logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

September 15, 2019

Update of the MT4 Platform to Build 1220

September 05, 2019

ອັບເດດໂປຣແກຣມ MT4 ເປັນເວີຊັ້ນ Build 1210

A new build 1210 of the MetaTrader 4 platform will be released on this weekend.

August 28, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາຊື້ຂາຍຄໍາແລະແຮ່ເງິນ

ເນື່ອງໃນວັນແຮງງານຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ່ 2 ກັນຍາ 2019.

August 17, 2019

ບັນຊີ ECN ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ

ທ່ານມີໂອກາດເທຣດໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເງືອນໄຂທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້. ບັນຊີ ECN Interbank ຂອງ FXCL ໄດ້ມີການຫຼຸດຄ່າຄອມມິດຊັນລົງ

July 17, 2019

ວ້າວ ! Zero spread ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ Mini

ໃນວັນຈັນທີ 22 ກໍລະກົດ ບັນຊີ Mini ຈະຮັບເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງບັນຊີ Zero Spread ມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນການເທຣດ

July 08, 2019

ການຝາກເງິນສຳລັບການກ໋ອບປີ້ເທຣດຜ່ານທະນາຄານລາວ

ທາງເຮົາໄດ້ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໃຊ້ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດ

July 03, 2019

ທ່ານຮູ້ຂ່າວລ່າສູຸດກ່ຽວກັບ Micro Cent ແລ້ວບໍ່ ?

ບັນຊີ Beginner ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບບັນຊີ Micro Cent ໃນວັນຈັກ ທີ 8 ກໍລະກົດ, ໂດຍບັນຊີ Micro Cent ຈະຖືກນຳຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງບັນຊີ Beginner ມາທັງໝົດ ໂດຍເລເວີເລດ ສຳລັບບັນຊີິ Micro Cent ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນ 1:1000.

July 01, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາສຳຫຼັບຄູ່ໂລຫະ

ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງວັນປັດປ່ອຍເອກະລາດຂອງອາເມລິກາ, ຕະຫຼາດການເທຣດທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2019

June 19, 2019

ບັນຊີ ECN Copytrade ຮອງຮັບການເທຣດຄູ່ເງິນ ໂລຫະ ໄດ້ແລ້ວ

ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ທ່ານສາມາດເທຣດໂລຫະ - ທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ທີ່ບັນຊີ ECN Copytrade ໄດ້ຕັ້ງມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

June 13, 2019

ສິ້ນສຸດຂອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ MetaTrader 4 ສະບັບລຸ່ມນີ້ 1170

ສິ້ນສຸດຂອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ MetaTrader 4 ສະບັບລຸ່ມນີ້ 1170