logotype

ຄຳຄິດເຫັນ

ກາລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຫ້ອງທີ່ມີເຄື່ຶງໝາຍ *

ຊື່ຂອງທ່ານ*
ອີເມລ໌*
ເລກບັນຊີ MT4
ຂໍ້ຄວາມ*
 

ອີເມລ໌

lao@fxclearing.com - (ລາວ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມ (ວັນຈັນ-ສຸກ 09:00 - 18:00)
support@fxclearing.com - (ອັງກິດ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ
rebate@fxclearing.com - (ອັງກິດ) ສຳຫຼັບການຂໍໂບນັດ
account@fxclearing.com - (ອັງກິດ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມກ່ຽວກັບ Introducing Brokers (IB)
partner@fxclearing.com - (ອັງກິດ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເປັນພາດເນີ່, ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການຕະຫຼາດ

Skype

FXCL Markets Laos - (ລາວ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມ (ວັນຈັນ-ສຸກ 09:00 - 18:00)

Facebook

FXClearing Laos - (ລາວ) ສຳຫຼັບທຸກຄຳຖາມ (ວັນຈັນ-ສຸກ 09:00 - 18:00)

ກູ້ລະຫັດຜ່ານຄືນ

ຖ້າທ່ານຈື່ລະຫັດຜ່ານບໍ່ໄດ້ແລະຕ້ອງການກູ້ລະຫັດຜ່ານຄືນ (ສະເພາະບັນຊີຊື້ຂາຍໃນຄາບິເນັດເກົ່າ) ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ skype ID: fxclearing.password (ອັງກິດ) ສຳຫຼັບບັນຊີຊື້ຂາຍທີ່ຢູ່ໃນຄາບິເນັດປະຈຸບັນສາມາດກຼ້ລະຫັດຜ່ານໃນຄາບິເນັດໄດ້ເລີຍ
ໝາຍເຫດ: ຊ່ອງທາງນີ້ສຳຫຼັບຕິດຕໍ່ເລື່ອງລະຫັດຜ່ານເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມເລື່ອງອື່ນໄດ້

ທີ່ຢູ່

Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines