logotype

Các loại tài khoản

 
(1) Lệnh thị trường chỉ dành cho các công cụ có chênh lệch giá 0 pip (như EURUSD #, GBPUSD #, v.v.):
a. Hoa hồng giao dịch là $10.
b. Hoa hồng giao dịch Non-Qualified được áp dụng.
c. Số tiền ký quỹ bị khóa cho các vị trí được bảo hiểm - 0%
 
(2) Có thể ngoại lệ từ quy tắc này.
 
(3) Lô Micro bằng 1/100 của một lô tiêu chuẩn. For example: Position on Micro (ECN Cent) type account 200.00 lot equal 2.00 lot on Zero, Mini and ECN Interbank/Plus account types 
 
(4) Có thể ngoại lệ từ quy tắc này.

Mẹo hữu ích cho khách hàng từ Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan - sử dụng lựa chọn Tỷ giá cố định

Kiểm tra trang Mở tài khoản để tìm hiểu về lựa chọn Tỷ giá cố định mà cho phép bạn hưởng lợi từ tỷ giá chuyển đổi đặc biệt từ FXCL và tăng khả năng giao dịch của bạn.