logotype

Tin tức công ty

October 22, 2020

New US Presidential Debate

Due to the new US Presidential Debate between the main candidates at US Presidential Election 2020 scheduled on 30.09.2020 from 04:00 to 05:30 (server time), there are possibilities of serious market fluctuations, a significant increase in market volatility, a significant expansion of the spread, as well as slippage and price gaps.

October 22, 2020
October 19, 2020

Thay đổi thời gian ban ngày

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, giờ hoạt động của thị trường chúng tôi sẽ chuyển từ GMT+3 sang GMT+2 do thay đổi Giờ chuẩn Đông Âu.

October 19, 2020
September 29, 2020

Thêm nhiều tiện ích hơn cho IB

Mang lại nhiều tiện ích hơn trong hoạt động kinh doanh IB của bạn bằng cách sử dụng Báo cáo thống kê mới của chúng tôi để có thông tin chi tiết đầy đủ về khách hàng

September 29, 2020
September 28, 2020

The First US Presidential Debate

Due to the first US Presidential Debate between the main candidates at US Presidential Election 2020 scheduled on 30.09.2020 from 04:00 to 05:30 (server time), there are possibilities of serious market fluctuations, a significant increase in market volatility, a significant expansion of the spread, as well as slippage and price gaps.

September 28, 2020
September 02, 2020

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Nhân lễ kỷ niệm Ngày Lao động ở Hoa Kỳ, lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020.

September 02, 2020
August 30, 2020

Mừng ngày Quốc Khánh - Nhận tiền thưởng - giao dịch ngay .

FXCL chúc các khách hàng Việt Nam có Ngày Quốc khánh vui vẻ! Đảm bảo nhận được 30% tiền thưởng có thể giao dịch hỗ trợ vốn của bạn ngay cả khi rút tiền

August 30, 2020
August 11, 2020

Apa yang lebih baik daripada motivasi wang, bukan? :)

FXCL đã đưa ra khoản bồi thường IB mới để mang lại cho bạn khoản thanh toán cao hơn - Lên đến $ 37 cho mỗi lô tiêu chuẩn

August 11, 2020
June 29, 2020

Thay đổi lịch trình dành cho kim loại quý

Vì lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ nên lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD vào ngày 3 tháng 7 năm 2020.

June 29, 2020
May 19, 2020

Changes in Precious Metals Schedule

May 19, 2020
April 06, 2020

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Vào ngày 10 tháng 4, 2020, các cặp XAUUSD, XAUEUR và XAGUSD sẽ không được sử dụng để giao dịch.

April 06, 2020