logotype

Các loại tài khoản

(1) Lệnh thị trường chỉ dành cho các công cụ có chênh lệch giá 0 pip (như EURUSD #, GBPUSD #, v.v.):
a. Hoa hồng giao dịch là $10.
b. Hoa hồng giao dịch Non-Qualified được áp dụng.
c. Số tiền ký quỹ bị khóa cho các vị trí được bảo hiểm - 0%
 
(2) Có thể ngoại lệ từ quy tắc này.
 
(3) Lô Cent bằng 1/100 của một lô tiêu chuẩn. For example: Position on Cent (Interbank Cent) type account 200.00 lot equal 2.00 lot on Zero, Standard and Interbank Standard/Plus account types 
 
(4) Có thể ngoại lệ từ quy tắc này.
 
(5) C&Nếu số dư của bạn bị âm do Ngưng giao dịch , khoản lỗ của bạn sẽ được FXCL chi trả đầy đủ và bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền mà bạn đã đầu tư (Điều khoản đầy đủ trong Thỏa thuận giao dịch).
 
(6) Số tiền gửi tối thiểu cho tài khoản ECN Pro là $ 100.
 
(7) ECN Pro - Được thiết kế đặc biệt cho:
  • Scalping / Algo EAs và chiến lược
  • Martingale / Grid EAs và chiến lược
  • Quản lý quỹ chuyên nghiệp với việc sử dụng MAM
  • Bất kỳ chiến lược nào điều quan trọng là phải đặt Lệnh Nhập / Dừng càng gần với giá thị trường càng tốt. Không có giới hạn khoảng cách nào đối với việc đặt các lệnh như vậy trên tài khoản ECN PRO.

Mẹo hữu ích cho khách hàng từ Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan - sử dụng lựa chọn Tỷ giá cố định

Kiểm tra trang Mở tài khoản để tìm hiểu về lựa chọn Tỷ giá cố định mà cho phép bạn hưởng lợi từ tỷ giá chuyển đổi đặc biệt từ FXCL và tăng khả năng giao dịch của bạn.