logotype

Quy tắc chung về sao chép giao dịch

 1. Tài khoản
  1. Bất kỳ khách hàng nào của FXCL đều mở tài khoản ECN Copy Pro với tư cách là Người theo dõi (còn gọi là Tài khoản của Người theo dõi). Để mở tài khoản ECN Copy Pro với tư cách là Nhà cung cấp Tín hiệu (còn gọi là Tài khoản của Nhà cung cấp), trước tiên khách hàng phải xác minh Tủ giao dịch và cung cấp liên kết đến kết quả giao dịch trước đó của mình trên tài nguyên Myfxbook, MQL5 hoặc FX Blue hoặc tải lên Bảng sao kê MT4 từ tài khoản giao dịch trước đó của anh/cô ấy (cho phép tất cả loại tài khoản từ bất kỳ nhà môi giới nào). Mọi chỉnh sửa thủ công đối với báo cáo giao dịch MT4 đã tải lên sẽ dẫn đến việc khóa tài khoản ECN Copy Pro của Nhà cung cấp.
  2. Tất cả các tài khoản sao chép giao dịch đều thuộc loại ECN Pro.
  3. Khách hàng có thể mở nhiều Tài khoản ECN Copy Pro.
  4. Mỗi tài khoản của Follower có thể theo dõi nhiều Nhà cung cấp tín hiệu cùng một lúc.
  5. Người theo dõi có thể tự do quản lý và đóng các giao dịch đã được sao chép từ tài khoản Nhà cung cấp cũng như mở và quản lý các giao dịch cá nhân của họ.
  6. Chỉ cho phép chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản ECN Copy Pro. Không thể gửi hoặc chuyển từ tài khoản khác.
  7. Để trở thành Follower, khách hàng cần mở một tài khoản ECN Copy Pro.
  8. Để trở thành Nhà cung cấp tín hiệu, khách hàng cần mở một tài khoản ECN Copy Pro.
  9. Không yêu cầu định mức gửi tiền cho Tài khoản Người theo dõi, tuy nhiên trong quá trình đăng ký tài khoản, Nhà cung cấp Tín hiệu được chỉ định một khoản tiền gửi khuyến nghị được nêu trong bảng xếp hạng trên trang web
 2. Hoa hồng
  1. Nhà cung cấp Tín hiệu có thể chọn một trong ba loại hoa hồng:
   • Số tiền cố định trên mỗi lô cho mọi giao dịch;
   • Số tiền cố định trên mỗi lô đối với các giao dịch có lãi và giao dịch thua lỗ;
   • Phí hiệu suất được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận từ các giao dịch đã sao chép.
  2. Loại và quy mô hoa hồng do Nhà cung cấp Tín hiệu đặt khi mở tài khoản. Các điều khoản này có thể được thay đổi bởi Nhà cung cấp tín hiệu từ tủ giao dịch của họ.
  3. Hoa hồng cố định được đặt bằng đô la Mỹ và không có giới hạn. Phí hiệu suất có thể được đặt lên đến 50%.
  4. Phí hiệu suất sẽ được tính theo công thức sau:
   Phí hiệu suất = ((vốn chủ sở hữu - số dư ban đầu - tiền gửi + tiền rút (+ đã thanh toán phí hiệu suất)) * Phần trăm từ Nhà cung cấp tín hiệu / 100) - đã thanh toán phí hiệu suất
   Trong đó:
   • Phí hiệu suất - Hoa hồng đã trả bởi Follower cho tín hiệu giao dịch
   • Vốn chủ sở hữu - Vốn sở hữu trên Tài khoản của Người theo dõi tại thời điểm quyết toán (cao mức đánh dấu)
   • Số dư ban đầu - Số dư trên Tài khoản của Người theo dõi tại thời điểm Người theo dõi đăng ký với Nhà cung cấp tín hiệu
   • Tiền gửi - Tất cả các khoản tiền gửi và chuyển khoản nội bộ được thực hiện vào Tài khoản người theo dõi sau khi Gửi tiền lần đầu
   • Rút tiền - Tất cả các rút tiền, chuyển tiền nội bộ và phí hiệu suất trước đó được trừ từ tài khoản của Follower
   • Phần trăm từ Nhà cung cấp Tín hiệu - Phần trăm lợi nhuận của Người theo dõi được gửi đến Nhà cung cấp Tín hiệu
  5. Chỉ các giao dịch mở bởi tín hiệu được gửi bởi Nhà cung cấp sẽ được sử dụng để tính toán phí hiệu suất hoặc các loại phí khác.
