FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໂບຣກເກີ່ FXCL Markets Ltd

FXCL Markets Ltd. ຈະຈົດທະບຽນເປັນທີ່ Saint Vincent and the Grenadines FXCL Markets Ltd. ເປັນ IBC (International Business Company) ເລກຈົດທະບຽນ 1637 CTD 2018 ບໍລິສັດ FXCL Markets Ltd ເປັນໂບຣກເກີ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນການລົງທຶນແກ່ນັກລົງທຶນສະຖາບັນແລະນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະມີຄວາມໝຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການເງິນ  ໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ FXCL Markets Ltd. ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນຖານະໂບຣກເກີ່ໄດ້ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງະເທດ, ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າ, ການເທຣດສິນຄ້າໂພກກະພັນ, ການຈັດການກອງທຶນ, ເຄຍລິ່ງ, ໂບຣກເກີ່ຫຼັກແລະທຸລະກຳອື່ນໆ.

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄົາລົບຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຫຼືນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວກໍ່ຕາມ. 

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ໄດ້ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ່ຢູ່ສະເໝີ, ລວມເຖີງການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍເຂົ້າມາລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຮ່ວມອາໃສຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ໄຊ້ໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ MetaTrader 4 (MT4) ເຊີ່ງເປັນໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ນິຍົມໄຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາມີການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ.

ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການ: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines