍາຫຼັບຊາວມຸດສະລິບ.
*** FXCL Markets Ltd ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງ ສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
**** Non-qualified ເປັນການເທຣດສັ້ນ ຖ້າບໍ່ເປັນການ Non-qualified ອໍເດີ່ນັ້ນຈະຕ້ອງປິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າຂອງ Spread ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນນັ້ນໆ (ຂັ້ນຕ່ຳ 3 pip) ແລະຖືອໍເດີ່ຕັ້ງແຕ່ 3 ນາທີຂື້ນໄປ.

Spreads

Instrument Standard Cent Start (from) Interbank Cent (from) Interbank Standard (from) ECN Pro (from)
AUDCAD*
Australian Dollar / Canadian Dollar
7 7 3,5 3.1 3.1 0.7
AUDCHF*
Australian Dollar / Swiss Franc
7 7 3,7 3.4 3.4 0.6
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
5 5 2.8 2.1 2.1 0.7
AUDNZD*
Australian Dollar / New Zealand Dollar
10 10 4,8 4.1 4.1 0.8
AUDUSD*
Australian Dollar / US Dollar
3 3 3.3 2.7 2.7 0.3
CADCHF*
Canadian Dollar / Swiss Franc
7 7     2.4 1.2
CADJPY*
Canadian Dollar / Japanese Yen
4 4 2.8 2.1 2.1 0.7
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
4 4 3.4 3.0 3.0 0.9
EURAUD
Euro / Australian Dollar
9 9 4.8 4.2 4.2 0.5
EURCAD*
Euro / Canadian Dollar
9 9 4.8 4.2 4.2 0.8
EURCHF*
Euro / Swiss Franc
3 3 2.8 2.3 2.3 0.4
EURGBP*
Euro / British Pound
4 4 3.5 3.1 3.1 0.4
EURHKD
Euro / Hong Kong Dollar
          21.8
EURHUF
Euro / Hungarian Forint
          17.2
EURJPY*
Euro / Japanese Yen
3 3 2.9 2.4 2.4 0.2
EURNOK
Euro / Norwegian Krone
          24.5
EURNZD
Euro / New Zealand Dollar
          2
EURPLN
Euro / Polish Zloty
35 35     35.0 12.8

 

EURSEK
Euro / Swedish Krona
          33.6
EURUSD*
Euro / US Dollar
1 1 1.6 1.1 1.1 0.1
GBPAUD
Pound / Australian Dollar
4 4 4.0 3.0 3.0 1.5
GBPCAD
Pound / Canadian Dollar
10 10 5.5 4.5 4.5 1.3
GBPCHF
Pound / Swiss Franc
7 7 4.5 4.0 4 1.1
GBPJPY
Pound / Japanese Yen
4 4 4.7 4.0 4.0 0.6
GBPNOK
Pound / Norwegian Krone
        50.0 28
GBPNZD
Pound / New Zealand Dollar
12 12 7.2 6.0 6.0 2.2
GBPSEK
Pound / Swedish Krona
        55.0 23
GBPUSD*
Pound / US Dollar
2 2 2.8 2.2 2.2 0.4
NZDCAD*
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
7 7 4.0   3.6 1.5
NZDCHF*
New Zealand Dollar / Swiss Franc
9 9 4.7   4.0 0.6
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
5 5 3.5   3.1 1.1
NZDUSD*
New Zealand Dollar / US Dollar
4 4 3.4 3.0 3.0 0.6
USDCAD*
US Dollar / Canadian Dollar
3 3 3.0 2.5 2.5 0.6
USDCHF*
US Dollar / Swiss Franc
2 2 2.3 2.0 2.0 0.6
USDHKD
US Dollar / Hong Kong Dollar
          15.4
USDHUF
US Dollar / Hungarian Forint
          17.2
USDILS
US Dollar / Israeli Shekel
          17
USDJPY*
US Dollar / Japanese Yen
2 2 2.4 1.9 1.9 0.4
USDMXN
US Dollar / Mexico Peso
        65.8  
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
        35.3 25
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
25 25     25.0 9
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
        33.0 10.2
USDZAR
US Dollar / South African Rand
          63.4
XAGUSD
Silver / US Dollar
4 4 4 3.5 3.5 1.9
XAUEUR
Gold / Euro
75 75 80 60 60 55
XAUUSD
Gold / US Dollar
45 45 50 40.0 40.0 14
BTCUSD
Bitcoin / US Dollar
          496
ETHUSD
Ethereum / US Dollar
          75
LTCUSD
Litecoin / US Dollar
         

