logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

August 17, 2019

ບັນຊີ ECN ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ

ທ່ານມີໂອກາດເທຣດໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເງືອນໄຂທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້. ບັນຊີ ECN Interbank ຂອງ FXCL ໄດ້ມີການຫຼຸດຄ່າຄອມມິດຊັນລົງ

July 17, 2019

ວ້າວ ! Zero spread ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ Mini

ໃນວັນຈັນທີ 22 ກໍລະກົດ ບັນຊີ Mini ຈະຮັບເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງບັນຊີ Zero Spread ມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນການເທຣດ

July 08, 2019

ການຝາກເງິນສຳລັບການກ໋ອບປີ້ເທຣດຜ່ານທະນາຄານລາວ

ທາງເຮົາໄດ້ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໃຊ້ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດ

July 03, 2019

ທ່ານຮູ້ຂ່າວລ່າສູຸດກ່ຽວກັບ Micro Cent ແລ້ວບໍ່ ?

ບັນຊີ Beginner ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບບັນຊີ Micro Cent ໃນວັນຈັກ ທີ 8 ກໍລະກົດ, ໂດຍບັນຊີ Micro Cent ຈະຖືກນຳຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງບັນຊີ Beginner ມາທັງໝົດ ໂດຍເລເວີເລດ ສຳລັບບັນຊີິ Micro Cent ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນ 1:1000.

July 01, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາສຳຫຼັບຄູ່ໂລຫະ

ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງວັນປັດປ່ອຍເອກະລາດຂອງອາເມລິກາ, ຕະຫຼາດການເທຣດທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2019

June 19, 2019

ບັນຊີ ECN Copytrade ຮອງຮັບການເທຣດຄູ່ເງິນ ໂລຫະ ໄດ້ແລ້ວ

ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ທ່ານສາມາດເທຣດໂລຫະ - ທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ທີ່ບັນຊີ ECN Copytrade ໄດ້ຕັ້ງມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

June 13, 2019

ສິ້ນສຸດຂອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ MetaTrader 4 ສະບັບລຸ່ມນີ້ 1170

ສິ້ນສຸດຂອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ MetaTrader 4 ສະບັບລຸ່ມນີ້ 1170

June 10, 2019

FXCL ຂໍໂປຼໂມດໂບນັດ 50% ທີ່ໃຊ້ເທຣດໄດ້

ໃນທີ່ສຸດ ! ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຮັບໂບນັດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ແມ້ວ່າທ່ານຈະຖອນກຳໄລອອກ. ທາງ FXCL ຂໍມອບໃຫ້ທ່ານເພີ່ມອີກ 50% ສຳຫຼັບການຝາກຄັ້ງທຳອິດ ແລະ 25% ສຳຫຼັບການຝາກຝນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປສຳຫຼັບບັນຊີເທຣ,ໃໝ່ປະເພດ Mini ແລະ Micro

May 26, 2019

ຂ່າວດ່ວນກ໋ອບປີ້ເທຣດ

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບການ ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດຂອງເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງກຳໄລ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງພຽງແຕ່ເທຣດຕາມເທຣດເດີທີ່ດີທີ່ ສຸດຈາກທົ່ວໂລກ

May 20, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາເທຣດສຳລັບໂລຫະ ຄຳ ແລະ ຄ່າເງິນ

ເນື່ອງໃນ ວັນປະກາດເອກະລາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເວລາເທຣດຂອງຄູ່ ເວລາເທຣດຂອງຄູ່ XAGUSD, XAUEUR ແລະ XAUUSD (ຄຳ ແລະ ຄ່າເງີນ) ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2019