logotype

Tin tức công ty

March 29, 2021

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Vào ngày 2 tháng 4, 2021, các cặp XAUUSD, XAUEUR và XAGUSD sẽ không được sử dụng để giao dịch.

March 29, 2021
March 25, 2021

Sử dụng tài khoản thưởng của bạn để kiếm lợi nhuận

Một tin tuyệt vời cho bạn - vui lòng đáp ứng tài khoản thưởng của bạn!

March 25, 2021
March 21, 2021

Thay đổi thời gian ban ngày

Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

March 21, 2021
February 28, 2021

Tỷ lệ cố định cho tài khoản ECN Pro

Tin vui - Tỷ giá cố định hiện có sẵn trên tài khoản ECN Pro.

February 28, 2021
February 11, 2021

Network maintenance on February 15th

We'd like to inform you that one of our backbone network providers has scheduled network maintenance in its Singapore location for February 15.

February 11, 2021
February 09, 2021

Lịch trình thị trường kim loại vào thứ hai, ngày 15 tháng 2

Hãy chú ý rằng để tuân thủ ngày lễ của Tổng thống tại Hoa Kỳ, thời gian hoạt động của các công cụ XAGUSD, XAUEUR và XAUUSD và các chỉ số sẽ giảm vào thứ Hai, ngày 15 tháng 2.

February 09, 2021
January 21, 2021

Những thay đổi về giờ giao dịch FXCL vào ngày 26 tháng 1 năm 2021

Do Ngày lễ Úc sắp tới, giờ giao dịch cho công cụ AUS200 có sẵn tại loại tài khoản ECN Pro sẽ được thay đổi

January 21, 2021
January 14, 2021

Lịch trình thị trường vào thứ Hai, ngày 18 tháng 1

Do lễ kỷ niệm ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ, thị trường sẽ đóng cửa sớm hơn đối với các công cụ XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD

January 14, 2021
January 13, 2021

Bạn đã sẵn sàng cho một lễ kỷ niệm lớn chưa?

Năm 2021 sẽ bắt đầu với một chương trình khuyến mãi quy mô lớn nhân kỷ niệm 15 năm FXCL!

January 13, 2021
January 12, 2021

Inactivity Fee changes

Please pay attention that starting from 2021 Inactivity Fee conditions will be changed

January 12, 2021