logotype

Tin tức công ty

June 30, 2021

Thay đổi lịch trình dành cho kim loại quý

Vì lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ nên lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD vào ngày 5 tháng 7 năm 2021.

June 30, 2021
May 26, 2021

The change of FXCL Demo server address

The increase of server capacity and moving to a new data center is scheduled to May 30, 2021.

May 26, 2021
May 24, 2021

Changes in Precious Metals Schedule

Due to the celebration of the Memorial Day in the USA and Bank Holidays in the UK, the market schedule will be changed for XAUEUR, XAUUSD and XAGUSD (Gold and Silver) on May 31st, 2021.

May 24, 2021
May 19, 2021

Tài khoản ECN Plus đã ngưng hoạt động

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 24 , tháng 5: Việc đăng ký mở tài khoản ECN PLus sẽ bị đóng

May 19, 2021
March 29, 2021

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Vào ngày 2 tháng 4, 2021, các cặp XAUUSD, XAUEUR và XAGUSD sẽ không được sử dụng để giao dịch.

March 29, 2021
March 25, 2021

Sử dụng tài khoản thưởng của bạn để kiếm lợi nhuận

Một tin tuyệt vời cho bạn - vui lòng đáp ứng tài khoản thưởng của bạn!

March 25, 2021
March 21, 2021

Thay đổi thời gian ban ngày

Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

March 21, 2021
February 28, 2021

Tỷ lệ cố định cho tài khoản ECN Pro

Tin vui - Tỷ giá cố định hiện có sẵn trên tài khoản ECN Pro.

February 28, 2021
February 11, 2021

Network maintenance on February 15th

We'd like to inform you that one of our backbone network providers has scheduled network maintenance in its Singapore location for February 15.

February 11, 2021
February 09, 2021

Lịch trình thị trường kim loại vào thứ hai, ngày 15 tháng 2

Hãy chú ý rằng để tuân thủ ngày lễ của Tổng thống tại Hoa Kỳ, thời gian hoạt động của các công cụ XAGUSD, XAUEUR và XAUUSD và các chỉ số sẽ giảm vào thứ Hai, ngày 15 tháng 2.

February 09, 2021