logotype

ດາວໂຫຼດ MetaTrader 4

ເລີ່ມຕົ້ນເທຣດບັນຊີເດໂມ ແລະ ບັນຊີຈິງຜ່ານໂປຼແກຼມ MetaTrader 4 ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍຜ່ານເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຮອງຮັບທັງ Windows ແລະ MacOS

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ MT4

ໃຫ້ທ່ານເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດ້ານລຸ່ມນີ້ພຽງສອງສາມຂັ້ນຕອນ

  1. ຄຣິກທີ່ປຸ່ມ “ດາວໂຫຼດ MT4” ຈະມີໄຟທ໌ນາມສະກຸນ fxcl4setup.exe ຖືກດາວໂຫຼດຂື້ນ
  2. ຄຣິກທີ່ໄຟນ໌ເພື່ອທຳການຕິດຕັ້ງທັນທີ່ ຫຼື ຄຣິກຂວາ ແລະ ເລືອກທີ່ “Open” ຫຼື “Run”
  3. ອ່ານ License Agreement ແລະ ຄຣິກທີ່ປຸ່ມ “Next” ເພື່ອຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ
    ການຕິດຕັ້ງຈະເລີ່ມຂື້ນມາອັດຕະໂນມັດ
mt4terminal

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໄຟນ໌ໃວ້ຕິດຕັ້ງພາຍຫຼັງ ໃຫ້ຄຣິກທີ່ “Save” ແລະ ເລືອກໂຟເດີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

 

ໝາຍເຫດ: ການດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄຳເຕືອນ: ຫາກທ່ານບໍ່ມີສິດ administrator ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ທຳການຕິດຕັ້ງ ການຕິດຕັ້ງອາດບໍ່ສົມບູນ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈໃຫ້ຍັກເລີກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ລ໋ອກອິນຈາກບັນຊີທີ່ມີສິດ administrator ແລະ ທຳການຕິດຕັ້ງໃໝ່

ວິທີຖອນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ MT4

ເອກະສານ MT4

ເພື່ອຄວາມສະບາຍຂອງທ່ານ ເຮົາໄດ້ລວບລວມເອກະສານກ່ຽວກັບ MT4 ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍມາໃຫ້ທ່ານ

MT4 User Guide ສະແດງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນນະສົມບັດແລະການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມ MetaTrader4
FXCL Markets End-User License Agreement (EULA) ສະແດງເຖິງສິດທິຂອງການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດການໃຊ້ງານຕ່າງໆ
ການຕິດຕັ້ງ MT4 ເທິງ MacOS ສະແດງຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມໃນ Mac

MT4 User Guide

ປີດ

FXCL EULA

ເບິ່ງ

ການຕິດຕັ້ງ MT4 ເທິງ MacOS

ເປີດ

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້!