facebook banner
logotype

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໂບຣກເກີ່ FXCL Markets Ltd

FXCL (FXCL Markets Ltd) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006 ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າເຖິງການຊື້ຂາຍ Forex. FXCL ແມ່ນລົງທະບຽນຢູ່ໃນ Botswana ພາຍໃຕ້ໝາຍເລກ UIN BW00005716042

FXCL Markets Ltd ເປັນໂບຣກເກີທີ່ມີການທຸ່ມລົງທຶນໃນນັກລົງທຶນສະຖາບັນທັງລາຍຍ່ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ເພື່ອຍືນຍັດຊ່ວຍເຫຼືອກໃຫ້ພວກເຂົາໄປສູ່ເປົ່າໝາຍທາງການເງິນຂອງເຂົາໄດ້. FXCL Markets Ltd. ນັ້ນຖືກຈັດໃວ້ໃນລາຍຊື່ຜູ້ໃໃຫ້ບໍລິການໂບຣກເກີ, ລວມເຖິງການຊື່ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.ຄູ່ໂລຫະ, ດັດສະນີ, ການບໍລິຫານທຶນ, ຈັດຈັດການ, ໂບຣກເກີຊັ້ນນຳ ແລະ ອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄົາລົບຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຫຼືນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວກໍ່ຕາມ. 

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ໄດ້ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ່ຢູ່ສະເໝີ, ລວມເຖີງການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍເຂົ້າມາລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຮ່ວມອາໃສຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ໄຊ້ໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ MetaTrader 4 (MT4) ເຊີ່ງເປັນໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ນິຍົມໄຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາມີການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ.

ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການ: Plot 54368 Western Commercial Road, The Hub, Itowers, Cbd, Gaborone, Botswana