logotype

Xếp hạng nhà cung cấp tín hiệu

Sử dụng thông tin từ bảng xếp hạng của chúng tôi để tìm Nhà cung cấp tín hiệu phù hợp nhất
Để đăng ký nhận tín hiệu, hãy làm theo các bước bên dưới

Mở và nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro trong Tủ giao dịch của bạn.

 

Hãy theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu ưa thích từ bảng xếp hạng trong tủ của bạn hoặc/và nhấn nút Theo dõi tại đây

 

Các giao dịch sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

# Tiền hoa hồng Đồ thị
1 Winder 4.34% $43.38 $0.00 $736.53 Phí thực hiện
15% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Hôn may
Follow
2 Rob_signal 1.49% $29.74 $0.00 $1996.55 Phí thực hiện
20% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
1 ngày
Follow
3 WinSignal 223.19% $1160.20 $32.55 $1500.25 Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
1 ngày
Follow
4 Demetrius 12.80% $127.98 $17.27 $1109.53 Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Hôn may
Follow
5 SerStep 92.10% $1251.31 $119.73 $4314.06 Phí thực hiện
25% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Hôn may
Follow
6 StepFXEA 78.11% $1516.09 $144.95 $3088.28 Đã sửa $1.0 per lot
Hôn may
Follow
7 ProfitEA 45.55% $517.15 $184.96 $2127.20 Phí thực hiện
10% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tuần
Hôn may
Follow
8 Great_Wall -1.17% -$23.31 $29.55 $1930.45 Phí thực hiện
20% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
Hôn may
Follow
9 hummingbird -1.07% -$96.63 $134.10 $8886.39 Phí thực hiện
20% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
16 ngày
Follow
10 scalpel -2.60% -$52.06 $82.70 $1944.18 Phí thực hiện
30% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hàng tháng
21 ngày
Follow
11 forexhawk 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 Phí thực hiện
40% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Chưa có hoạt động giao dịch nào
Follow
12 nelthetrader 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 Phí thực hiện
45% từ lợi nhuận thu được
Đã tính phí: Hằng ngày
Chưa có hoạt động giao dịch nào
Follow
13 SILUMANFX 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 Đã sửa $0.0 per lot Chưa có hoạt động giao dịch nào
Follow

* Khoản tiền gửi được đề xuất cho biết số tiền tối thiểu có thể tối đa hóa hiệu quả các tín hiệu của Nhà cung cấp. Bạn có thể gửi bất kỳ số tiền nào đủ để mở các vị thế trong tài khoản của mình.

Điều khoản và Điều kiện Chung