logotype

Giới thiệu bạn bè Nhận phần thưởng lên đến $200

Mỗi khi bạn mời một người bạn tham gia FXCL, bạn sẽ có cơ hội
nhận được tới $200 ngay trong số dư của mình

Không giới hạn

về số lượng bạn bè được giới thiệu

Nhận ngay 20%

tiền thưởng

Không yêu cầu tiền gửi

để nhận thưởng
 

Cách thức hoạt động của chương trình

Nhận liên kết giới thiệu trong mục thông tin cá nhân của bạn

Chuyển liên kết đến bạn bè của bạn và theo dõi trạng thái tiền thưởng trong mục thông tin cá nhân của bạn

Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay sau khi bạn bè gửi tiền

Bạn có thể rút 20% tiền thưởng ngay lập tức hoặc sử dụng toàn bộ số tiền thưởng để giao dịch

Rút toàn bộ tiền thưởng của bạn sau khi bạn của bạn hoàn thành các điều khoản rút tiền

 

Một video ngắn về cách thức hoạt động

Gửi yêu cầu tiền thưởng

Điều khoản thưởng

 • Chỉ Khách hàng được giới thiệu chưa từng đăng ký tại FXCL mới có thể mời bạn bè tham gia chương trình.
 • Để giới thiệu một người bạn, Khách hàng phải chuyển liên kết giới thiệu của mình cho bạn bè. Hồ sơ của bạn bè và khách hàng sẽ được liên kết với nhau ngay khi bạn bè đăng ký theo liên kết giới thiệu.
 • Khách hàng có thể yêu cầu tiền thưởng ngay sau khi Bạn bè thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên. Quy mô tiền thưởng của Khách hàng sẽ phụ thuộc vào khối lượng khoản tiền gửi đầu tiên của Bạn bè:
  $25 tiền thưởng cho khoản tiền gửi $250 - $499
  $50 tiền thưởng cho khoản tiền gửi $500 - $999
  $100 tiền thưởng cho khoản tiền gửi $1000 - $1499
  $150 tiền thưởng cho khoản tiền gửi $1500 - $1999
  $200 tiền thưởng cho khoản tiền gửi $2000 trở lên
 • Khách hàng chỉ có thể nhận được một phần thưởng cho mỗi Người bạn mới.
 • Không có thời gian hết hạn cho phần thưởng đã cấp.
 • Tiền thưởng được cấp trực tiếp vào số dư. Tiền thưởng có sẵn để giao dịch. 20% quy mô tiền thưởng sẽ có sẵn ngay lập tức để rút. 80% tiền thưởng còn lại không thể rút hoặc chuyển sang tài khoản giao dịch khác cho đến khi bạn đáp ứng các điều khoản rút tiền.
 • Để tiền thưởng của Khách hàng hoàn toàn có thể rút được, Bạn bè nên xác minh thông tin của mình và hoàn thành khối lượng giao dịch tối thiểu được yêu cầu:
  Thưởng $25 - 1.5 lô tiêu chuẩn
  Thưởng $50 - 2.5 lô tiêu chuẩn
  Thưởng $100 - 5 lô tiêu chuẩn
  Thưởng $150 - 7.5 lô tiêu chuẩn
  Thưởng $200 - 10 lô tiêu chuẩn
 • Chỉ các lô không bảo hiểm rủi ro không theo quy mô mới được xem xét trong quá trình tính toán khối lượng giao dịch của bạn bè.
 • Nếu người được giới thiệu thực hiện rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ trước khi các điều khoản rút tiền được đáp ứng, thì tiền thưởng của Khách hàng sẽ bị hủy bỏ.
 • Không có giới hạn về số lượng bạn bè mà mỗi Khách hàng có thể mời.
 • IB và Sub-IB không được tham gia chương trình này.
 • Khách hàng mới không thể tham gia bất kỳ nhóm IB nào nếu họ tham gia vào Chương trình này với tư cách là Bạn bè.
 • Trong trường hợp Công ty nghi ngờ bất kỳ hình thức gian lận nào, Công ty có quyền hủy phần thưởng của Khách hàng cùng với lợi nhuận thu được từ phần thưởng đó.
 • Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản của Chương trình theo quyết định riêng của mình.
 • Chương trình Giới thiệu bạn bè không có sẵn cho Tài khoản Cuộc thi Trực tiếp.
 • Tất cả các loại tài khoản, ngoại trừ tài khoản ECN Pro và MAM (Người quản lý và Nhà đầu tư), đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.

Disclaimer: FXCL Markets Ltd. is compensated by the spread. Leverage may increase gains or losses. Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. You should make sure you understand the risks involved, seeking ndependent advice if necessary.

ATTENTION: FXCL Markets Ltd. does not solicit residents of Japan, USA and Canada to open trading accounts. Citizens of mentioned countries (regardless of residence) are not accepted. Residents and citizens of the UN-sanctioned countries are also not accepted.

FXCL Markets Ltd. registered office: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.


logotype