95

AUS200 SP
ASX Index of Australian Listed Shares
          430
CRUDEOIL
US Crude (Spot contract)
          5
FCHI
France40
          130
GDAXI
Germany30
          90
J225
Japan 225
          830
NDX
US TECH 100
          230
NGAS
Natural Gas Futures
          130
SPXm
US SPX 500 mini
          8
STOXX50E
Europe 50
          190
UK100
UK 100
          130
UKOIL
Crude Oil (Brent)
          60
WS30
Wall Street 30
          230
 

ຄ່າ spread ສຳລັບບັນຊີ Standard, Cent ຈະຄົງທີ່ໃນສະພາວະທີ່ຕະຫຼາດປົກກະຕິ ສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນອອກມາ, ຊ່ວງມື້ພັກ, ຊ່ວງເປີດປິດຕະຫຼາດ ຫຼື ຊ່ວງຂ້າມມື້ໃໝ່ ຄ່າ spread ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມສະພາວະຂອງຊ່ວງຕະຫຼາດນັ້ນ

* ສາມາດເທຣດດ້ວຍຄ່າສະເປຮດເປັນສູນ (Zero Spread) (ກັບຄູ່ເງິນທີ່ມີສັນຍາລັກ "#", ເຊັ່ນ EURUSD# ແລະ ອື່ນໆ) ໃນບັນຊີປກະເພດ Standard

ຄ່າ SWAP

Currency Pair Long Short
AUDCAD
Australian Dollar / Canadian Dollar
-0,265-0,166
AUDCHF
Australian Dollar / Swiss Franc
0,004-0,329
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
-0,156-0,211
AUDNZD
Australian Dollar / New Zealand Dollar
-0,336-0,166
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
-0,354-0,300
CADCHF
Canadian Dollar / Swiss Franc
0,042-0,394
CADJPY
Canadian Dollar / Japanese Yen
-0,112-0,273
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
-0,5150,007
EURAUD
Euro / Australian Dollar
-0,625-0,078
EURCAD
Euro / Canadian Dollar
-0,655-0,009
EURCHF
Euro / Swiss Franc
-0,225-0,382
EURGBP
Euro / British Pound
-0,482-0,169
EURHKD
Euro / Hong Kong Dollar
-3,664-0,427
EURHUF
Euro / Hungarian Forint
-2,9861,159
EURJPY
Euro / Japanese Yen
-0,470-0,211
EURNOK
Euro / Norwegian Krone
-4,9830,549
EURNZD
Euro / New Zealand Dollar
-0,8010,012
EURPLN
Euro / Polish Zloty
-2,0690,092
EURSEK
Euro / Swedish Krona
-3,590-1,065
EURUSD
Euro / US Dollar
-0,497-0,012
GBPAUD
British Pound / Australian Dollar
-0,634-0,654
GBPCAD
British Pound / Canadian Dollar
-0,681-0,536
GBPCHF
British Pound / Swiss Franc
-0,231-0,877
GBPJPY
British Pound / Japanese Yen
-0,446-0,698
GBPNOK
British Pound / Norwegian Krone
-6,528-1,166
GBPNZD
British Pound / New Zealand Dollar
-0,841-0,585
GBPSEK
British Pound / Swedish Krona
-0,483-7,896
GBPUSD
British Pound / US Dollar
-0,497-0,429
NZDCAD
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
-0,181-0,226
NZDCHF
New Zealand Dollar / Swiss Franc
0,043-0,371
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
-0,085-0,264
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
-0,198-0,249
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
-0,362-0,307
USDCHF
US Dollar / Swiss Franc
-0,010-0,525
USDHKD
US Dollar / Hong Kong Dollar
-1,548-1,994
USDHUF
US Dollar / Hungarian Forint
-1,9250,477
USDILS
US Dollar / Israeli New Shekel
-0,414-1,250
USDJPY
US Dollar / Japanese Yen
-0,267-0,534
USDMXN
US Dollar / Mexican Peso
-42,37118,198
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
-1,359-2,345
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
-0,977-0,737
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
2,763-7,541
USDZAR
US Dollar / South African Rand
-23,2596,066
XAGUSD
Silver / US Dollar
-0,073-0,042
XAUEUR
Gold / Euro
-0,474-6,591
XAUUSD
Gold / US Dollar
-4,117-3,864
BTCUSD
Bitcoin / US Dollar
-95,658-95,314
ETHUSD
Ethereum / US Dollar
-5,820-5,799
LTCUSD
Litecoin / US Dollar
-0,029-0,029
AUS200
SP/ASX Index of Australian Listed Shares
-69,673-68,750
CRUDEOIL
US Crude (Spot contract)
0,956-2,449
FCHI
France40
-51,046-75,045
GDAXI
Germany30
-117,872-173,290
J225
Japan 225
-261,129-274,764
NDX
US TECH 100
-142,061-146,136
NGAS
Natural Gas Futures
-28,0009,680
SPXm
US SPX 500 mini
-4,304-4,193
STOXX50E
Europe 50
-23,914-54,523
UK100
UK 100
-69,978-64,241
UKOIL
Crude Oil (Brent)
-2,335-11,147
WS30
Wall Street 30
-342,158-322,387
 

