logotype

Tin tức công ty

October 14, 2021

Bạn đã sẵn sàng để cạnh tranh?

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc ra mắt cuộc thi mới - Cuộc thi kinh điển - sẽ bắt đầu vào 25.10.2021.

October 14, 2021
October 10, 2021

Các điều kiện mới dành cho Tài khoản tiền thưởng

Chúng tôi biết bạn thích chương trình Tăng cường tiền thưởng lần này, vì vậy chúng tôi có tin tốt cho bạn.

October 10, 2021
October 02, 2021

Bạn đã sẵn sàng để cạnh tranh?

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc ra mắt cuộc thi mới - Cuộc thi kinh điển - sẽ bắt đầu vào 11.10.2021.

October 02, 2021
September 30, 2021

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm?

Năm 2021 sẽ kết thúc với một chương trình khuyến mãi quy mô lớn - Lễ hội người chiến thắng may mắn!

September 30, 2021
August 31, 2021

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Nhân lễ kỷ niệm Ngày Lao động ở Hoa Kỳ, lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021.

August 31, 2021
July 31, 2021

Tăng lợi nhuận với chương trình Hoa hồng IB bổ sung lên đến 100%

Chúng tôi cảm ơn vì những đóng góp của bạn đối với công ty và bây giờ bạn sẽ có thể nhận thêm hoa hồng dựa trên chương trình Hoa hồng IB bổ sung.

July 31, 2021
July 21, 2021

Tăng thu thập của bạn trong Lễ hội tăng tiền thưởng!

Tận dụng cơ hội độc quyền này và giao dịch nhiều hơn nữa với Tài khoản thưởng.

July 21, 2021
June 30, 2021

Thay đổi lịch trình dành cho kim loại quý

Vì lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ nên lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD vào ngày 5 tháng 7 năm 2021.

June 30, 2021
May 26, 2021

The change of FXCL Demo server address

The increase of server capacity and moving to a new data center is scheduled to May 30, 2021.

May 26, 2021
May 24, 2021

Changes in Precious Metals Schedule

Due to the celebration of the Memorial Day in the USA and Bank Holidays in the UK, the market schedule will be changed for XAUEUR, XAUUSD and XAGUSD (Gold and Silver) on May 31st, 2021.

May 24, 2021