logotype

Lịch Metaquotes

Lịch là một công cụ thông tin mạnh mẽ sẽ giúp bạn phân tích xu hướng sự kiện thị trường và đưa ra các quyết định nhằm hướng tới lợi ích tốt đẹp cho giao dịch của bạn.

 

Lịch kinh tế toàn cầu

Lịch này là một nguồn thông tin mạnh mẽ sẽ giúp bạn dự đoán những thay đổi trong tương lai trên thị trường Forex và đưa ra các quyết định giao dịch dự kiến.