logotype

ຂ່າວບໍລິສັດ

May 21, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາເທຣດສຳລັບໂລຫະ ຄຳ ແລະ ຄ່າເງິນ

ເນື່ອງໃນມື້ Memorial Day ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ມື້ພັກໃນສະຫາລາຊະອານະຈັກ ເວລາເທຣດຂອງຄູ່ XAUEUR, XAUUSD and XAGUSD (ຄຳ ແລະ ຄ່າເງີນ) ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019

May 02, 2019

ຂະຫຍາຍເວລາຮັບກ໋ອບປີ້ເທຣດຟຼີ

ເຮົາມີຂ່າວດີມາຝາກ!

April 18, 2019

ຍົກລະດັບການພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີ

ທາງພວກເຮົາມີຂ່າວດີທີ່ຈະມາແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ທາງເຮົາຈະມີການເປີດໂຕການບໍລິການລະບົບ Copytrading.

April 15, 2019

ເວລາການເທຣດຄູ່ໂລຫະມີການປ່ຽນແປງ

ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2019, ຄູ່ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD ຈະປິດບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ.

March 31, 2019

ປະກາດແຈ້ງການໄດ້ມີການຫຼູດຄ່າສະເປຼດຂອງຄູ່ເງິນຫຼັກຫຼາຍຄູ່

FXCL ມີການຫັ່ນຄ່າສະເປຼດຫຼາຍຄູ່ລວມເຖິງຄູ່ເງິນຫຼັກຕ່າງໆ ໃນສ່ວນຂອງປະເພດບັນຊີ Mini ແລະ Micro

March 21, 2019

ປ່ຽນແປງເວລາ Daylight Saving Time

ເນື່ອງຈາກເວລາ Daylight Saving Time ກຳລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ timezone ທີ່ສະແດງໃນໂປຣແກມ MetaTrader 4 ຈະມີການອັບເດດໃນວັນທີ່ 31 ມີນາ 2019: ເຊີ່ງຈະປ່ຽນຈາກ GMT+2 ເປັນ GMT+3.

March 12, 2019

ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit

ເນື່ອງຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit ຈື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຜັນຜວນຢ່າງແຮງຂອງຕະຫຼາດສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ GBP, EUR, ໂລຫະ ເງິນ (XAUUAG) ແລະ ແຮ່ທອງ (XAUUSD)

March 07, 2019

ປະກາດ ! ເງື່ອນໄຂບັນຊີ Zero Spread ມີການປ່ຽນແປງ

ມີຄວາມສຸກໄປກັບຄວາມສົດໃສຂອງລະດູຮ້ອນໄດ້ເຕັມທີ່ດ້ວຍບັນຊີ Zero Spread ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ດີກວ່າເກົ່າ

March 03, 2019

FXCL ຂໍຕ້ອນຮັບລູກຄ້າລາຍໃໝ່ດ້ວຍເງິນສົດ

FXCL ຂໍຕ້ອນຮັບລູກຄ້າລາຍໃໝ່ດ້ວຍໂບນັດ $10 ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າຍອດ balance ໃຫ້ໂດຍກົງ

March 01, 2019

ໂບນັດທີ່ມີການຂໍຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ກັບມາແລ້ວ

ໃນທີ່ສຸດ ໂບນັດ Smart 100% ກໍ່ກັບມາແລ້ວ ! ລະດູຮ້ອນນີ້ ການຝາກເງິນຂອງທ່ານຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ແລະ ສາມາດຖອນໂບນັດບາງສ່ວນ ຫຼື ເຕັມຈຳນວນໄດ້