logotype

Xếp hạng nhà cung cấp tín hiệu

Sử dụng thông tin từ bảng xếp hạng của chúng tôi để tìm Nhà cung cấp tín hiệu phù hợp nhất
Để đăng ký nhận tín hiệu, hãy làm theo các bước bên dưới

Mở và nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro trong Tủ giao dịch của bạn.

 

Hãy theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu ưa thích từ bảng xếp hạng trong tủ của bạn hoặc/và nhấn nút Theo dõi tại đây

 

Các giao dịch sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Địa điểm Tên tài khoản Hệ số lợi nhuận,% Giao dịch cuối cùng Khoản tiền gửi được đề xuất (tùy chọn)*** Hoa hồng của nhà cung cấp Đồ thị
1 TraderSP 13.87%
2 tháng
22 ngày
Đã sửa 1.0$ cho mỗi lô
Bấm theo dõi
2 Nodepositrader 11.70%
21 ngày
Phí thực hiện
25% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Bấm theo dõi
3 WinSignal 9.52%
Hôn may
Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi
4 AndrSp 4.50%
Hôn may
Đã sửa 10.0$ cho mỗi lô
Bấm theo dõi
5 ProfitEA 3.46%
Hôn may
Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi
6 SerStep 3.40%
Hôn may
Phí thực hiện
25% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Bấm theo dõi
7 SuperSignal 3.30%
Hôn may
Phí thực hiện
20% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Bấm theo dõi
8 StepFXEA 2.44%
Hôn may
Đã sửa 1.0$ cho mỗi lô
Bấm theo dõi
9 Stepantsev 2.37%
Hôn may
Phí thực hiện
20% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi
10 sergeistepantsev 1.62%
Hôn may
Phí thực hiện
25% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi
11 Profi 0.82%
6 ngày
Đã sửa 5.0$ cho mỗi lô
Bấm theo dõi
12 MishGoldTrader 0.58%
1 ngày
Phí thực hiện
50% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Bấm theo dõi
13 ProfitableSignal 0.37%
7 ngày
Đã sửa 5.0$ cho mỗi lô
Bấm theo dõi
14 MishhGoldTrader 0.34%
1 ngày
Phí thực hiện
50% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Bấm theo dõi
15 Irham 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Đã sửa (Phạm vi khối lượng giao dịch)
1.0$ cho mỗi lô từ 0.01 đến 0.88 lô
Bấm theo dõi
16 STARFX 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Phí thực hiện
30% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Bấm theo dõi
17 Sanyamba_Provider 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Đã sửa (Phạm vi khối lượng giao dịch)
7.0$ cho mỗi lô từ 0.01 đến 1.00 lô
14.0$ cho mỗi lô từ 1.00 đến 5.00 lô
Bấm theo dõi
18 Fundamental 0.00%
1 tháng
14 ngày
Phí thực hiện
30% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi
19 Standar 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Đã sửa (Phạm vi khối lượng giao dịch)
0.1$ cho mỗi lô từ 0.01 đến 1.00 lô
Bấm theo dõi
20 Mashuu 0.00% Chưa có hoạt động giao dịch nào Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Bấm theo dõi

* Khoản tiền gửi được đề xuất cho biết số tiền tối thiểu có thể tối đa hóa hiệu quả các tín hiệu của Nhà cung cấp. Bạn có thể gửi bất kỳ số tiền nào đủ để mở các vị thế trong tài khoản của mình.

Điều khoản và Điều kiện Chung