logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

March 29, 2021

ເວລາການເທຣດຄູ່ໂລຫະມີການປ່ຽນແປງ

ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2021, ຄູ່ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD ຈະປິດບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ.

March 25, 2021

ໃຊ້ບັນຊີໂບນັດສ້າງກຳໄລ

ອີກໜຶ່ງຊ່າວດີສຳຫຼັບທ່ານ - ເຮົາຂໍນຳສະເໜີບັນຊີໂບນັດ!

March 21, 2021

ປ່ຽນແປງເວລາ Daylight Saving Time

ເນື່ອງຈາກເວລາ Daylight Saving Time ເຊີ່ງຈະປ່ຽນຈາກ GMT+2 ເປັນ GMT+3.

February 28, 2021

ອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ (Fixed Rate) ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN Pro

ຂ່າວດີ - ບັນຊີ ECN Pro ສາມາດໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົງທີ່ໄດ້ແລ້ວ

February 11, 2021

ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າໜື່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານເຄືອຄ່າຍຫຼັກຂອງເຮົາຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງເຊີເວີຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດສີງກະໂປໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ

February 09, 2021

ຕາຕະລາງຊື້ຂາຍຄຳແລະແຮ່ເງິນ ໃນວັນຈັນທີ່15 ກຸມພາ

ເນື່ອງໃນວັນພັກ Presidents' Day ຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ ຄຳ XAGUSD, XAUEUR ແລະ ແຮ່ເງິນ XAUUSD ແລະ indices ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ່ຈັນ ທີ່15 ກຸມພາ.

January 21, 2021

ການປ່ຽນແປງເວລາເທຣດໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2021

ເນື່ອງຈາກມີເທດສະການວັນຫຍຸດຂອງອົດສະຕາລີ, ຕາລາງການເທຣດຄູ່ເງິນ AUS200 ໃນບັນຊີປະເພດ ECN Pro ຈະມີການປ່ຽນແປງ

January 14, 2021

Metal Market schedule on Monday, 18th of January

ເນື່ອງຈາກຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງເພື່ອລະລຶກເຖິງ ທ່ານ ມາຕິນ ລູເທີ ໃນອາເມລິກາ ໃນ ວັນຈັນ ທີ 18 ມັງກອນ ເວລາ 19:45 (ເວລາເຊີເວີ) ເຮັດໃຫ້ບາງຄູ່ສະກຸນເງິນອາດບໍ່ສາມາດເທຣດໄດ້ເຊັ່ນ XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD

January 13, 2021

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍກັບງານສະຫຼອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່?

ປີໃໝ່ 2021 ຈະເລີ້ມຕົ້ນກັບໂປຮໂມຊັນສຸດອາລົງການເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 15 ປີ FXCL !

January 12, 2021

Inactivity Fee changes

Please pay attention that starting from 2021 Inactivity Fee conditions will be changed