logotype

Bước đầu chương trình
khuyến mãi

Sự tự tin khi
bắt đầu sự nghiệp
giao dịch của bạn

Lên đến
$100

bảo hiểm thua lỗ

Lên đến
$200

bảo hiểm phí giao dịch

Không giới hạn
để nhận được tiền thưởng

Participate

Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn ở FXCL với một món quà thú vị.
Tham gia rút thăm phiếu thưởng miễn phí của chúng tôi và
được bảo hiểm về khoản lỗ giao dịch hoặc phí giao dịch ngay
trong số dư của bạn.

Làm như thế nào

Đăng ký tài khoản giao dịch trong Thị trường FXCL của chúng tôi.

 

Trong phần “Bước đầu chương trình khuyến mãi” trong mục thông tin tài khoản của bạn, hãy chọn một trong ba phiếu thưởng.

 

Bắt đầu hành trình giao dịch bằng cách gửi tiền và bắt đầu giao dịch.

 

Sử dụng phiếu thưởng Bước đầu chương trình khuyến mãi của bạn để bù đắp khoản lỗ hoặc phí giao dịch của bạn.

Tham gia FXCL

Điều khoản chương trình

 • Chỉ những khách hàng FXCL mới có thể tham gia vào chương trình trừ khi có thông báo khác trên trang web của Công ty.
 • Mỗi khách hàng chỉ có thể tham gia chương trình một lần trừ khi có thông báo khác trên trang web của Công ty.
 • Để tham gia chương trình, khách hàng chọn một trong ba phiếu thưởng trong phần “Khuyến mại -> Bước đầu chương trình khuyến mãi” của Nội các nhà giao dịch.
 • Các phiếu thưởng được tạo ngẫu nhiên.
 • Khách hàng có thể nhận được một trong hai loại phiếu thưởng: phiếu giảm giá Bảo hiểm tổn thất $10- $100 và phiếu thưởng Bảo hiểm Phí Giao dịch $10- $200.
 • Phiếu thưởng Bảo hiểm Phí Giao dịch có thể được áp dụng cho bất kỳ hệ thống thanh toán nào và cho bất kỳ loại giao dịch nào, bao gồm cả tiền gửi và rút tiền.
 • Phiếu thưởng Bảo hiểm Lỗ chỉ có thể được áp dụng cho các vị thế đã đóng. Chỉ những vị trí đủ điều kiện mới áp dụng được chương trình khuyến mãi này. Nếu vị trí được bảo vệ toàn bộ hoặc một phần bởi vị trí khác, chúng không thể áp dụng cho phạm vi bảo hiểm.
 • Mỗi phiếu giảm giá chỉ có thể được sử dụng cho một vị trí/ phí. Nếu kích thước của phiếu giảm giá nhỏ hơn kích thước vị thế/ phí, thì vị thế/ phí sẽ được bảo hiểm một phần. Nếu kích thước của phiếu thưởng vượt quá quy mô vị trí/ phí, thì phần còn lại của phiếu sẽ cháy hết.
 • Phiếu thưởng không có ngày hết hạn và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào.
 • Nếu việc kích hoạt phiếu giảm giá bị từ chối, khách hàng có thể gửi một yêu cầu kích hoạt mới.
 • Phiếu thưởng không thể áp dụng cho phí giao dịch và vị trí trên tài khoản ECN Pro, ECN Copy Pro và MAM.
 • Công ty có thể yêu cầu xác minh để tham gia vào chương trình nếu nghi ngờ rằng khách hàng có nhiều hơn một tài khoản giao dịch.
 • Những khách hàng có nhiều hơn một tủ giao dịch không được tham gia chương trình khuyến mãi.
 • Công ty có quyền loại bất kỳ khách hàng nào khỏi Bước đầu chương trình khuyến mãi vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.