logotype

ĐẠI LÝ GIỚI THIỆU: Jirat Thongrod

Kính gửi thương nhân

Chào mừng đến với trang của tôi. Tôi ở đây để hỗ trợ bạn trong tất cả các nhu cầu của bạn. Chỉ cần nhìn vào các tùy chọn có sẵn cho bạn dưới đây và chọn những gì bạn muốn. Đối với bất kỳ câu hỏi - chỉ cần nhấp vào nút "Liên hệ với IB" bên dưới và tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bạn.

Mở tài khoản Thật

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được tất cả
tài liệu cần thiết, điền thông tin của bạn.

Mở tài khoản Ảo

Sau khi hoàn thành ứng dụng của bạn, bạn sẽ nhận được
thông tin tài khoản demo.