logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

April 18, 2019

ຍົກລະດັບການພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີ

ທາງພວກເຮົາມີຂ່າວດີທີ່ຈະມາແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ທາງເຮົາຈະມີການເປີດໂຕການບໍລິການລະບົບ Copytrading.

April 15, 2019

ເວລາການເທຣດຄູ່ໂລຫະມີການປ່ຽນແປງ

ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2019, ຄູ່ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD ຈະປິດບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ.

March 31, 2019

ປະກາດແຈ້ງການໄດ້ມີການຫຼູດຄ່າສະເປຼດຂອງຄູ່ເງິນຫຼັກຫຼາຍຄູ່

FXCL ມີການຫັ່ນຄ່າສະເປຼດຫຼາຍຄູ່ລວມເຖິງຄູ່ເງິນຫຼັກຕ່າງໆ ໃນສ່ວນຂອງປະເພດບັນຊີ Mini ແລະ Micro

March 21, 2019

ປ່ຽນແປງເວລາ Daylight Saving Time

ເນື່ອງຈາກເວລາ Daylight Saving Time ກຳລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ timezone ທີ່ສະແດງໃນໂປຣແກມ MetaTrader 4 ຈະມີການອັບເດດໃນວັນທີ່ 31 ມີນາ 2019: ເຊີ່ງຈະປ່ຽນຈາກ GMT+2 ເປັນ GMT+3.

March 12, 2019

ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit

ເນື່ອງຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit ຈື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຜັນຜວນຢ່າງແຮງຂອງຕະຫຼາດສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ GBP, EUR, ໂລຫະ ເງິນ (XAUUAG) ແລະ ແຮ່ທອງ (XAUUSD)

March 07, 2019

ປະກາດ ! ເງື່ອນໄຂບັນຊີ Zero Spread ມີການປ່ຽນແປງ

ມີຄວາມສຸກໄປກັບຄວາມສົດໃສຂອງລະດູຮ້ອນໄດ້ເຕັມທີ່ດ້ວຍບັນຊີ Zero Spread ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ດີກວ່າເກົ່າ

March 03, 2019

FXCL ຂໍຕ້ອນຮັບລູກຄ້າລາຍໃໝ່ດ້ວຍເງິນສົດ

FXCL ຂໍຕ້ອນຮັບລູກຄ້າລາຍໃໝ່ດ້ວຍໂບນັດ $10 ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າຍອດ balance ໃຫ້ໂດຍກົງ

March 01, 2019

ໂບນັດທີ່ມີການຂໍຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ກັບມາແລ້ວ

ໃນທີ່ສຸດ ໂບນັດ Smart 100% ກໍ່ກັບມາແລ້ວ ! ລະດູຮ້ອນນີ້ ການຝາກເງິນຂອງທ່ານຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ແລະ ສາມາດຖອນໂບນັດບາງສ່ວນ ຫຼື ເຕັມຈຳນວນໄດ້

February 28, 2019

ຫຼຸດຄ່າສະເປຣດ spread ສຳລັບບັນຊີ Mini ແລະ Micro

ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າບໍລິສັດຂອງເຮົາສາມາດເຈລະຕໍ່ລອງຕໍ່ກັບ liquidity provider ໄດ້ສຳເລັດໃນເລື່ອງຂອງການຫຼຸດຄ່າ spread ຂອງຄຼ່ເທຣດໃນບັນຊີທີ່ມີຄ່າ spread ຄົງທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

February 06, 2019

ຕາຕະລາງຊື້ຂາຍຄຳແລະແຮ່ເງິນ ໃນວັນຈັນທີ່18 ກຸມພາ

ເນື່ອງໃນວັນພັກ Presidents' Day ຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ ຄຳ XAUUSD,XAUEUR ແລະ ແຮ່ເງິນ XAGUSD ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ່ຈັນ ທີ່18 ກຸມພາ.