logotype

Dịch vụ MAM dành cho nhà đầu tư

Ủy thác việc quản lý các khoản đầu tư của bạn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Đầu tư Điều khoản chương trình

Chương trình hoạt động như thế nào

Các khoản đầu tư của bạn được quản lý hoàn toàn bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp với lịch sử giao dịch thành công. Người quản lý tạo ra lợi nhuận trên tài khoản của bạn và bạn trả một phần trăm nhất định từ lợi nhuận này. Giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn đầu tư nhưng không có thời gian hoặc mong muốn tự kinh doanh.

Ưu điểm của hệ thống MAM

  • Tiền của bạn được quản lý bởi một nhà giao dịch chuyên nghiệp
  • Bạn không cần phải dành thời gian để học và giao dịch
  • Lựa chọn các nhà quản lý từ kết quả giao dịch của họ
  • Chi phí giao dịch thấp và chiến lược giao dịch không giới hạn
  • Lợi nhuận cao ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn
  • Lợi nhuận thu được ngay lập tức được sử dụng để giao dịch tiếp
  • Chuyển đổi giữa các người quản lý nhanh chóng
  • Không giới hạn số lượng tài khoản Nhà đầu tư
 

Làm thế nào để đầu tư

Chọn Người quản lý từ bảng xếp hạng MAM và mở tài khoản Nhà đầu tư

Thêm tiền vào tài khoản của bạn và kiểm tra số dư của bạn

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với một số Người quản lý để giảm rủi ro và tăng thu nhập

Bạn chưa phải là khách hàng FXCL?

Đăng ký ngay để trở thành nhà đầu tư.

Đăng ký
    • Sự khác biệt giữa hệ thống Quản lý nhiều tài khoản và Sao chép giao dịch là gì?