logotype

Tin tức công ty

April 17, 2022

Nhiều mức chênh lệch đang giảm xuống

Kể từ ngày hôm nay, nhiều công cụ đã giảm mức chênh lệch đối với các loại tài khoản Cent và Standard.

April 17, 2022
April 10, 2022

Thay đổi Lịch trình Thị trường dành cho Kim loại quý

Vào ngày 15 tháng 4, 2022, các cặp XAUUSD, XAUEUR và XAGUSD sẽ không được sử dụng để giao dịch.

April 10, 2022
April 06, 2022

Giảm mức chênh lệch

Như bạn đã biết, chênh lệch giá chặt chẽ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của giao dịch. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho bạn bằng cách giảm mức chênh lệch trên tất cả các loại tài khoản, bao gồm cả tài khoản Standard và Cent.

April 06, 2022
April 06, 2022

Cuộc thi bắt đầu ngay hôm nay

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc ra mắt cuộc thi mới - Spring Classic Contest - sẽ bắt đầu vào 25.04.

April 06, 2022
March 30, 2022

200% tiền thưởng nhân ngày lễ kỷ niệm

Đã đến lúc nhận quà rồi! FXCL khởi động chương trình khuyến mãi mới - 200% Tiền thưởng nhân Lễ kỷ niệm.

March 30, 2022
March 27, 2022

Những thay đổi về điều khoản giao dịch

Hãy để tháng Ba tiếp tục cuộc hành trình giao dịch của bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình nhằm hỗ trợ bạn tiết kiệm tiền và giao dịch ở mức độ thoải mái và tự tin hơn.

March 27, 2022
March 21, 2022

Những thay đổi lớn trong Chương trình IB

Bạn sẽ kiếm được một lượng lớn tiền hoa hồng từ khách hàng của bạn.

March 21, 2022
March 20, 2022

Thay đổi thời gian ban ngày

Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

March 20, 2022
March 17, 2022

Hoàn tiền tự động cho tài khoản Cent và tài khoản mới bắt đầu.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chương trình Hoàn tiền Tự động sẽ được mở rộng kể từ hôm nay với các loại tài khoản Cent và Start.

March 17, 2022
February 21, 2022

Tiền thưởng hỗ trợ ký quỹ

FXCL chúc quý khách hàng tại Malaysia và Việt Nam giao dịch thuận lợi! Khách hàng sẽ nhận được 30% tiền thưởng có thể giao dịch và hỗ trợ ký quỹ

February 21, 2022