logotype

Các loại tài khoản

(1) Có thể ngoại lệ từ quy tắc này.
 
(2) C&Nếu số dư của bạn bị âm do Ngưng giao dịch , khoản lỗ của bạn sẽ được FXCL chi trả đầy đủ và bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền mà bạn đã đầu tư (Điều khoản đầy đủ trong Thỏa thuận giao dịch).
 
(3) Số tiền gửi tối thiểu cho tài khoản ECN Pro là $ 100
 
(4) ECN Pro - Được thiết kế đặc biệt cho:
  • Scalping / Algo EAs và chiến lược
  • Martingale / Grid EAs và chiến lược
  • Quản lý quỹ chuyên nghiệp với việc sử dụng MAM
  • Bất kỳ chiến lược nào điều quan trọng là phải đặt Lệnh Nhập / Dừng càng gần với giá thị trường càng tốt. Không có giới hạn khoảng cách nào đối với việc đặt các lệnh như vậy trên tài khoản ECN PRO.