ຄ່າ swap ສຳລັບຄູ່ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ຈະສະແດງເປັນ USD ແທນການສະແດງເປັນ pips
ສຳລັບສະກຸນເງິນ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າ swap ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ Pip ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 4 ຕຳແໜ່ງ ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 5 ຕຳແໜ່ງ ໃຫ້ຄູນຄ່າ swap ດ້ວຍ 10

Server Time: 2021-10-24 00:00:05

ກົດ Margin Call

Margin Call level: ຈະເລີ່ມມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ 30% ສຳຫຼັບບັນຊີ Standard ແລະ Cent, 40% ແລະ ECN, 60% ຂອງບັນຊີ Interbank Cent, 70% ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ 100% ສຳລັບບັນຊີ ECN Pro.

Margin Call levels ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
Margin Call level ສະແດງເປັນເປີເຊັນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call ຈະເກີດຂື້້ນເມື່ອເງິນໃນບັນຊີເຖິງລະດັບຂອງ  Margin Call Level (ເປີເຊັນຂອງຂະໜາດມາຈິນທີ່ຕ້ອງການ)

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກ່ວາລະດັບຂອງ Margin Call Level ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນ.

Stop Out level:ອໍເດີທີ່ປິດຢູ່ທີ່ 10% ຂອງບັນຊີ Standard ແລະ ບັນຊີ Cent, 20% ສຳຫຼັບບັນຊີ Interbank Standard, 50% ສຳຫຼັບບັນຊີເລີ່ມຕົ້ນ, 80% ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN Pro

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງ Stop Out Level ອໍເດີ່ທີ່ຕິດລົບຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດເພື່ອເພີ່ມລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີໃຫ້ສູງຂື້ນ

MC/SO levels ອາດມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 21:00 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 
Standard
Cent
Start
Interbank Cent
Interbank Standard
ECN Pro
Margin Call 70% 70% 100% 100% 70% 100%
Stop Out 40% 40% 80% 70% 40% 80%

MC/SO levels ຈະປ່ຽນກັບມາເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ ລະຫວ່າງເວລາ 01:15 ນາທີ ເຖີງ 01:30 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ).

ໝາຍເຫດ: ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ  ຄ່າປົກກະຕິຂອງ Margin Call/Stop Out levels   ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດດັ່ງກ່າວ ຄືເພີ່ມເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຜັນຜວນນີ້