logotype

Tin tức công ty

May 21, 2019

Changes in Precious Metals Schedule

Due to the celebration of the Memorial Day in the USA and Bank Holidays in the UK, the market schedule will be changed for XAUEUR, XAUUSD and XAGUSD (Gold and Silver) on May 27th, 2019

May 21, 2019
May 02, 2019

Gia hạn thêm thời gian sử dụng dịch vụ sao chép lệnh miễn phí

Chúng tôi có tin tuyệt vời dành cho bạn!

May 02, 2019
April 18, 2019

Đột phá công nghệ tuyệt vời

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng vào đầu tháng 5 dịch vụ sao chép lệnh (Copytrade) sẽ được triển khai cho bạn.

April 18, 2019
April 15, 2019

Phương thức gửi tiền mới tức thì

April 15, 2019
April 15, 2019

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Vào ngày 19 tháng 4, 2019, các cặp XAUUSD, XAUEUR và XAGUSD sẽ không được giao dịch.

April 15, 2019
March 31, 2019

Bất ngờ xóa bỏ Spread trên các cặp tiền chính

FXCL loại bỏ Spread, bao gồm các cặp tiền chính, trên các loại tài khoản phổ biến nhất - Mini và Micro.

March 31, 2019
March 21, 2019

Thay đổi thời gian ban ngày

Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

March 21, 2019
March 12, 2019

Những thay đổi không chắc chắn liên quan đến Brexit chính trị

Do sự không chắc chắn liên quan đến Brexit chính trị, có khả năng gia tăng đáng kể về biến động thị trường đối với các cặp giao dịch có chứa GBP, EUR, và kim loại.

March 12, 2019
March 07, 2019

Hãy thức dậy! Điều kiện cải cách của Zero Spread

Tận hưởng sự thức tỉnh của mùa xuân đến mức tối đa với tài khoản Zero Spread của chúng tôi và các điều kiện được cải thiện.

March 07, 2019
March 01, 2019

Phần thưởng được yêu cầu nhiều nhất đã trở lại

Phần thưởng thông minh 100% cuối cùng đã quay trở lại! Mùa xuân này bạn sẽ nhận thêm gấp đôi cho mỗi khoản tiền gửi và rút tiền thưởng một phần hoặc toàn bộ.

March 01, 2019