  6. Nếu Follower bỏ theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu và sau đó theo dõi lại, thì phí hiệu suất sẽ được tính trong khoảng thời gian đăng ký hiện tại.
  7. Nhà cung cấp tín hiệu chỉ nhận được phí hiệu suất nếu kết quả giao dịch cho kỳ thanh toán là dương (trên mức high watermark).
  8. Nếu kết quả cho kỳ thanh toán là âm (dưới mức high watermark), Nhà cung cấp tín hiệu sẽ không nhận được phí hiệu suất cho đến khi lợi nhuận trên tài khoản Follower về mức cân bằng.
  9. Hoa hồng Cố định sẽ được tích lũy vào 00:00 Giờ máy chủ mỗi ngày giao dịch.
  10. Phí hiệu suất sẽ được tích lũy một lần cho mỗi kỳ thanh toán. Nhà cung cấp tín hiệu có thể chọn giữa các kỳ thanh toán hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Mỗi tài khoản của Nhà cung cấp có thể có kỳ thanh toán riêng của mình.
  11. Phí hiệu suất sẽ được tích lũy như sau:
   • khoảng thời gian hàng ngày - lúc 00:00 Giờ máy chủ mỗi ngày giao dịch;
   • khoảng thời gian hàng tuần - lúc 00:00 Giờ máy chủ vào Thứ Sáu hàng tuần;
   • khoảng thời gian hàng tháng - lúc 00:00 Giờ máy chủ vào ngày dương lịch đầu tiên của tháng.
 3. Gửi và rút tiền
  1. Người theo dõi và Nhà cung cấp có thể gửi tiền, chuyển khoản nội bộ và rút tiền đến và đi từ Tài khoản ECN Copy Pro bất kỳ lúc nào. Yêu cầu giao dịch sẽ được thực hiện theo hệ thống thanh toán đã chọn.
  2. Trong trường hợp rút tiền từ Tài khoản của Người theo dõi, yêu cầu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ Hoa hồng của Nhà cung cấp.
 4. Các điều khoản khác
  1. Follower có thể bỏ theo dõi Nhà cung cấp Tín hiệu bất cứ lúc nào, nhưng các vị thế đã mở bằng Tín hiệu có thể được đóng tự động nếu Nhà cung cấp đã chọn cài đặt đó.
  2. IB sẽ nhận được hoa hồng cho các giao dịch được thực hiện trên Tài khoản ECN Copy Pro của người được giới thiệu.
  3. Tài khoản Người quản lý và Nhà đầu tư không được tham gia bất kỳ chương trình thưởng nào.
  4. Tất cả các tín hiệu giao dịch chỉ được cung cấp bởi các Nhà cung cấp Tín hiệu. Công ty không chịu trách nhiệm trong việc cung cấp chất lượng tín hiệu.
  5. Công ty có quyền loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi chương trình Giao dịch Sao chép nếu phát hiện bất cứ gian lận nào theo quy định của chúng tôi.
  6. Hoa hồng không được trả cho Nhà cung cấp tín hiệu nếu số dư trên tài khoản Người theo dõi không đủ.
  7. Do các thiết lập và hoạt động của loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro), khách hàng sẽ thấy các mức giá khác nhau trên biểu đồ công cụ và trong phần Market Watch. Do đó, khi giao dịch, bạn cần tập trung vào giá được công bố trên Market Watch (Ctrl + M). Tính năng này áp dụng cho tất cả các công cụ trên loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro)