logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

June 30, 2021

ການປ່ຽນແປງເວລາສຳຫຼັບຄູ່ໂລຫະ

ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງວັນປັດປ່ອຍເອກະລາດຂອງອາເມລິກາ, ຕະຫຼາດການເທຣດທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

May 26, 2021

The change of FXCL Demo server address

The increase of server capacity and moving to a new data center is scheduled to May 30, 2021.

May 24, 2021

ການປ່ຽນແປງເວລາເທຣດສຳລັບໂລຫະ ຄຳ ແລະ ຄ່າເງິນ

ເນື່ອງໃນ ວັນປະກາດເອກະລາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເວລາເທຣດຂອງຄູ່ XAGUSD, XAUEUR ແລະ XAUUSD (ຄຳ ແລະ ຄ່າເງີນ) ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021.

May 22, 2021

ເລີ້ມຫົນທາງໃນການເທຣດຂອງທ່ານດ້ວຍເຣເວີເຣດ 1:2000

ການພັດທະນາບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ້ມຕົ້ນອາຊີບການເທຣດຟໍເຣັກ ເຮົາຂໍເເນະນຳ ບັນຊີ Start

May 19, 2021

ຍົກເລີກການເປີດບັນຊີເທຣດປະເພດ ECN Plus

ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນທີ່ 24 ພຶດສະພາ ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ການເປີດບັນຊີເທຣດໃໝ່ປະເພດ ECN Plus ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ

March 29, 2021

ເວລາການເທຣດຄູ່ໂລຫະມີການປ່ຽນແປງ

ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2021, ຄູ່ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD ຈະປິດບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ.

March 25, 2021

ໃຊ້ບັນຊີໂບນັດສ້າງກຳໄລ

ອີກໜຶ່ງຊ່າວດີສຳຫຼັບທ່ານ - ເຮົາຂໍນຳສະເໜີບັນຊີໂບນັດ!

March 21, 2021

ປ່ຽນແປງເວລາ Daylight Saving Time

ເນື່ອງຈາກເວລາ Daylight Saving Time ເຊີ່ງຈະປ່ຽນຈາກ GMT+2 ເປັນ GMT+3.

February 28, 2021

ອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ (Fixed Rate) ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN Pro

ຂ່າວດີ - ບັນຊີ ECN Pro ສາມາດໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົງທີ່ໄດ້ແລ້ວ

February 11, 2021

ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າໜື່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານເຄືອຄ່າຍຫຼັກຂອງເຮົາຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງເຊີເວີຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດສີງກະໂປໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